iunie2020

  • Filosofia lui Constantin Noica, generoasă sursă de frumuseți și prețuri noi

    Filosofia lui Constantin Noica, generoasă sursă de frumuseți și prețuri noi Rămân la părerea că nu trebuie să citești toată opera unui filosof sau scriitor pentru a cunoaște acel ceva semnificativ, care constituie nucleul personal-diferențiant al operei/gândirii sale, implicit contribuția acestuia la sporul culturii naționale și universale. Da, căci...