5-6 decembrie 2020 – Alegeri pentru Parlamentul României

Cetățenii români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinătate se pot înregistra pe platforma www.votstrainate.ro pentru exprimarea opțiunii de exercitare a dreptului de vot pentru alegerile privind Parlamentul...
Viena

Cetățenii români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinătate se pot înregistra pe platforma www.votstrainate.ro pentru exprimarea opțiunii de exercitare a dreptului de vot pentru alegerile privind Parlamentul României.
Domiciliul în străinătate – Cetățenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS) își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în străinătate, conform prezentei legi, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:
a) pașaportul simplu, cu menționarea țării de domiciliu;
b) pașaportul simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu;
c) pașaportul simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu.
Reședința în străinătate – Cetățenii români cu domiciliul în România, dar care au fost înscriși în Registrul electoral cu adresa de reședință în străinătate, își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării, însoțite de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea reședinței:
a) cartea de identitate;
b) cartea electronică de identitate;
c) cartea de identitate provizorie;
d) buletinul de identitate;
e) pașaportul diplomatic;
f) pașaportul diplomatic electronic;
g) pașaportul de serviciu;
h) pașaportul de serviciu electronic;
i) pașaportul simplu;
j) pașaportul simplu electronic;
k) pașaportul simplu temporar.

Prin reședință în străinătate se înțelege adresa din străinătate la care persoana fizică declară că are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu, și unde posedă un drept legal de ședere mai mare de 90 de zile.
Lista documentelor care atestă reședința în străinătate pentru Germania: 1. Adeverinţă privind domiciliul permanent/reşedinţa; 2. Adeverinţă privind dreptul la liberă circulaţie şi la alegerea domiciliului în UE; 3. Permis de muncă (numai pentru persoanele care deţin şi cetăţenia germană); 4. Permis de şedere pe durată determinate; 5. Permis de şedere; 6. Permisiune de stabilire permanent; 7. Permisiune de şedere permanentă EU.

Termenul limită de înscriere în Registrul electoral ca alegător în străinătate la o secție de votare este de 21 septembrie 2020.
Termenul limită de înscriere în Registrul electoral ca alegător în străinătate prin corespondență a fost prelungit și este de 22 octombrie 2020.

Afis alegeri parlament 2020

Viena
Categorii
ActualitateInformații utileRomânia
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole