România Educată

„România Educată” este proiectul național inițiat de Președintele României menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate....
Viena

„România Educată” este proiectul național inițiat de Președintele României menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate. La intrarea în cel de-al doilea secol de existenţă ca stat modern şi unitar, este important ca educația și cercetarea să dobândească o fundaţie solidă și predictibilă, pe care să continue drumul către România educată.

În acest sens, în perioada 2016-2018, Administrația Prezidențială derulează o amplă dezbatere publică privind educația și cercetarea din România, structurată în trei etape:

  • Prima etapă (2016-2017) a presupus o serie de opt consultări cu privire la viziunea și obiectivele de țară pentru educație și cercetare (dezbateri regionale), dezvoltarea și diseminarea unui chestionar online, 35 de evenimente de consultare organizate de terți etc. Rezultatele acestei etape sunt disponibile mai jos.
  • A doua etapă (2017-2018) pornește de la elementele de viziune identificate în etapa anterioară, pentru a continua consultarea cu privire la strategia pentru educație și cercetare la orizontul 2018-2030.

În acest sens, Administrația Prezidențială va constitui șapte grupuri de lucru cu rolul de a dezvolta concluziile primei etape într-un pachet de strategii detaliate pe temele prioritare: cariera didactică; echitatea sistemului educațional; profesionalizarea managementului educațional; un învățământ profesional și tehnic de calitate; autonomie, calitate și internaționalizare în învățământul superior; educație timpurie accesibilă tuturor; evaluarea elevilor şi studenţilor; Detalii despre componența și activitatea grupurilor de lucru găsiți în secțiunea de mai jos dedicată acestora.

Având în vedere succesul din prima etapă al inițiativei de a încuraja și alte entități interesate de domeniile educației și cercetării să organizeze evenimente de consultare relevante pentru Proiectul „România educată”, vom continua utilizarea acestui instrument de consultare și în etapa curentă.  Informații despre înscrierea evenimentelor în Calendarul de activități organizate sub egida Proiectului „România educată” sunt disponibile mai jos, în subsecțiunea dedicată acestora.

Administrația Prezidențială își propune totodată să susțină investiția și implicarea în educație și cercetare a actorilor privați și neguvernamentali. Mai multe detalii despre aceasta vor fi disponibile aici.

  • A treia etapă (2018) va presupune finalizarea rezultatelor proiectului: o viziune de țară și obiectivele de țară asupra educației și cercetării din România, pentru următorii 12 ani (2018-2030); o strategie pentru sectorul educație și cercetare la orizontul 2018-2030; o serie de propuneri de politici publice pe temele desemnate ca fiind prioritare în cadrul proiectului, care vor include și elemente privind guvernanța sistemului de educație și cercetare.

Prima etapă a proiectului „România Educată” (2016-2017) a fost dedicată unei ample dezbateri ce își dorește să antreneze întreaga societate în identificarea elementelor unei viziuni pe termen lung privind sistemul național de educație și cercetare. În acest sens a presupus o serie de consultări cu privire la viziunea și obiectivele de țară pentru educație și cercetare.

În 2016, odată cu lansarea proiectului, au fost invitați să contribuie toți cei interesați, dar și organizațiile reprezentative ale acestora. În acest sens au fost deja utilizate mai multe instrumente:

  • O consultare online, care a fost disponibilă la adresa www.romaniaeducata.eu în perioada 10 iunie – 15 octombrie 2016
  • Opt dezbateri regionale inițiate de Administrația Prezidențială (detalii aici)
  • O serie de 35 de evenimente organizate de actori din domeniul educației și cercetării, sub egida dezbaterii naționale (detalii aici)
  • Colectarea rezultatelor altor evenimente relevante din domeniu.

Administrația Prezidențială a colaborat în implementarea acestei etape cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu instituții aflate în coordonarea sau în subordinea acestuia, precum şi cu o serie de universități care au găzduit dezbaterile cu caracter regional.

Sursa: http://www.presidency.ro

Viena
Categorii
Noutăți
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole