Participarea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, la Summitul Social privind promovarea locurilor de muncă echitabile și a creșterii economice în Uniunea Europeană (Göteborg, Regatul Suediei)

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a participat vineri, 17 noiembrie a.c., la Göteborg, la Summitul social privind promovarea locurilor de muncă echitabile și a creșterii economice în Uniunea Europeană....
Viena

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a participat vineri, 17 noiembrie a.c., la Göteborg, la Summitul social privind promovarea locurilor de muncă echitabile și a creșterii economice în Uniunea Europeană.

Summitul a vizat identificarea măsurilor și instrumentelor de la nivel european și național pentru crearea de locuri de muncă și integrarea unui număr cât mai mare de persoane pe piața forței de muncă.

Astfel, accentul în cadrul discuțiilor a fost pus pe o serie de teme, precum asigurarea de locuri de muncă echitabile, creștere incluzivă, oportunități egale și responsabilitate comună, dar și existența unor piețe ale muncii europene funcționale și echitabile, protecție socială eficientă și sustenabilă și promovarea dialogului social.

Lucrările Summitului au inclus o sesiune introductivă, urmată de trei sesiuni tematice desfășurate în paralel.

Preşedintele României a avut o intervenție în cadrul sesiunii tematice privind accesul la piața forței de muncă. Cu această ocazie, Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre principalele provocări care trebuie avute în vedere pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii, dar şi despre inițiativele naționale și europene care pot fi dezvoltate în continuare pentru crearea de locuri de muncă, pentru eliminarea barierelor și crearea condițiilor pentru integrarea și menținerea pe piața forței de muncă.

De asemenea, Președintele României s-a referit şi la necesitatea consolidării integrării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile, cu rolul de a reduce nivelul sărăciei și inegalității, dar și de a sprijini creșterea economică și incluziunea socială.

Președintele Klaus Iohannis a precizat că România și-a asumat responsabilitatea de a asigura un cadru juridic care să ia în considerare atât provocările pe termen scurt, cât și cele pe termen mediu pentru piața forței de muncă. În plus, Președintele României a menționat că, în țara noastră, implementarea Strategiei naționale în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați are deja rezultate, diferențele de gen pe piața muncii fiind unele dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.

Totodată, în marja Summitului, a avut loc un dejun de lucru al șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, dedicat acțiunilor viitoare ale Uniunii în domeniile educație și cultură.

În acest context, Președintele României a subliniat că, deși competențele în domeniile educației și culturii sunt naționale sau chiar regionale, Uniunea Europeană își poate aduce o contribuție importantă şi poate lansa și alte inițiative de succes, plecând de la realizările obținute până în prezent, referindu-se în special la programul Erasmus+.

Președintele Klaus Iohannis a reliefat susținerea pentru consolidarea politicilor europene în materie de cultură și educație, subliniind că cetățenia europeană activă nu poate fi desăvârșită decât prin insuflarea și înțelegerea valorilor europene de la vârste fragede, în cadrul educației formale, non-formale și informale.

Totodată, Președintele României a subliniat faptul că țara noastră susține proiectele și inițiativele care accentuează apartenența la un spațiu european comun și contribuie la recâștigarea încrederii în UE şi în valorile sale.

Președintele Klaus Iohannis a menționat că România sprijină mobilitatea tinerilor și a studenților, învățarea limbilor străine și crearea unei rețele de universități europene. În țara noastră, studierea a două limbi străine este obligatorie pentru toți elevii din învățământul secundar. Dezvoltarea competențelor digitale este o altă componentă căreia statul român îi acordă o foarte mare atenție.

Președintele României a accentuat importanță mobilității artiștilor și a profesioniștilor în domeniul culturii, care poate asigura deschiderea către noi schimburi interculturale și proiecte europene comune. În plus, un program dedicat tinerilor antreprenori și profesioniști din domeniul cultural ar accentua valențele comune și ar facilita dialogul intercultural.

De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a subliniat relevanța consolidării demersurilor la nivel european pentru maximizarea potențialului industriilor culturale și creative, programele și inițiativele UE în materie, inclusiv din perspectiva schemelor de finanțare inovatoare, fiind esențiale.

Subliniind rolul important al culturii la nivel european în vederea promovării valorilor și idealurilor comune europene, Președintele României a menționat și importanța Anului European al Patrimoniului Cultural 2018, a cărui instituire a fost promovată și de țara noastră.

De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a amintit că orașul Sibiu a fost Capitala Europeană a Culturii în 2007, iar Timișoara va fi Capitala Europeană a Culturii în 2021.

Sursa: http://www.presidency.ro

Viena
Categorii
Noutăți
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole