Conferința științifică internațională „Centenar Sfatul Țării”

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, Academia Română, Institutul de Istorie al AȘM, Institutul „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române,...
Viena

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, Academia Română, Institutul de Istorie al AȘM, Institutul „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău şi alte instituții partenere organizează, marţi, 21 noiembrie 2017, Conferința științifică internațională „Centenar Sfatul Țării”.

 Şedinţa plenară a Conferinței se va ţine în fostul Palat al Sfatului Ţării (actualmente, blocul de studii al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chișinău, str. Alexei Mateevici, 111), începând cu ora 9.00, după care conferinţa îşi va desfăşura lucrările în sălile de studiu ale Facultății de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova (str. Alexei Mateevici, 60).

Acum o sută de ani, pe data de 21 noiembrie 1917, la Chișinău, s-a întrunit în ședință solemnă primul organ legislativ al populației Basarabiei. Constituit în mod democratic, reprezentând toate păturile sociale, orientările politice, reflectând componenţa naţională a populaţiei Basarabiei, Sfatul Ţării a asigurat perspectiva de dezvoltare democratică a acestui ţinut şi a zădărnicit tentativele de anarhizare și instaurare în Basarabia a terorii roșii. Evenimentul a fost unul crucial pentru destinul de viitor al Basarabiei.

La Conferinţă vor participa istorici din România, Republica Moldova, Lituania, Ucraina şi Rusia.

În cadrul aceleiaşi manifestări, va fi prezentată o expoziţie de fotografii şi documente de epocă, pregătită de Parlamentul Republicii Moldova cu suportul Muzeului Național de Istorie a Moldovei.

 

————————————

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ
Centenar Sfatul Țării
_______________________________________________________
Organizatori:
Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Universitatea Academiei de Științe din Moldova
Centrul de Cultură și Istorie Militară a Ministerului Apărării al Republicii Moldova
Colegiul de Onoare al Conferinței:
Academician Gheorghe DUCA, președintele Academiei de Științe a Moldovei
Academician Ionel Valentin VLAD, președintele Academiei Române
Academician Victor SPINEI, vicepreședinte al Academiei Române
Academician Ion GUCEAC, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei
Academician Dan BERINDEI, Academia Română
Academician Andrei EȘANU, Academia de Științe a Moldovei
Academician Ioan Aurel POP, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Academician Mihai CIMPOI, Academia de Științe a Moldovei
Academician Alexandru ZUB, Academia Română
Prof. univ. dr. hab. Alexandru MOȘANU, membru de onoare al Academiei Române

Comitetul de organizare a Conferinței:
Valeriu MATEI, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, membru de Onoare al Academiei Române
Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române
Conf. unv. dr. hab. Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei
Prof. univ. dr. Nicolae CHICUȘ, rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, prorector al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Gheorghe IACOB, prorector al Universității „Al. I. Cuza” din Iași
Conf. univ. dr. Victoria MELNIC, rectorul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău
Conf. univ. dr. Efim CHILARI, prorector al Universității Academiei de Științe a Moldovei
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, președintele Senatului Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș
Prof. univ. dr. hab. Vasile BAHNARU, directorul Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei
Conf. cerc. dr. hab. Constantin MANOLACHE, directorul Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei
Conf. univ. dr. hab. Victor GHILAȘ, directorul Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei
Prof. univ. dr. hab. Ion EREMIA, decanul Facultății de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova
Conf. univ. dr. Vitalie CIOBANU, directorul Centrului de Cultură și Istorie Militară, Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Conf. cerc. dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, secretarul științific al Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei
Parteneri media:
TRM
Radio Chișinău
Radio Iași
Timpul de dimineață
Literatura și Arta
Evenimentul zilei.md
Centrul Media al AȘM
TV 10

AGENDA
_______________________________________________________
20 noiembrie
Sosirea, cazarea invitaților la Conferință
* * *
21 noiembrie
Sala de festivități a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău (Blocul I, str. A. Mateevici, 111)
08.30 – 09.00 – Înregistrarea participanților
09.00 – 09.20 – Recital Corul de bărbați „Gavriil Musicescu” al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, dirijor: conf. univ. dr. Emilia MORARU
09.20 – 09.50 – Mesaje de salut
Andrian CANDU, președintele Parlamentului Republicii Moldova
Academician Gheorghe DUCA, președintele Academiei de Științe a Moldovei
Academician Victor SPINEI, vicepreședinte al Academiei Române
Valeriu MATEI, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, membru de Onoare al Academiei Române
Academician Ioan Aurel POP, rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

09.50 – 10.40 – Comunicări în plen Moderatori:
Academician Victor SPINEI, vicepreședinte al Academiei Române
Valeriu MATEI, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, membru de Onoare al Academiei Române
Comunicări:
Academician Alexandru ZUB, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Basarabia: Preludiu la Marea Unire
Academician Mihai CIMPOI, Academia de Științe a Moldovei, Rolul intelectualității în activitatea Sfatului Țării
Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Diplomație, război si pronunțări reprezentative în realizarea Marii Uniri
Conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU, directorul Institutului de Istorie al AȘM, Blocul Moldovenesc al Sfatului Țării, făuritor al destinului Basarabiei
10.40 – 11.00 – Deplasare la Facultatea de Istorie și Filosofie a USM, str. A. Mateevici, 60, bloc central, etaj V, Sala Greacă (Pauză de cafea)
Lansare de carte:
Mihai TAȘCĂ, Vitalie CIOBANU, Congresul Militarilor Moldoveni: 20 octombrie – 27 octombrie 1917. (Studiu și culegere de documente), Ed. Bons Offices, Chișinău, 2017, 645 p.
Prezintă: conf. univ. dr. Vitalie CIOBANU

Lucrări în secțiuni
_______________________________________________________
Secțiunea I. Statul modern român și Basarabia în secolul națiunilor și în anii Marelui Război
Sala 535. Muzeul de Arheologie „Tudor Arnăut”
(Universitatea de Stat a Moldovei, str. A. Mateevici, 60, bloc central, etaj V, Facultatea de Istorie și Filosofie)
11.00 – 12.30 – Ședință de lucru
Moderatori:
Academician Alexandru ZUB, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. hab. Valentin TOMULEȚ, Universitatea de Stat din Moldova
Comunicări:
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș, Ideea de națiune și teritoriu național la români în secolul al XIX-lea
Conf. univ. dr. Igor SAVA, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Ortodoxia – structură definitorie a identității românești în Evul Mediu. Mărturii ale călătorilor străini (secolul al XV-lea – începutul secolului al XVIII-lea)
Cerc. șt. dr. Ovidiu OLAR, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, Descripțio Moldaviae – Moldova principelui Cantemir
Conf. univ. dr. Alexandru CIOCÎLTAN, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, Moldova într-o relatare inedită din anul 1777

Conf. cerc. dr. Vlad MISCHEVCA, Institutul de Istorie al AȘM, Anexarea Basarabiei: intenții și realizări imperiale ale Rusiei la 1812 Pr. dr. Eugen ONICOV, Academia de Teologie Ortodoxă din Chișinău, Date generale despre mănăstirile din imperiul țarist și din Basarabia după anexare
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Transilvania pe drumul unității naționale (De la Revoluția din 1848 la Primul Război Mondial) 12.30 – 12.45 – Dezbateri
12.45 – 13.45 – Masa de prânz (Cantina USM, str. A. Pușkin, 1)
* * *
14.00 – 16.00 – Ședință de lucru
Moderatori:
Prof. univ. dr. Nicolae CHICUȘ, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Prof. univ. dr. Dumitru VITCU, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
Comunicări:
Cerc. șt. Lidia COTOVANU, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, Apartenențele colective multiple ale „moldovenilor” în cursul timpului lung al Istoriei
Prof. univ. dr. Dumitru VITCU, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Românii între puterea dreptului și dreptul puterii în „veacul naționalităților”
Cerc. șt. Cristina GHERASIM, Institutul de Istorie al AȘM, Imaginarul identității și alterității în mediul nobilimii din Basarabia în secolul al XIX-lea
Cerc. șt. Tudor-Eugen SCLIFOS, Institutul de Istorie al AȘM, Discuții referitoare la problema sudului Basarabiei la Paris în documente diplomatice austriece (1856-1857)

Cerc. șt. Ștefan PETRESCU, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Politica și practica privind integrarea populațiilor din Sudul Basarabiei în statul român (1856-1878)
Conf. univ. dr. Gheorghe NEGRU, Institutul de Istorie al AȘM, Constituirea statului român modern și impactul său asupra Basarabiei
Prof. univ. dr. hab. Valentin TOMULEȚ, Universitatea de Stat din Moldova, Etapele și specificul includeri Basarabiei în sistemul pieței interne ruse (1812-1868)
Prof. univ. dr. Nicolae CHICUȘ, Universitatea Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Recensămintele populației – instrumente de realizare a politicii de rusificare în Basarabia în sec. al XIX-lea
16.00 – 16.20 – Pauză de cafea.
Lansare de carte:
Colecția Basarabica, 2017. Prezintă: academician Victor SPINEI
Valeriu POPOVSCHI, Biroul de organizare a Sfatului Ţării. 27 octombrie – 21 noiembrie 1917. Studiu şi documente. Chișinău, 2013, 2017.
Prezintă: conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU
* * *
16.20 – 18.00 – Ședință de lucru
Moderatori:
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș
Conf. univ. dr. hab. Ion GUMENÂI, Universitatea de Stat din Moldova
Comunicări:
Lector univ. dr. Adrian-Bogdan CEOBANU, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Consulatul României la Ismail în timpul Marelui Război. Organizare. Reprezentanți. Activitate

Conf. univ. dr. hab. Ion GUMENÂI, drd. Ilie GULICA, Universitatea de Stat din Moldova, Atitudinea corpului profesoral rus din învățământul secundar față de moldovenii și evreii din Basarabia (mijlocul secolului XIX – începutul secolului XX)
Drd. Iana BALAN, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Dispute și concesii. Problematica teritorială a negocierilor româno-ruse din prima jumătate a anului 1915
Dr. Andrei EMILCIUC, Institutul de Istorie al AȘM, Intrarea României în Primul Război Mondial reflectată în presa militară rusă
Prof. univ. dr. Ion GIURCĂ, Universitatea „Hyperion” din București, Prezența armatei române în Basarabia la începutul anului 1918: percepții, reacții, consecințe
Cerc. șt. principal, dr. Constantin IORDAN, Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, Odessa – un centru al refugiaților români în anii 1917 – 1918. Mărturia lui Theodor Emandi
Prof. univ. dr. hab. Gheorghe BOBÂNĂ, Institutul de Istorie al AȘM, Constantin Stere despre cauzele și perspectivele revoluției ruse
Cerc. șt. Iurie COLESNIC, Institutul de Filologie al AȘM, Scriitorul Constantin Stere și Sfatul Țării Drd. Oana Maria MITU, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Construcția națiunii și problema identitară în România Mare. Cazul Sudului Basarabiei
Prof univ. dr. Stanislav KULCIȚKI, Institutul de Istorie Națională al Academiei de Științe a Ucrainei, Kiev, Румыния и Молдова: две страны, одна нация (România și Republica Moldova: două state, o națiune)
18.00 – 18.15 – Concluzii
18.15 – Program cultural

Lucrări în secțiuni
_______________________________________________________
Secțiunea II. Românii din teritoriile înstrăinate. Probleme ale mișcării de emancipare politică, națională și culturală din Basarabia în contextul Revoluției ruse
Sala 530
(Universitatea de Stat a Moldovei, str. A. Mateevici, 60, bloc central, etaj V, Facultatea de Istorie și Filosofie)
11.00 – 12.30 – Ședință de lucru
Moderatori:
Academician Victor SPINEI, Academia Română
Prof. univ. dr. hab. Ion ȘIȘCANU, Institutul de Istorie al AȘM
Lector univ. dr. Florian BICHIR, Universitatea de Stat din Pitești
Comunicări:
Mem. cor. prof. univ. dr. hab. Demir DRAGNEV, Institutul de Istorie al AȘM, Constatări privind începutul mișcării naționale în Basarabia sub regimul țarist
Conf. cerc. dr. Dinu POȘTARENCU, Institutul de Istorie al AȘM, Situația agrară a Basarabiei în toamna anului 1916
Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din București, 1917. Basarabia între revolutia bolsevică și idealul statului națiune
Prof. univ. dr. Gheorghe ONIȘORU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Rusia, România și Basarabia între revoluția din februarie și cea din octombrie 1917

Cerc. șt. Ion NEGREI, Institutul de Istorie al AȘM, Reactivarea și activitatea Societății Culturale Moldovenești (1917-1918)
Conf. cerc. dr. Maria DANILOV, Institutul de Istorie al AȘM, Literatura didactică basarabeană în anul 1917: proiecte și realizări
Prof. univ. dr. hab. Arthur Viorel TULUȘ, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Sudul Basarabiei în jurul anului 1918
12.30 – 12.45 – Dezbateri
12.45 – 13.45 – Masa de prânz (Cantina USM, str. A. Pușkin, 1)
* * *
14.00 – 16.00 – Ședință de lucru
Moderatori:
Prof. univ. dr. Dumitru PREDA, Ministerul de Externe al României
Conf. cerc. dr. hab. Nicolae ENCIU, Institutul de Istorie al AȘM
Comunicări:
Conf. univ. dr. Silvia GROSSU, Universitatea de Stat din Moldova, Valențe identitare în activitatea misionară și culturală a arhimandritului Gurie Grosu
Dr. Silvia SCUTARU, Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Chișinău, Tendințe de renaștere națională în rândurile preoțimii basarabene la începutul secolului al XX-lea
Conf. cerc. dr. Angela COLIN, Institutul de Istoriei al ASM; conf. cerc. dr. Alexandr STYKALIN, Institutul de Slavistică al Academiei de Științe a Rusiei, Moscova, Începutul activității de creație a lui Ștefan Ciobanu: de la interesul față de studierea culturii spirituale românești la slujirea idealului național
Lector univ. dr. Florian BICHIR, Universitatea de Stat din Pitești, Generalul Arthur Văitoianu, guvernator al Basarabiei

Conf. univ. dr. Nicolae CIBOTARU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chișinău, Unele considerații despre personalitatea lui Ion Halippa
Conf. cerc. dr. hab. Ion CHIRTOAGĂ, cerc. șt. Valentina CHIRTOAGĂ, Institutul de Istorie al AȘM, Pan Halippa, un împătimit în „trecutul nostru”
Conf. cerc. dr. Lidia PRISAC, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, Prezențe armenești în Sfatul Țării – Petre Bajbeuc-Melicov
Dr. Cătălin BOTOȘINEANU, Arhivele Naționale ale României, Serviciul Județean Iași, Justiție de război sau revanșa învingătorilor. Eliminarea „germanofililor” din Universitățile românești în 1919 (Constantin Stere, Virgil Arion) Prof. univ. dr. Dumitru PREDA, Ministerul de Externe al României, Un ardelean basarabean in serviciul cauzei naționale: Onisifor Ghibu
16.00 – 16.20 – Pauză de cafea, lansare de carte
* * *
16.20 – 18.00 – Ședință de lucru
Moderatori:
Prof. univ. dr. hab. Anatol PETRENCU, Universitatea de Stat din Moldova
Prof. univ. dr. Gheorghe ONIȘORU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Comunicări:
Conf. cerc. dr. hab. Nicolae ENCIU, Institutul de Istorie al AȘM, Starea Imperiului Rus în anul căderii Dinastiei Romanov (situația politico-juridică, diferențe social-economice, antagonisme etno-confesionale)
Conf. univ. dr. Mitru GHIȚIU, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei, Sfatul Țării și Secția de Front a Rumcerod-ului

Prof. univ. dr. Victor SAVCENCO, Universitatea Afacerilor Interne din Odessa, Сфатул Цэрий, Центральная Рада и Румчерод: конфликт интересов в Южной Бессарабии, (Sfatul Țării, Rada Centrală și Rumcerod-ul: conflict de interese în Sudul Basarabiei)
Prof. univ. dr. hab. Ion ȘIȘCANU, Institutul de Istorie al AȘM, Legitimitatea Sfatului Țării în cadrul Revoluției ruse
Prof. univ. dr. hab. Anatol PETRENCU, Universitatea de Stat din Moldova, Istoriografia contemporană despre legitimitatea Sfatului Țării
Conf. cerc. dr. Constantin UNGUREANU, Institutul de Istorie al AȘM, Consiliul Național Român din Bucovina (toamna anului 1918)
Conf. univ. dr. Inese RUNCE, Universitatea din Letonia, Riga, Revolution in the Baltic periphery in 1917. The Congress of Latgale and unification of Latvian nation (Revoluția din 1917 la periferia baltică. Congresul Latgal și unificarea națiunii letone)
Conf. univ. dr. Marian ZIDARU, Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța, Marea Britanie și acțiunile regimului bolșevic în partea de sud a fostului Imperiu Rus la sfârșitul Marelui Război reflectate în corespondența diplomatică britanică
Prof. univ. dr. Stoica LASCU, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Documente diplomatice britanice despre „Sfatul Țării” și situația din Basarabia (1918-1919)
18.00 – 18.15 – Concluzii
18.15 – Program cultural

Lucrări în secțiuni
_______________________________________________________
Secțiunea III. Unirea Basarabiei cu România impact și consecințe. Făurirea Marii Uniri: interpretări și dezbateri istoriografice actuale
Sala 534
(Universitatea de Stat a Moldovei, str. A. Mateevici, 60, bloc central, etaj V, Facultatea de Istorie și Filosofie)
11.00 – 12.30 – Ședință de lucru
Moderatori:
Academician Andrei ESANU, Institutul de Istorie al AȘM
Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI, directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române
Conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU, Institutul de Istorie al AȘM
Comunicări:
Prof. univ. dr. Cătălin TURLIUC, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Autodeterminarea națională din perspectiva asociaționismului fraternalist la începutul secolului al XX-lea
Cerc. șt. principal dr. Ion CONSTANTIN, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, Diplomația română în lupta pentru recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu Patria Mamă
Conf. cerc. dr. Lidia TROIANOWSKI, Institutul de Istorie al AȘM, Actorii Unirii în Basarabia lui Duiliu Zamfirescu: reconstituiri social-culturale

Prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, De la Imperiul Țarist la Regatul Român. Probleme ale integrării Basarabiei în statul român
Pavel MUNTEANU (student, an. IV), Universitatea de Stat din Moldova, Unirea Basarabiei cu România și evenimentele premergătoare reflectate de presa internațională (studiu de caz: The New York Times)
Dr. Vitalie VĂRATIC, Arhiva Ministerului Afacerilor Externe a României, Problema Basarabiei în raporturile româno-sovietice (1920-1924)
Conf. univ. dr. Elena NEGRU, Institutul de Istorie al AȘM, Proiectul identitar „moldovenesc” din RASSM și deznodământul său tragic
12.30 – 12.45 – Dezbateri
12.45 – 13.45 – Masa de prânz (Cantina USM, str. A. Pușkin, 1)
* * *
14.00 – 16.00 – Ședință de lucru
Moderatori:
Cerc. șt. principal dr. Ion CONSTANTIN, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române
Conf. univ. dr. Lidia PĂDUREAC, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Comunicări:
Conf. univ. dr. Vitalie CIOBANU, Centrul de Cultură și Istorie Militară, Ministerul Apărării al Republici Moldova, Organizarea și desfășurarea Congresului Militarilor moldoveni (20 – 27 octombrie 1917)
Drd. Mihai ȚURCANU, Institutul de Istorie al AȘM, S.U.A. și problema Basarabiei (1917-1920)

Dr. Marius TĂRÂȚĂ, Institutul de Istorie al AȘM, Relațiile polono-române și chestiunea Basarabiei în anii 1920
Conf. cerc. dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, Institutul de Istorie al AȘM, Problema Basarabiei în raporturile româno-italiene 1920-1927 Lector univ. Ludmila CHICIUC, Universitatea „B. P. Hasdeu” din Cahul, Fruntașul mișcării naționale Pan Halippa – președinte al Institutului Social Român din Basarabia (1934 – 1940)
Prof. univ. dr. Gabriel MOISA, Universitatea din Oradea, Basarabia în discursul istoriografic românesc din anii regimului comunist
Cerc. șt. dr. Simion GHEORGHIU, Institutul de Istorie „N. Iorga” al Academiei Române, Unirea Basarabiei cu România în 1918: interpretări istoriografice în perioada comunistă Conf. univ. dr. Lidia PĂDUREAC, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Sistemul represiv sovietic și soarta membrilor Sfatului Țării: studiu de caz
16.00 – 16.20 – Pauză de cafea, lansare de carte
* * *
16.20 – 18.00 – Ședință de lucru
Moderatori:
Conf. univ. dr. hab. Victor GHILAȘ, directorul Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM
Prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN, Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca
Comunicări:
Prof. univ. dr. Vladimir MOROZAN, Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, Mișcarea națională din Basarabia anului 1917 reflectată în presa din Petrograd

Dr. Tatiana TOMA, Universitatea din București, Relațiile Radei Centrale Ucrainene cu Sfatul Țării
Conf. univ. dr. Octavian ȚÎCU, Institutul de Istorie al AȘM, Sfatul Țării în diplomația Conferinței de Pace de la Paris (1919) Cerc. șt. Natalia MAFTEUȚĂ, Institutul de Istorie al ASM, Elemente modernizatoare în evoluția școlii din Basarabia în anii 1918-1923 Conf. univ. dr. hab. Victor GHILAȘ, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, Viața muzicală basarabeană în perioada anilor 1918-1940: coordonate de referință Cerc. șt. Lilia CRUDU, Institutul de Istorie al AȘM, Destinele oamenilor politici basarabeni după 1940
Conf. univ. dr. Valentin BURLACU, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chișinău, Actul Unirii Basarabiei cu România în sistemul cultural propagandistic din RSSM (anii 1960-1970)
Conf. cerc. dr. hab. Ana PASCARU, Institutul de Istorie al AȘM, Recuperări axiologice: Sfatul Țării
Cerc. st. asociat dr. Vasile BUGA, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, Evoluția disputei istoriografice româno-sovietice în anii ’80 ai secolului al XX-lea
18.00 – 18.15 – Concluzii
18.15 – Program cultural

Lucrări în secțiuni
_______________________________________________________
Secțiunea IV. Perspective de valorizare a educației istorice prin abordarea științifico-metodologică a temei Sfatului Țării în contextul evenimentelor din anii 1917 -1918 la orele de Istorie
Sala 543
(Universitatea de Stat a Moldovei, str. A. Mateevici, 60, bloc central, etaj V, Facultatea de Istorie și Filosofie)
11.00 – 12.30 – Ședință de lucru
Moderatori:
Mem. cor. prof. univ. dr. hab. Demir DRAGNEV, Institutul de Istorie al AȘM
Conf. univ. dr. Rodica SOLOVEI, Institutul de Științe ale Educației
Conf. cerc. dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, Institutul de Istorie al AȘM
Comunicări:
Maria DRUGA, profesoară de istorie, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Sângerei, Oportunități de predare – învățare – evaluare a subiectului „Rolul Sfatului Țării în unirea Basarabiei cu Țara-mamă în contextul participării României la Primul Război Mondial”
Veronica POSTOLACHE, profesoară de limba și literatura română, grad didactic I, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Telenești, Modele inegalabile dedicate luptei pentru unitate națională
Victoria LESNIC, profesoară de istorie, grad didactic I, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, Șoldănești, Aspecte metodologice privind studierea personalităților istorice. Studiu de caz: membrii Sfatului Țării, originari din r-nul Șoldănești

Zinaida BALEANU, profesoară de istorie, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale”, Orhei, Ion Pelivan – strălucit promotor al mișcării naționale din Basarabia. Abordări metodologice
Galina CABA, profesoară de istorie, grad didactic I, Liceul Teoretic Răspopeni, r-nul Șoldănești, Studierea personalității lui Constantin Stere în cadrul orelor de istoria românilor. Dosarul documentar
12.30 – 12.45 – Dezbateri
12.45 – 13.45 – Masa de prânz (Cantina USM, str. A. Pușkin, 1)
* * *
14.00 – 16.00 – Ședință de lucru
Moderatori:
Conf. univ. dr. Rodica SOLOVEI, Institutul de Științe ale Educației
Conf. cerc. dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, Institutul de Istorie al AȘM
Comunicări:
Conf. univ. dr. Rodica SOLOVEI, Institutul de Științe ale Educației, Elena Alistar: model de verticalitate și conștiință națională. Valorificări pedagogice
Lilia CONDREA, drd., profesoară de istorie, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Elimul Nou”, mun. Chișinău, Sugestii metodologice de valorizare a subiectului „Rolul Sfatului Țării în procesul unirii Basarabiei cu Patria-mamă” Liuba STRUȚ, profesoară de istorie, grad didactic superior, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Valențe educative ale activităților extracurs din perspectiva valorizării subiectului „Personalități basarabene – membri ai Sfatului Țării”
Eugenia CIUTAC, profesoară de istorie, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Gaudeamus”, mun. Chișinău, Construind piramide

Apostolilor Unirii… / Piramida Personalității – metodă eficientă de studiere a personalităților istorice/
16.00 – 16.20 – Pauză de cafea, lansare de carte
* * *
16.20 – 18.00 – Ședință de lucru
Moderatori:
Conf. univ. dr. Rodica SOLOVEI, Institutul de Științe ale Educației
Conf. cerc. dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, Institutul de Istorie al AȘM Comunicări:
Svetlana GANGAN-BARBU, profesoară de istorie, grad didactic II, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație, com. Stăuceni, mun. Chișinău, Ion Inculeț – omul potrivit la timpul potrivit (abordare didactică)
Ion CĂCIULĂ, profesor de istorie, Liceul Teoretic „Vasile Coroban”, Glodeni, Studierea evenimentelor istorice din anii 1917-1918 din Basarabia prin valorificarea tehnologiilor digitale
Valentina BOBOC, profesoară de istorie, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Natalia Dadiani”, mun. Chișinău, Elucidarea evenimentelor din anii 1917 – 1918 din Basarabia în contextul săptămânii istoriei în școală
Elena ZAPOROJAN, profesoară de istorie, grad didactic I, Gimnaziul „Nicolae Costin”, mun. Chișinău, Lucrul cu harta la istoria românilor. Studiu de caz: Perioada interbelică
18.00 – 18.15 – Concluzii
18.15 – Program cultural

Viena
Categorii
Moldova
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole