Interviu cu Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, în ocazia Forumului Economic România-Italia “Redăm încrederea investitorilor români și italieni în economia românească” „, organizat vineri, 3 noiembrie 2017 în prestigiosul Auditorium al grupului editorial economic “Il Sole 24 ore” din Milano

Buna ziua, domnule Presedinte Liviu Dragnea, multumim pentru disponibilitatea acestui interviu, în contextul Forumului Economic ROMÂNIA-ITALIA, eveniment menit să redea încrederea investorilor italieni, dar si pe cea a românilor...
Viena

Buna ziua, domnule Presedinte Liviu Dragnea, multumim pentru disponibilitatea acestui interviu, în contextul Forumului Economic ROMÂNIA-ITALIA, eveniment menit să redea încrederea investorilor italieni, dar si pe cea a românilor din Italia în economia românescă.

Vă propun deci, un dialog pe teme preponderent economice.

Sunteți președintele Camerei Deputaților și  președintele PSD – principalul partid de guvernare. Sunteți, în egală măsură  garantul programului de guvernare care a primit votul majorității românilor.

În viziunea dumneavoastră ce loc ocupă investițiile străine în preocupările partidului de guvernare, câtă importanță acordați acestui subiect, comparativ cu celelalte sarcini curente ale guvernării?

Buna ziua, multumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați de a mă adresa conaționalilor noștri – comunității românilor din Italia – dar și mediului de afaceri ori cetățenilor italieni. 

Eu cred în investițiile străine, cred în beneficiile europene ale mișcării libere a capitalurilor și a forței de muncă. 

A face afaceri cu România este o solutie câștigătoare sigură! Pentru ambele părți. Pe de o parte România are nevoie de investiții străine pentru dezvoltare, iar pe de altă parte, investitorul străin găsește în România, soluția corectă pentru a face profit. De altfel, România este în momentul de față una dintre cele mai vizate destinații de investiții din piețele emergente din Uniunea Europeană.

 

În ce fel se deosebește România de alte țări europene, cum ar face diferența necesară pentru a convinge un investitor străin să vină și să investească?   

România are argumente certe,  avantaje evidente în competiția pentru atragerea capitalurilor.

Întâi de toate, creșterea economică! Țara noastra este campioana creșterii economice europene, cu 6,1% creștere pe primul semestru al acestui an față de anul trecut. Este rezultatul aplicării consecvente a programului nostru de guvernare. Orice investitor are încredere într-o economie care crește. Iar România va continua să crească, să ofere stabilitate și prin urmare să fie un bun partener de afaceri. Această perspectivă pozitivă este de altfel recunoscută de marile agenții de rating. Recent Fitch – una din cele mai prestigioase instituții de evaluare economică a confirmat drept stabil ratingul țării noastre la BBB cu perspective de consolidare. Este o evaluare bună, convingătoare pentru orice investitor străin serios. Iar după mai multe evaluări prudente avansate la începutul anului, mai toate organismele financiare și-au revizuit în sens pozitiv estimările privind evoluțiile economice din România. 

Apoi țara noastră oferă oportunități consistente pentru afaceri bune. Avem deja proiecte lansate în procedura de achiziții publice pentru construcția de autostrăzi, căi ferate, spitale, școli, pentru infrastructura agricolă, de la sistemele de irigații până la stocarea ori industrializarea producțiilor agricole. Deci, orice investitor din aceste domenii va găsi oportunități interesante în România. 

Un alt argument esențial este infrastructura extrem de bună în domeniul tehnologiei informației. România are una dintre cele mai rapide viteze de internet din lume, cu sisteme de rețele bine dezvoltate, cu specialiști IT foarte buni, foarte  apreciați. Toate marile companii ale lumii din domeniu – de la Google, Oracle, până la Amazon au reprezentațe consolidate în România cu mii de angajați. Noi încurajăm investițiile în acest domeniu. Și vă dau și un exemplu de măsură concretă pe care am luat-o și deja se aplică! Specialiștii IT cu studii superioare, din companiile de profil, sunt deja scutiți de plata impozitului pe venit, iar aceeași măsură o vom aplica de la 1 Ianuarie 2018 si pentru IT-iștii cu studii medii.

 

Foarte interesant. Deci dumneavostră dați asigurări  investitorilor străini că ar face o bună afacere dacă ar veni  în România?

Investiția în România este o soluție certă, win-win, pentru orice investitor străin veritabil și pentru noi, ca țară. Și cel mai bun argument, știti care este? Realitatea concretă….în acest moment, jumătate din cifra totală de afaceri este deținută de companiile străine…. iar multe dintre aceste companii străine sunt italiene. Noi românii am avut și vom avea mereu o relație speciala cu Italia…limba română și limba italiană sunt ca două surori, avem o istorie comună consistentă, avem valori, principii, temperamente comune. Românii se simt ca acasă în Italia, la fel și italienii în România. Așa că  nu doar strict ca business  merită să facem afaceri împreună, ci și uman, sufletește, pentru că suntem la fel și ne înțelegem bine unii pe alții!

 

Pe de altă parte, domnule președinte există și sunt publice angajamentele dumneavostră privind protejarea și încurajarea capitalului autohton, românesc. Nu vine acest lucru în contradicție cu mesajul proinvestitori străini?

Foarte bună întrebare! Răspunsul scurt este NU! În niciun fel!  Și vă spun de ce. 

În primul rând nu facem discriminări! Scopul nostru e ca în România, atât investitorii străini, cât și cei români să se bucure de aceleași drepturi, de aceleași facilități sau avantaje dar, în egală măsură, să aibă și să-și asume corect obligațiile față de statul român… Nu cerem nimic în plus firmelor străine, față de ceea ce cerem firmelor românești. Să fie corecte și să își plătească obligațiile către statul român. Aceasta este abordarea corectă, care există și în Germania, și în Franța, cu siguranță și în Italia și peste tot în Uniunea Europeană..

În al doilea rând, tot în deplin acord cu reglementările UE, România va adopta și directiva care spune că profitul se impozitează acolo unde se produce. Așa e corect, pentru că e important pe noi toți, state, companii ori cetățeni să progresăm, să ne dezvoltăm împreună. 

Dincolo de aceste considerente mai trebuie spus că Romania acordă – sistematic, direct și nemijlocit – ajutor de stat, adică sume importante de bani pentru investitori, indiferent că sunt străini sau români. Este un ajutor, acordat în anumite condiții,  menit să încurajeze noile afaceri, înființarea de noi locuri de muncă.

De asemenea, lucrăm la Legea parteneriatului public-privat, care este deja într-un stadiu avansat și se va adopta rapid, ceea ce va permite oportunități importante pentru investitorii privați, în special în domeniul infrastructurilor.

 

În Italia sunt mulți români. Lucrează în cele mai diverse domenii și sunt bine apreciați. Ce le trasmiteți?

Le doresc din tot sufletul să aibă succes, să-și facă o viață bună, frumoasă. Dar le transmit că îi așteptăm cu drag, oricând acasă…e mare nevoie de ei. Suntem conștienți că există încă un decalaj mare între salariile din România și cele din Europa sau Italia. Dar vă spun că acest decalaj s-a redus deja în acest an de guvernare. Și va continua să se reducă. Am majorat consistent salariul minim pe economie și vom continua să o facem și în anii viitori. De asemenea, s-au majorat salariile în sectorul public, iar asta a determinat o creștere mai consistentă și a salariilor din mediul privat. Investitorii au înțeles că dacă vor o forță de muncă de calitate trebuie să acorde salarii decente. Așadar, dacă facem o comparație între cheltuielile pe care le are o familie în România, față de cele din Italia, cred că pentru mulți români care muncesc acum în Italia reîntoarcerea în țară va deveni o opțiune din ce în ce mai serioasă.. Eu le spun că noi îi așteptăm cu mare drag și vom face tot ce putem ca această reîntoarcere să se facă în condiții cât mai bune. 

Avem nevoie de forță de muncă, țara crește, cresc afacerile. În foarte multe sectoare e deja o problemă să mai găsești angajați , iar asta determină implicit o creștere a salariilor, indiferent dacă vorbim de sectorul public sau cel privat. 

Pentru cei care doresc să revină în țară, am gândit și este în aplicare un program denumit start-up diaspora. Am atras fonduri europene care ne permit să acordăm un sprijin de 40.000 de euro oricărui român care  revine acasă și începe o afacere în țară. Este un program de mare succes. Până acum totalul finanțării aprobate pentru aceste planuri de afaceri depuse de români care vor să se întoarcă acasă se ridică la peste 76 de milioane de euro.

Eu sțiu că toți românii din Italia, ca și cei din alte părți ale lumii, de altfel n-au plecat de acasa pentru că le era bine. Au plecat să muncească, să aibă un viitor pentru ei si copiii lor. Însă îi îndemn să îndrăznească să creadă în România. Își vor putea face un viitor bun și acasă, alături de familie, alături de cei dragi, acolo unde s-au născut și au crescut, adică la ei acasă. 

 

Interviu: Eugen Terteleac Newsletter “InfoCameraItalia- IlSole24ore” din 3 noiembrie 2017

 

————————————————————————————–

ROMANIA: Intervista al Presidente della Camera dei Deputati – Presidente del Partito Social Democratico (PSD), Liviu Dragnea in occasione del Forum Economico Romania-Italia „Ridiamo sicurezza e concretezza alle aziende nell’economia romena” svolto venerdì 3 novembre 2017 presso l’AUDITORIUM GRUPPO 24 ORE

 

Buongiorno Signor Presidente, Liviu Dragnea, La ringraziamo per la disponibilità nel concedere questa intervista, nel contesto del Forum Economico Romania-Italia, evento concepito per ridare fiducia agli investitori italiani ed anche ai romeni in Italia nella economia romena. Le propongo così un dialogo su temi prevalentemente economici. Lei è il presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del PSD – principale partito al governo.

Lei è allo stesso tempo il garante del programma di governo che ha ricevuto la maggioranza dei voti dei romeni.

 

Secondo il Suo punto di vista qual’é il posto degli investimenti stranieri nelle preoccupazioni del partito di governo, quale è l’importanza che si accorda a questo argomento in confronto agli altri compiti attuali del governo?

Buongiorno, ringrazio per l’occasione accordatami per potermi rivolgere ai nostri connazionali – la comunità romena in Italia – ma anche all’ambiente degli affari e ai cittadini italiani. Io credo negli investimenti stranieri, credo nei benefici europei della libertà di movimento dei capitali e della manodopera. Fare affari in Romania è una soluzione vincente e sicura ! Per entrambe le parti. Da una parte la Romania ha bisogno degli investitori stranieri per lo sviluppo, dall’altra parte l’investitore straniero trova in Romania delle soluzioni corrette per produrre profitti. D’altronde, la Romania attualmente è una delle destinazioni più ambite tra i mercati emergenti dell’Unione Europea.

 

In che modo si differenzia la Romania da altri Paesi europei, come potrebbe fare la differenza necessaria per convincere un investitore straniero a investire ?

La Romania ha argomenti certi, vantaggi evidenti nella competizione per attirare i capitali. Prima di tutto, la crescita economica! Il nostro Paese è il campione della crescita economica europea, con il 6,1% di crescita nel primo trimestre di quest’anno rispetto allo scorso anno. E’ il risultato dell’applicazione coerente del nostro programma di governo. Ogni investitore ha fiducia in un’economia in crescita. E la Romania continuerà a crescere, per offrire stabilità e di conseguenza per essere un buon partner d’affari. Questa prospettiva positiva è anche riconosciuta dalle grandi agenzie di rating.  Di recente Fitch –  una delle più prestigiose istituzioni di valutazione economica – ha confermato come stabile il rating nel nostro Paese definendolo BBB con prospettiva di consolidamento. E’ una buona valutazione, convincente per qualsiasi investitore straniero. E dopo più valutazioni prudenti avanzate all’inizio di quest’anno, quasi tutti gli organismi finanziari hanno rivisto in senso positivo le previsioni riguardanti l’evoluzione economica in Romania. Il nostro Paese offre delle opportunità coerenti per buoni affari. Abbiamo già dei progetti avviati negli appalti pubblici per la costruzione di autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, per le infrastrutture agricole, i sistemi di irrigazione, fino allo stoccaggio e all’industrializzazione dei prodotti agricoli. Così, ogni investitore in questi settori troverà opportunità di investimento in Romania. Un altro argomento essenziale è l’infrastruttura estremamente buona nei settori della tecnologia informatica. La Romania ha una delle più veloci connessioni internet del mondo, con sistemi di reti ben sviluppate, con esperti IT molto bravi, molto apprezzati. Tutte le grandi compagnie – da Google a Oracle, fino ad Amazon, hanno rappresentanze consolidate in Romania con migliaia di dipendenti. Noi incoraggiamo gli investimenti in questi settori. Vi do un esempio della misura concreta che abbiamo intrapreso e che è già applicata! Gli esperi IT con studi superiori, nelle società di questo profilo, sono esenti dal pagamento delle imposte sul reddito, la stessa misura sarà applicata dal 1 Gennaio 2018 anche per gli esperti IT con studi di licenza media.

 

Molto interessante. Così Lei assicura che gli investitori stranieri farebbero un buon affare se venissero in Romania?

Gli investimenti in Romania sono una soluzione certa, win-win, per qualsiasi autentico investitore straniero e per noi come Paese. Il più valido argomento sa qual è ? La realtà concreta… in questo momento, la metà della cifra totale d’affari è detenuta dalle compagnie straniere… molte di queste sono italiane. Noi romeni abbiamo avuto e avremo sempre una relazione speciale con l’Italia… la lingua romena e la lingua italiana sono come due sorelle, abbiamo una storia comune coerente, abbiamo valori, principi e temperamento comuni. I romeni si sentono come a casa in Italia, lo stesso gli italiani in Romania. Cosi, non solo strettamente dal punto di vista del business merita fare affari insieme, ma anche sotto il profilo umano, col cuore, perché siamo simili e ci capiamo bene gli  uni con gli altri! 

 

D’altra parte, Signor Presidente, esistono e sono pubblici i vostri impegni relativi alla protezione e all’incoraggiamento del capitale autoctono, romeno. Non entra quanto fatto in contraddizione con i messaggi per gli investitori stranieri?

Molto bella questa domanda! La risposta corta è NO! In nessun modo! E vi dico perché. 

Prima di tutto non facciamo discriminazioni! Il nostro scopo è quello che in Romania, sia l’investitore straniero così come i romeni, possano beneficiare degli stessi diritti, degli stessi servizi e vantaggi ma, in uguale misura, avere ed assumere correttamente gli stessi obblighi verso lo Stato romeno… Non chiediamo niente in più alle aziende straniere rispetto a quello che chiediamo alle aziende romene. Essere corrette ed osservare i loro obblighi verso lo Stato romeno. Questo è l’approccio giusto, che esiste anche in Germania e in Francia e sicuramente anche in Italia e in tutta l’Unione Europea.

Secondo, sempre in pieno accordo con i regolamenti UE, la Romania adotterà anche la direttiva che prevede che il profitto venga tassato dove si produce. Così è corretto, perche è importante per noi tutti, Stati, compagnie o cittadini, progredire e svilupparci insieme. Al di là di queste considerazioni dobbiamo anche dire che la Romania concede – sistematicamente, direttamente e immediatamente – aiuti statali, cioè somme importanti di denaro per gli investitori, indifferentemente se stranieri o romeni. E’ un aiuto accordato a certe condizioni, destinato ad incoraggiare i nuovi affari, la creazione di nuovi posti di lavoro. Lavoriamo anche alla Legge del partenariato pubblico-privato, che si trova in uno stato avanzato e sarà approvata rapidamente, ciò permette opportunità importanti per gli investitori privati, specialmente nel settore delle infrastrutture.

 

In Italia vi sono molti romeni. Costoro lavorano in diversi settori e sono molto apprezzati. Cosa  vuole trasmettere loro?

Auguro loro con tutto il cuore di avere successo, di farsi una vita felice e bella. Trasmetto loro inoltre che li aspettiamo con piacere in qualsiasi momento a casa… abbiamo grande bisogno di loro. Siamo coscienti che esiste una grande differenza tra gli stipendi in Romania e quelli dell’Europa o dell’Italia. Però questa differenza si è ridotta già in quest’anno di governo. E continuerà a ridursi. Abbiamo aumentato costantemente il nostro salario minimo e continueremo a farlo nei prossimi anni. Anche gli stipendi del settore pubblico sono aumentati e questo ha portato ad un aumento più consistente degli stipendi del settore privato. Gli investitori hanno capito che se vogliono una forza lavoro di qualità devono pagare salari dignitosi. Quindi, se confrontiamo la spesa di una famiglia in Romania con quella italiana, penso che per molti romeni che ora stanno lavorando in Italia, tornare al proprio Paese diventerà un’opzione sempre più seria. Io Le dico che li stiamo aspettando con grande affetto e faremo del nostro meglio per far sì che questo ritorno avvenga nelle migliori condizioni possibili. Abbiamo bisogno di manodopera, il Paese cresce, gli affari crescono. In molti settori è già un problema trovare dipendenti, e ciò implicitamente porta ad un aumento dei salari, indipendentemente dal fatto che stiamo parlando del settore pubblico o di quello privato. Per coloro che vogliono tornare in patria, abbiamo pensato e stiamo implementando un programma chiamato start up diaspora. Abbiamo attirato fondi europei che ci consentono di concedere 40.000 euro a qualsiasi romeno che torna in Romania per avviare un’attività commerciale nel Paese. E’ un programma di grande successo. Fino ad ora il totale dei finanziamenti approvati per questi piani di lavoro presentati dai romeni che vogliono tornare a casa ammonta a oltre 76 milioni di euro. Sono consapevole che tutti i romeni in Italia, come quelli che si trovano in altre parti del mondo, hanno lasciato la loro casa perché non stavano bene. Sono andati a lavorare per avere un futuro per loro e per i loro figli. Ma li stimolo ad osare credere nella Romania. Saranno in grado di costruirsi un buon futuro insieme alla loro famiglia e ai loro cari, dove sono nati e cresciuti, cioè a casa.

Intervista: Eugen Terteleac Newsletter “InfoCameraItalia- IlSole24ore” del 3 novembre 2017

Traduzione: Marioara Popescu

Viena
Categorii
Exclusiv
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole