Școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, în anul universitar 2018-2019

  Referitor la organizarea admiterii românilor de pretutindeni în învățământul de stat din România, în anul universitar 2018-2019, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte de interes pentru membrii comunității...
Viena

 

Referitor la organizarea admiterii românilor de pretutindeni în învățământul de stat din România, în anul universitar 2018-2019, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte de interes pentru membrii comunității românești din sudul Germaniei:

Procedura de selecție și admitere pentru anul universitar 2018-2019 a fost aprobată, detalii putând fi făsite în textul metodologiei publicate pe site-ul Ministerului Educației Naționale (http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni). Cifra de școlarizare pentru românii de pretutindeni a fost repartizată instituțiilor de învățământ superior de stat care, în baza autonomiei universitare, vor repartiza locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv pe cele fără plata taxelor de școlarizare, dar fătă bursă, pe domenii de licență, master și doctorat.

Calendarul admiterii, oferta de școlarizare și metodologia proprie de admitere a românilor de pretutindeni vor putea fi accesate pe site-ul fiecărei instituții de învățământ superior, iar Ministerul Educației Naționale va actualiza informațiile de pe site-ul propriu la secțiunea dedicată.

Candidații români de pretutindeni care nu cunosc limba română vor putea urma cursurile anului pregătitor doar în instituțiile de învățământ superior de stat ale căror programe au fost acreditate de ARACIS. Candidații români de pretutindeni care nu cunosc limba română și care doresc să urmeze studii de licență la instituții de învățământ superior care nu organizează cursuri de an pregătitor de română, pot opta doar pentru programul de an pregătitor de română, organizat de o instituție de învățământ superior acreditată, urmând ca după absolvirea acestuia să participe la concursul de admitere organizat pentru anul universitar 2019-2020.

 

CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI
în München

Viena
Categorii
Diaspora
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole