Proiecția documentarului „Marea Unire – România, la 100 de ani” @ Propatria Festival 2018

  Festivalul Internațional PROPATRIA – Tinere Talente Românești Ediția a VIII-a Roma, 29 septembrie – 21 octombrie 2018 #PropatriaFestival2018 „MAREA UNIRE – ROMÂNIA, LA 100 DE ANI” O CĂLĂTORIE...
Viena

 

Festivalul Internațional PROPATRIA – Tinere Talente Românești

Ediția a VIII-a

Roma, 29 septembrie – 21 octombrie 2018

#PropatriaFestival2018

„MAREA UNIRE – ROMÂNIA, LA 100 DE ANI”

O CĂLĂTORIE EMOŢIONANTĂ ŞI CAPTIVANTĂ, TRĂITĂ ŞI NU DOAR POVESTITĂ DE OAMENI

“România, la 100 de ani aduce cu sine o istorie care continuă să se scrie”

 

În cadrul manifestărilor dedicate în acest an Centenarului Marii Uniri,  Joi 18 octombrie 2018, ora 19:00, în premieră în Italia, Asociaţia Propatria din Roma și Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu AGERPRES vor inugura expozitia de fotografie România: Evoluție” ce cuprinde imagini din arhiva istorică a agenției AGERPRES urmată la ora 19:30 de proiecţia documentarului „Marea Unire – România, la 100 de ani”( o oră și 20 de minute cu subtitrare în limba italiană).

Evenimentul, dedicat de către organizatori  întâlnirii cu istoria și cu memoria poporului român, este inclus în programul Festivalului Internațional PROPATRIA – Tinere Talente Românești- a VIII ediție, și se bucură de participarea  Prof. Dr. Emil Petre Raţiu și a D.nei Roxana Grigore din partea Agerpres.

Organizatorii Festivalului Internațional PROPATRIA își propun, ca şi la edițiile precedente, să creeze un context de promovare a artiștilor români consacrați, precum și un cadru de manifestare pentru tineri de excepție aflați la început de drum. Principalul scop al festivalului este continua căutare și descoperire a tinerilor talentați din diaspora, încurajarea și recompensarea celor care au obținut rezultate excelente în diverse domenii ale muzicii, artei sau științei.

Festivalul este organizat și promovat de către Asociația Culturală Româno-Italiană Propatria în colaborare cu Accademia di Romania în Roma, Institutul Cultural Roman, Asociatia Ro&Ro și cu sprijinul Ambasadei României în Italia.

Documentarul „Marea Unire – România, la 100 de ani” este o invitaţie la o călătorie emoţionantă şi captivantă, trăită şi nu doar povestită de oameni pentru care România înseamnă şi o colecţie de momente istorice importante în naşterea acestui stat. Practic, AGERPRES a mers pe urmele celor care au înfăptuit Unirea: în Basarabia, Bucovina de Nord şi Transilvania, iar urmaşii celor care au pus umărul la reîntregirea ţării deschid culisele celui mai important moment istoric. Prin vocea celor care povestesc, descoperim că suntem o naţiune fără graniţe. România, la 100 de ani aduce cu sine o istorie care continuă să se scrie.

Documentarul „Marea Unire – România, la 100 de ani” este realizat de Mihuţ Năstăsache, Marilena Stănescu şi Sergiu Olteanu. Imaginea este semnată de Alfred Schupler, Sergiu Olteanu şi Andrei Cârlan. Reporteri au fost Marilena Stănescu, Mihuţ Năstăsache şi Camelia Moise. Grafica, sunetul şi montajul sunt semnate de Andrei Cârlan, asistent tehnic fiind Alexandru Vintilescu.

Expoziția de fotografie România: Evoluție cuprinde imagini din arhiva istorică a agenției AGERPRES, cele mai bune imagini care ilustrează evoluția României, realizate în ultimii ani de către fotoreporterii Agenției Naționale de Presă, dar și imagini din arhiva agenției de presă Associated Press, care înfățișează personalități precum Regele Ferdinand I și Regina Maria, Regele Mihai I, Eugen Ionesco, Nadia Comăneci. Fotografiile din arhivaAGERPRES reflectă viața cultural-artistică, politică și sportivă a țării, înfățișând personalități precum Maria Tănase și George Enescu. Totodată,AGERPRES a realizat și un album cu același nume, o ediție specială pentru Centenarul Marii Uniri, care conține 100 de fotografii din România, grupate în trei capitole: Arhivă, Revoluție, Evoluție.

Pentru că Centenarul Marii Uniri reprezintă și o ocazie de a aprecia prezentul și a privi în viitor, AGERPRES a lansat în noiembrie 2017 și o aplicație de realitate augmentată – AGERPRES AR – care prezintă povestea din spatele fotografiilor. Folosind aplicația AGERPRES AR, în dreptul fotografiilor din expoziție marcate cu logoul AGERPRES alb pe fundal bleumarin, veți avea o ARtfel de experiență.

Susținut de Centenarul Filmului Românesc, Institutul Cultural Român; văzut de Radio Guerrilla; parteneri media: Antena 3, Europa FM, Radio România, TVR.

PROIECT REALIZAT CU:

PATRONAJUL: Senatul Republicii Italiene, Camera Deputatilor Italia, Reprezentanta Comisiei Europene în Italia, Consiliul Regional Lazio, Comune di Roma – Assessorato Cultura, Creatività e Promozione Artistica, Ambasada Romaniei în Italia, Ambasada Republicii Moldova în Italia.

 

PARTENERI: Ambasada  României în Italia, Accademia di Romania in Roma, Institutul Cultural Roman, “Institut Francaise – Centre Saint Louis”, Accademia d’Ungheria in Roma, Conservatorul de Muzica Santa Cecilia, Asociatia RO&RO.

 

PARTENERI MEDIA:

În România: Agenţia Naţională de Presă  AGERPRES, TVR Internaţional, Radio România;

În Italia: Agenzia Stampa Askanews, GP Magazine, Rome Guide, Vivi Roma TV, Yes Art Italy, Romeig, Roma Multietnica, Più Culture, Officina delle Culture, Art Wave, Associazione Culture del Mondo, Cultural Pro, Abitare a Roma, Scoprendo Roma, B in Rome.

În Spania: Agenţia de Presa  “Occidentul Romanesc”;

În Belgia: Arthis Radio-Tv

SUA: Arca TV

 

COLABORATORI: Associatia Assomoldave, Asociatia „Officine delle Culture” , Proiectul „Ragazzi in Gamba”, Centrul Cultural  Romano-Italian din Milano, Editura Rediviva-Milano, Institutul Limbii Romane,  Golden Accademy.

Coordonator de proiect

Mioara Moraru Tel. 328/9599204, E-mail:  info@propatriavox.it

 

www.propatriavox.it

https://www.facebook.com/propatriafestival/

https://www.facebook.com/propatriavox?fref=ts

https://twitter.com/propatriavox

 

Birou de presă:

Carla Romana Antolini

Diana Elena Oprea

crantolini@gmail.com

ufficiostampa@propatriavox.it

—————————————————————–

FESTIVAL INTERNAZIONALE PROPATRIA –

GIOVANI TALENTI ROMENI

                                                                  VIII – a edizione               

Roma, 29 settembre- 21 ottobre 2018

#PropatriaFestival2018

„LA GRANDE UNIONE – ROMANIA, A 100 ANNI”

UN VIAGGIO EMOZIONANTE E FASCINANTE, VISUTO E NON SOLO RACCONTATO

„La Romania, a 100 anni porta con sé una storia che continua a essere scritta.”

Nell’ambito dei festeggiamenti del centenario della Grande Unione della Romania, dal 29 settembre al 21 ottobre 2018, a Roma si svolge l’ottava edizione del Festival Internazionale Propatria – Giovani Talenti Romeni, realizzato dall’Associazione culturale romeno-italiana Propatria, in collaborazione con l’Accademia di Romania in Roma e l’Ambasciata di Romania in Italia

Giovedì 18 ottobre, per rendere omaggio i 100 anni dell’unità della Romania abbiamo dedicato una giornata alla memoria. Alle ore 19:00 avrà luogo l’inaugurazione della mostra di fotografia “Romania- Evolution”, con immagini dal archivio Agerpres seguita alle ore 19:30 con la proiezione del docufilm „La Grande Unione – Romania, a 100 anni”, una produzione Agerpres, realizzato da Mihuţ Năstăsache, Marilena Stănescu e Sergiu Olteanu.

Con la partecipazione di Prof. Dr. Emil Petre Raţiu e Roxana Grigore da parte di Agerpres.

Il documentario „La Grande Unione – 100 anni di Romania” è un invito a un viaggio eccitante ed emozionante, vissuto e non solo raccontato da persone, per le quali la Romania significa anche una raccolta di importanti momenti storici nella nascita di questo stato. Di fatto, AGERPRES ha seguito le orme di coloro che hanno fatto l’Unione: in Bessarabia, nella Bucovina settentrionale e in Transilvania, e i discendenti di coloro che hanno messo le spalle alla riunificazione aprono il backstage del momento storico più importante. Attraverso la voce di coloro che narrano, scopriamo che siamo una nazione senza frontiere. La Romania, a 100 anni, porta con sé una storia che continua a essere scritta.

Il documentario „La Grande Unione – 100 anni di Romania” è stato realizzato da Mihuţ Năstăsache, Marilena Stănescu e Sergiu Olteanu. La foto è firmata da Alfred Schupler, Sergiu Olteanu e Andrei Carlan. I giornalisti sono Marilena Stanescu, Mihuţ Năstăsache e Camelia Moise. Grafica, audio e installazione sono firmati da Andrei Cârlan, assistente tecnico Alexandru Vintilescu.

La mostra di fotografia”Romania: Evolution” include immagini dall’archivio storico dell’agenzia AGERPRES, le migliori immagini che illustrano l’evoluzione della Romania, realizzate negli ultimi anni dai fotoreporter della National Press Agency, così come le foto dall’archivio dell’Associated Press, che ritrae personalità come il re Ferdinando I e la regina Maria, il re Michele I, Eugen Ionesco, Nadia Comăneci. Le fotografie nell’archivio ARGERPRES riflettono la vita culturale, artistica, politica e sportiva del paese, raffiguranti personaggi come Maria Tanase e George Enescu. Allo stesso tempo, AGERPRES ha anche prodotto un album con lo stesso nome, un’edizione speciale per il Centenario della Grande Unione, contenente 100 foto dalla Romania, raggruppate in tre capitoli: Archivio, Revolutione, Evolutione.

Poiché il Centenario della Grande Unione rappresenta un’opportunità per apprezzare il presente e guardare al futuro, AGERPRES ha lanciato nel novembre 2017 un’applicazione di realtà aumentata – AGERPRES AR – che presenta la storia dietro le fotografie. Utilizzando l’applicazione AGERPRES AR, di fronte alle foto nella mostra contrassegnate dal logo AGERPRES bianco sullo sfondo blu scuro, avrai un’esperienza ART.

Sostenuto dal Centenario del film romeno, l’Istituto Culturale Romeno; visto da Radio Guerrilla; media partner: Antena 3, Europa FM, Radio Romania, TVR.

 

PROGETTO REALIZZATO CON:

IL PATROCINIO: Senato della Repubblica, Camera di Deputati, Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Consiglio Regionale Lazio, Comune di Roma – Assessorato Cultura, Creatività e Promozione Artistica, Ambasciata di Romania in Italia, Ambasciata della Repubblica Moldova in Italia.

 

PARTNER: Ambasciata di Romania in Italia, Accademia di Romania in Roma, Istituto Culturale Romeno, “Institut Francaise – Centre Saint Louis”, Accademia d’Ungheria in Italia, Conservatorio di Musica Santa Cecilia, Progetto Miniera, Associazione Roma & Romania- RO & RO”.

 

MEDIA PARTNER:

In Romania: Agenzia Nazionale stampa AGERPRES, TVR International, Radio Romania;

In Italia: Agenzia Stampa Askanews, GP Magazine, Rome Guide, Vivi Roma TV, Yes Art Italy, Romeig, Roma Multietnica, Più Culture, Officina delle Culture, Art Wave, Associazione Culture del Mondo, Cultural Pro, Abitare a Roma, Scoprendo Roma, B in Rome.

In Spania: Agenzia stampa “Occidentul Romanesc”;

In Belgio: Arthis Radio-Tv

SUA: Arca TV

 

Con la COLLABORAZIONE: Associazione „Officine delle Culture”, Progetto Miniera, Progetto “Ragazzi in Gamba”, Centro Culturale Italo-Romeno di Milano, Editoria Rediviva-Milano, Istituto per la Lingua Romena, Golden Accademy.

 

INFO

www.propatriavox.it #PropatriaFestival2018

https://www.facebook.com/propatriafestival/

tel. 0039-3289599204 –  info@propatrivox.it

Ufficio Stampa:

Carla Romana Antolini

crantolini@gmail.com 393 9929813cC

Viena
Categorii
Italia
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole