COMUNICAT DE PRESĂ privind participarea la seminarul internaţional cu tema „Membrii parlamentelor europene implicaţi în lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi sclaviei moderne”

Traficul de fiinţe umane şi sclavia modernă sunt teme care se regăsesc, mereu mai frecvent şi cu prioritate, pe agenda întâlnirilor parlamentare la nivel european din ultima perioadă.  Preocuparea...
Viena

Traficul de fiinţe umane şi sclavia modernă sunt teme care se regăsesc, mereu mai frecvent şi cu prioritate, pe agenda întâlnirilor parlamentare la nivel european din ultima perioadă.  Preocuparea pentru ele este firească, în contextul în care cele două flageluri afectează un număr din ce în ce mai mare de persoane şi sunt potenţate de alte fenomene grave, precum fluxul migrator de mare amploare, crizele umanitare, conflictele şi sărăcia extremă. Într-o lume în care peste 20 de milioane de persoane sunt traficate sau trăiesc în stare de sclavie, implicarea reprezentanţilor forurilor legislative la nivel regional în contracararea acestor adevărate plăgi sociale capătă un caracter mandatoriu.

În perioada 14 – 15 septembrie, am fost prezent, alături de parlamentari din alte ţări europene, factori de decizie din organismele UE cu responsabilităţi în acest domeniu, reprezentanţi ai unor organizaţii nonguvernamentale interesate şi ai autorităţilor locale, la seminarul internaţional „Membrii parlamentelor europene implicaţi în lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi sclaviei moderne”. Evenimentul s-a desfăşurat la Roma, cu sprijinul Camerei Deputaţilor din Parlamentul italian în colaborare cu Human Trafficking Foundation din Marea Britanie.

Cu acest prilej, în calitate de coordonator al Grupului pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul României, am prezentat datele relevante pentru dimensiunea fenomenului în ţara noastră şi am trecut în revistă mecanismele puse la punct şi acţiunile întreprinse de către statul român în scopul prevenirii şi combaterii acestui fenomen.  În intervalul 2015-2016, autoritățile române au implementat 10 campanii naţionale de prevenire a traficului de persoane, inclusiv în mediul online, iniţiative care au vizat principalele forme de exploatare. În total, au fost derulate peste 3.300 de activităţi preventive, având aproximativ 600.000 beneficiari direcţi şi un număr estimat de peste 2.500.000 beneficiari tangenţiali, respectiv persoane care au intrat în contact cu mesajele antitrafic prin intermediul pliantelor, afişelor, spot-urilor video şi în mediul online. Ca urmare a acţiunilor de combatere a traficului de fiinţe umane desfăşurate de statul român, prin cooperarea diferitelor instituţii cu atribuţii specifice la nivel naţional, dar şi prin colaborarea cu omologii externi, numărul de victime traficate cetăţeni români s-a redus treptat, de la un total de 1,041 persoane în anul 2012 la 756 persoane în anul 2016.  Acţiunile comune cu partenerii din principalele ţări de destinaţie la nivel european, respectiv Italia, Germania, Marea Britanie şi Spania, precum şi dezvoltarea parteneriatelor dintre autorităţi şi organizaţiile non-guvernamentale au reprezentat factori-cheie în succesul operaţiunilor vizând prevenirea şi combaterea traficului de persoane.

Evoluţiile recente, cum ar fi potenţiala deschidere a unei noi rute de migraţie în Marea Neagră, aduc un plus de complexitate poziţiei României, ca ţară de origine şi de destinaţie pentru traficul de fiinţe umane. În aceste condiţii, schimbul de experienţă şi acţiunea corelată a parlamentarilor europeni capătă o importanţă suplimentară şi permite coordonarea politicilor şi legislaţiei adoptate, asigurând coerenţa şi eficienţa acestora. Parlamentul României trebuie să rămână în centrul dezbaterii naţionale şi europene pe această temă, să îşi valorifice experienţa de monitorizare şi raportare periodică a fenomenului şi să fie un factor de dinamizare a deciziei şi acţiunii în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi sclaviei moderne.

 

Angel TÎLVĂR

DEPUTAT PSD DE VRANCEA

Viena
Categorii
Noutăți
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole