septembrie2021

  • Nostalgii de toamnă – Poezii de Mircea Dorin Istrate

    MĂ ÎNTRISTEZ DE-ACUMA Se îndulcesc de-acuma în toamna lenevită, Gutuia amăruie și pruna brumărită, Se arămește via și-n adieri de vânt Mi se despoaie pomii de-acuma, rând pe rând. În legănări molcome, în rariștea din luncă, Dansează-n large volte frunzișul răzlețit, În cârduri se adună cocorii ce-s de ducă...
  • Poetul este haiducul emoției din pădurea inconștienței sensibile

    Poezia este emoția dintr-o pădure a iconștientului sensibilului. Natura sălbatică este un manifest originar împotriva formei rațiunii și normativului. De la începuturile sale omul a dorit să supună natura așa de tare, încât controlând forțele ei prin nomenctaturizare și categorii a ajuns la schimbările climatice de azi, o formă...
  • Amintiri despre Zaharia Stancu : 119 ani de la naștere

    În anul 1960, după ce am luat examenul de maturitate (bacalaureat) la Liceul Teoretic din Drăgășani, în vara acelui an, i-am făcut o vizită lui Zaharia Stancu cu tată-l meu, teleormăneneni amândoi, foști colegi, în copilărie, în echipa de fotbal „Vulturii „ din Turnu Măgurele. Viitorul scriitor, având o...