A APĂRUT EDIŢIA 2017 A ANTOLOGIEI POEŢILOR ROMÂNI NEVĂZĂTORI: ”CONTELAŢIA HOMER” Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2017 – Notă asupra ediţiei

Asemenea oricărei antologii întemeiate pe un fenomen literar ce se desfăşoară în timp, Constelaţia Homer avea nevoie de o a doua ediţie şi, cine ştie, poate că în viitor...
Viena

Asemenea oricărei antologii întemeiate pe un fenomen literar ce se desfăşoară în timp, Constelaţia Homer avea nevoie de o a doua ediţie şi, cine ştie, poate că în viitor vor cere drept de apariţie şi altele. Cea dintâi versiune a fost publicată în 1996 la editura SAS din Bucureşti, de acelaşi antologator, cu sprijinul Fundaţiei Optimiştii şi a preşedintei sale, regretata Angela Marian, atunci căsătorită Fotache, (27 iulie 1951–29 iunie 2010, Bucureşti). Cu energia, farmecul şi dăruirea ei, Angela a identificat sponsori, a abordat şi cointeresat personalităţi, a atras fonduri. Cartea a putut să apară în 2000 de exemplare, tiraj impresionant, dar care, fără a fi trecut prin librării, doar din lansările organizate în toată ţara şi din comenzi, s-a vândut. Aceeaşi Angela Marian în fruntea  Fundaţiei Optimiştii a reuşit, în  ultimul deceniu al mileniului trecut, să susţină financiar apariţia unor casete cu interpreţi nevăzători precum şi volumele a doi autori antologaţi şi atunci, şi acum.

După douăzeci de ani, interval clasic în literatură de la bătrânul Dumas încoace, , am apreciat că este cazul să se producă o primenire a Constelaţiei cu autorii afirmaţi între timp. De data aceasta, subtitlul ei explicativ este mai modest: „O antologie a scriitorilor nevăzători din România”, evidenţiind astfel ipoteza că ea reprezintă una din variantele posibile, nu formula absolută.

Un gând se îndreaptă firesc şi către „Antologia poeţilor nevăzători din România” tipărită numai în braille în 1987 în imprimeria specializată a Asociaţiei Naţionale de profil şi faţă de care prezentul volum propune modificări majore. Schimbări esenţiale există şi faţă de prima sa versiune de acum două decenii în care figurau 25 de autori de proză şi poezie. Acum, numărul lor a crescut la 42, două nume din prima ediţie fiind lăsate de o parte. Asta deoarece s-a  ţinut seama numai de procedeele de scriere în condiţiile cecităţii absolute sau ale vederii nefuncţionale: braille, dictare unui asistent, înregistrare vocală, redactare la computerul cu voce sintetică, dactilografiere sau grafierea textului pe hârtie fără control vizual.

Criteriul de bază al selecţiei l-a reprezentat valoarea textelor, apariţia lor editorială şi  participarea mai mult sau mai puţin discontinuă a autorilor  la evenimentele literare  şi semnătura lor în publicaţiile şi rubricile de  specialitate. Am acceptat în două cazuri, la poezie, chiar şi piese la nivelul simplei versificaţii, din intenţia de a obţine o imagine mai completă a autorului pentru contribuţia sa onorabilă în orizontul mai larg al artei cuvântului. Totodată, ediţia 2017 vine şi cu două elemente de  noutate în materie de structură a conţinutului: pe lângă proză şi poezie, au fost preluate secvenţe remarcabile de exegeză literară din cărţi de specialitate. De asemenea, dintr-un volum de memorialistică ce s-a dorit a fi strict socio-psihologic în cheie riguros exactă, s-a selectat un fragment de un realism atât de dur, încât frizează fantasticul posibilului. Este vorba de pasaje din cartea autobiografică a nevăzătorului surdo-mut, dar relativ demutizat, Vasile Adamescu. Cu această rarisimă experienţă umană  la bază, cartea dă în literatură fără să vrea, în cvasi-ficţiune, imaginile derulate în paginile ei fiind ,  nu numai memorabile, ci şi eternizabile.

Chiar dacă unii din autorii de faţă n-au onorat-o, viaţa literară a nevăzătorilor s-a desfăşurat în şi pe seama a câteva coordonate: revista Litera noastră, fostă Viaţă nouă, singura publicaţie cu apariţie ritmică, lunară în braille din România, concursurile anuale de creaţie literară, Carmen Sylva de la Bucureşti organizat de serviciul  cultural central al Asociaţiei Nevăzătorilor şi Paşii profetului de la Oradea, gestionat de filiala bihoreană a aceleiaşi asociaţii. Li s-a adăugat, în intervalul 1999-2012, emisiunea de radio Lumina cuvintelor, fostă La lumina sufletului, difuzată cu generozitate de Radio România Actualităţi. Unul din autori a apărut şi în revista audio Radar. Puncte de pornire pentru antologiile tipărite până acum sunt şi cele două concursuri de creaţie amintite, de la Bucureşti şi Oradea. În acest municipiu al nord-vestului, în Biblioteca Revistei Familia, au fost publicate de asemenea cele două ediţii ale culegerii „Ochiul de litere”, prima în 2001 cu un cuvânt înainte al poetului Ioan Moldovan, a doua în 2011, prefaţată de criticul literar Ion Simuţ. Numeroase condeie semnează de altfel şi în Constelaţie, şi-n cei doi Ochi.

Cele 42 de puncte luminoase din cea de a doua Constelaţie numără printre ele străluciri puternice de adevăraţi profesionişti. Alte condeie, deşi notabile, sunt mai modeste. Dar în mulţimea de nume, se remarcă autori a căror performanţă, în condiţiile unor studii la nivelul şcolii tradiţionale de meserii, sunt incredibile. Nu pot să nu mă întreb ce fel de carieră ar fi urmat aceşti oameni dacă ar fi avut deplin acces la carte şi la cultură?… Din păcate însă, în multe cazuri, este sesizabilă, în pofida talentului, crunta lipsă a lecturilor, scrisul din inspiraţie, cantonarea în clasicism formalizat sau în romantism întârziat. Autentic sub aspect psihologic, acest demers se dovedeşte precar în orizontul actualităţii estetice.

Această carte speră să poată intensifica iradierea celor 42 de impulsuri de lumină ale Constelaţiei.Fericită coincidenţă, harta acestui firmament de spirite se suprapune ideal peste harta geografică a limbii române, toate ţinuturile fiind reprezentate, din Dobrogea până în Maramureş, din Basarabia în Banat şi din Oltenia în Bucovina. Se detaşează trei centre ale pulsului creativ şi favorizator de cultură: Bucureşti, Cluj şi Oradea. Iar dacă, ţinând seama de numele acestui opus, examinăm şi hărţile astrologice, sesizăm că autorii vin de sub toate zodiile, mai puţin dinspre cea a Leului. Există pare-se un rost şi în acest joc al astrelor şi până la urmă, se vede că e cineva şi de partea leului, anume, tocmai Angela Marian, absentă ca purtătoare de condei, dar prezentă ca energie creatoare a primei Constelaţii Homeriene. Şi nu ştiu cum se face că, sub acelaşi  semn, la aceeaşi dată, 27 iulie, îl întâlnim şi pe poetul George Vidican, sufletul Ochilor de litere.

 

Mulţumiri

 

Mentalitatea americană a scrierii şi publicării de cărţi ne-a învăţat, şi bine a făcut, să adresăm mulţumiri celor care au ajutat la grădinărirea lucrării şi la înflorirea operei. Nicio carte despre orbi nu se poate scrie în România făra apelul la preţioasele informaţii ale profesorului Nicolae Ionescu (1921-2014), aflate în cărţile şi articolele sale. Iar pentru această antologie, de mare ajutor mi-a fost fiica regretatului dascăl, scriitor şi istoriograf, doamna profesoară Octavia Crăciun. Mi-a pus la dispoziţie cărţi din arhiva tatălui domniei sale, a adăugat informaţii, a copiat şi mi-a trimis pasaje din diverse publicaţii, mi-a împrumutat fotografii. Au apărut apoi mâini de ajutor de prin toată ţara: Ion Podosu din Cluj, Modest Amariei, Nelu Soisun şi Cornelia Dascălu din Bucureşti, Gheorghe Florin Ionescu din Târgu Frumos, Carmen Moraru din Botoşani, Mioara Iordache din Buftea, Mircea Bucur din Focşani, Marin Timinschi din Eforie Nord, George Vidican din Oradea, Elena Lăcătuş din Baia Mare şi Angela Monica Jucan de la biblioteca judeţeană  Petre Dulfu, Maramureş. Se adaugă la acestea informaţiile desprinse din prefeţele unor cărţi, menţiuni pe care le-am făcut sistematic la autorii   cu pricina.

Mulţumiri li se cuvin, deşi ele ar trebui tratate ca devoţiuni de serviciu, colaboratorilor  din departamentul cultural şi tehnic al Asociaţiei Nevăzătorilor: Cristina David, Luiza Stavrositu, Cătălin Popescu, Rodica Ionică, Eugen Ilie şi, în chip deosebit, lui Claudiu Constantin de la tipografia braille a organizaţiei, pentru ataşamentul şi profesionalismul  său.

Ca de fiecare dată la redactarea unei cărţi, îi datorez enorm, pe detalii invizibile şi pe teme majore, soţiei mele Nicoleta Daniela care, după ce a citit şi înregistrat ca donatoare de voce, deci, sub impulsul voluntariatului, 34 de cărţi pentru Fonoteca Naţională a Nevăzătorilor, a realizat şi în plan vizual, o primă ordonare a acestui volum.

Un mesaj de gratitudine aparte i se cuvine scriitorului Aurel Ştefanachi, directorul prestigioasei  edituri Tipo Moldova din Iaşi, un bun prieten cu care am colaborat temeinic până acum şi care, de îndată ce i-am făcut propunerea  editării Constelaţiei, s-a declarat de acord cu deplină disponibilitate.

Drepturile de autor asupra acestei cărţi îmi aparţin în totalitate. Pentru ediţia în tipar obişnuit, vizual, ele se conformează regulilor şi modului de lucru al casei Tipo Moldova, iar pentru ediţia braille, cedez aceste drepturi Asociaţiei Nevăzătorilor din România care va imprima Antologia în numărul de exemplare necesar. Sper ca Asociaţia din care şi eu fac parte, în conducerea căreia m-am aflat timp de 25 de ani, iar preţ de nouă din aceştia, am şi condus-o ca preşedinte, să aibă resursele şi inspiraţia de a promova această carte, veritabilă vitrină a unora din   valorile pe care pot să le creeze afiliaţii săi. Mie, Radu Sergiu Ruba, membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1990, nu-mi rămâne decât să reamintesc, pentru publicul general, fidelitatea şi constanţa cu care m-am ocupat şi am răspuns de tribunele culturale ale oamenilor cu probleme vizuale din patria limbii mele materne, conducând ca redactor şef sau membru în colegiul ei de redacţie, revista braille Litera noastră, realizând, cu drepturi de autor, de-a lungul a treisprezece ani, emisiunea literară radiofonică Lumina cuvintelor, alcătuind o antologie audio pe seama ei, înfiinţând şi coordonând timp de doisprezece ani revista audio Impact, redactând din 1992 până azi emisiunea radiofonică Ochiul interior, prefaţând cărţi ale autorilor fără vedere, promovând prin Radioul Public toate performanţele lor de natură profesională, artistică sau simpla lor  operă existenţială, scoţând din anonimat, prin cele două ediţii, micile astre homeriene ale unei  Constelaţii mai depărtate şi încercând să le încurajez să clipească mai tare înainte de a străluci.

Iată aşadar cum încearcă să  ajungă până la cititori razele Constelaţiei Homer. Este o zodie care dezvoltă conexiuni sincronice, dar se extinde şi  diacronic, de-a lungul a aproape un secol de viaţă omenească şi de experienţă de creaţie dintre cele mai puţin comune. Cartea poate fi abordată însă din orice punct, iar lectura continuată în orice direcţie. Aici nu există înainte şi înapoi, dreapta şi stânga, sus şi jos. De altfel, ea se deschide de la bun început totalităţii modurilor de lectură: va fi citită nu numai cu ochii, ci şi cu urechile şi cu degetele. Fie ca pentru această lectură şi pentru popasurile de pe parcursul ei, lumina Constelaţiei să curgă de pretutindeni.

Achiziţia cărţii poate fi făcută direct de la editura Tipo Moldova :

http://www.tipomoldova.ro/carti/dictionar

de Radu Sergiu Ruba

Viena
Categorii
Exclusiv
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole