iunie2021

  • Poezii pentru sâmbăta seara

    5.Iunie ,,Ziua Învățătorului” ÎNVĂŢĂTOAREA A semănat destine mereu pe-a vieţii cale Şi pus-a înainte trăirea dumisale Copiii să înveţe din cărţi să buchisească, Să scadă, să adune, să-mpartă şi să-mi crească Averea cea de aur primită spre păstrare, Din ea să se hrănescă pe-avieţii lor cărare. A dat fără...
  • Al. Florin Țene între realitățile și poveștile vieții lui Alexandru Macedonski

    Contradictoriu și controversat, răzvrătit și intolerant, turbulent și complexat, egocentrist și egoist, invidios și confl ictual, pripit și tranșant, insolit și difi cil, cu o operă în care platitudinile coexistă cu sclipirile geniale, ca în paradoxism, Alexandru Macedonski este – indiferent din ce parte și perspectivă ar fi abordat...
  • Matematicianul scriitor Florentin Smarandache pe meridianele lumii

    Vâlcean ca și mine, amici, încă, de pe când scriitorul și matematicianul Florentin Smarandache a forțat fruntaliile țării comuniste ce ne rupsese de lumea liberă, unde prin talentul său și cu o muncă asiduă a devenit cunoscut ca descoperitor a unor subtile necunoscute algebrice, dar și ca scriitor prin...