DECLARAŢIE DE PRESĂ cu prilejul Zilei internaţionale pentru limba maternă

Cu 65 de ani în urmă, studenţii Universităţii din Dacca manifestau pentru recunoaşterea oficială a limbii bengali şi cădeau, în număr mare, victime ale confruntărilor cu forţele de represiune...
Viena

Cu 65 de ani în urmă, studenţii Universităţii din Dacca manifestau pentru recunoaşterea oficială a limbii bengali şi cădeau, în număr mare, victime ale confruntărilor cu forţele de represiune ale poliţiei pakistaneze. În martiriul lor îşi are originea evenimentul pe care, în baza unei decizii UNESCO din 1999, îl celebrăm astăzi: Ziua internaţională a limbii materne.

La nivel global, Organizaţia Naţiunilor Unite consideră limba maternă drept cel mai semnificativ instrument de conservare şi de dezvoltare a patrimoniului tangibil şi intangibil. În acest scop, comunitatea internaţională are responsabilitatea de a susţine toate acele acţiuni care încurajează diversitatea lingvistică și educația multilingvă, în sensul prezervării tradițiilor lingvistice și culturale și solidarității bazate pe înțelegere, toleranță și dialog.

În acest an, tema propusă cu prilejul Zilei internaţională a limbii materne este „Către un viitor sustenabil prin educaţie multilingvă”, o temă generoasă şi actuală, în acord cu Raportul global de monitorizare în educaţie al UNESCO pentru 2016, intitulat „Educaţie pentru oameni şi pentru planetă: crearea unui viitor sustenabil pentru toţi”.

Este astfel reiterat rolul esenţial pe care limba maternă îl are în perpetuarea culturilor şi cunoştinţelor tradiţionale şi, în consecinţă, în asigurarea unei perspective reale a sustenabilităţii. De aceea, asigurarea accesului la educaţie în limba maternă, prin împărtăşirea şi deprinderea abilităţilor primare de scriere, citire şi socotit, este esenţială.

Fidelă principiului unităţii în diversitate şi valorilor europene, România este un model de bune practici în sensul respectării drepturilor grupurilor etnice care trăiesc pe teritoriul său în conservarea identităţii lor etnice, prin păstrarea şi afirmarea tradiţiilor, culturii şi limbii materne a acestora. Sunt, aşadar, pe deplin justificate aşteptările statului român ca şi ţările în care trăiesc comunităţi mari de români, fie ele din vecinătate ori de departe, să le asigure acestora dreptul de a-şi conserva şi promova identitatea etnică, lingvistică, culturală şi spirituală, în deplin acord cu esenţa evenimentului pe care îl marcăm astăzi şi cu tema sa din acest an.

 

Angel TÎLVĂR

DEPUTAT PSD DE VRANCEA

Munchen
Categorii
Noutăți
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole