AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, ALĂTURI DE ELEVI ŞI ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Nr. 23 din 1 octombrie 2021 COMUNICAT DE PRESĂ Specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA), prin cele 47 de Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) de la nivel...
Viena

Nr. 23 din 1 octombrie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA), prin cele 47 de Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) de la nivel teritorial, vor desfăşura şi anul acesta, în grădiniţe, şcoli şi licee, activităţi de prevenire a consumului de droguri.

Agenția Națională Antidrog, prin specialiștii săi cu experiență în domeniul prevenirii consumului de droguri, va continua derularea, prin intermediul mijloacelor tehnologice agreate, a proiectelor naționale implementate cu succes şi în anii anteriori, adaptându-se măsurilor de siguranță impuse de pandemia COV-SARS-2, menite să îi protejeze pe tineri.

Astfel, şi în anul şcolar 2021-2022, Agenţia Naţională Antidrog a pregătit elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor, proiecte de prevenire a consumului de droguri, ce se vor desfășura pe toată perioada cursurilor şi se vor aplica simultan la nivel național, pe toate palierele de învățământ preuniversitar.

ANA va însoți copiii încă de la grădiniță, prin implementarea proiectului ”CUM SĂ CREŞTEM SĂNĂTOŞI”, proiect ce presupune formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă în rândul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică (clasa pregătitoare), punând accent pe importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, mişcare), a comportamentelor sănătoase (fum de ţigară, alcool şi medicamente fără prescripţie medicală) şi a modalităţilor de rezolvare fără violenţă a conflictelor şi de luare a deciziilor. Proiectul presupune câte 7 întâlniri cu copiii aceleiași clase sau grupe.

Inteligenţa emoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale în perioada preşcolară şi şcolară mică, acestea fiind perioade de dezvoltare fundamentală în plan emoţional, social şi cognitiv. Așadar, ANA continuă, la ciclul primar de învăţământ, cu ,,ABC-UL EMOŢIILOR” (6 activități), care este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe conştientizarea de sine, dezvoltarea comunicării asertive, gestionarea emoţiilor neplăcute, abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă.

Elevii de gimnaziu vor face cunoştinţă cu proiectul ,,NECENZURAT”, atestat și evaluat din punctul de vedere al eficienței, la nivel internațional, având două componente – una pentru elevii de 12-14 ani, care cuprinde 12 lecții ce au ca scop dezvoltarea de abilități de viață și integrare socială, iar a doua, componenta pentru părinți, care cuprinde 3 module de coaching pe domeniul echilibrării relației cu copiii.

Abordând aria oferirii de alternative sănătoase pentru petrecerea timpului liber, specialiştii Agenţiei vor implementa și anul acesta proiectul-concurs „MESAJUL MEU ANTIDROG”, începând cu nivelul gimnazial și continuând cu cel liceal. Acesta este cel mai vechi proiect al Agenției Naționale Antidrog, secțiunile proiectului fiind film de scurt metraj şi spot video, arte vizuale (grafică, pictură şi fotografie), eseu literar, sport.

FRED GOES NET” este adresat elevilor de 14-19 ani, în scopul neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri, dar şi al evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat. Proiectul, implementat încă din anul 2010 în peste 10 țări europene, presupune întâlniri de grup cu elevi care au nevoie de o intervenție indicată.

EU ŞI COPILUL MEU” este un proiect adresat părinţilor ce vizează consolidarea legăturilor afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), dintre aceştia şi şcoală, aplicând sistematic metode fundamentate ştiinţific. Părinții care vor dori să participe la cele 9 întâlniri vor putea beneficia de consiliere în teme precum comunicarea eficientă, identificarea tipului parental, gestionarea conflictelor, abordarea subiectelor precum consumul de droguri și vor putea înțelege mai bine particularitățile și nevoile emoționale ale adolescenților.

,,ACȚIONĂM JUST” este un proiect-pilot, derulat în parteneriat cu Asociația Voci pentru Democrație și Justiție, care constă în realizarea de activități comune de promovare a educaţiei juridice în mediul gimnazial și liceal, prin facilitarea accesului elevilor la cunoştinţe elementare din domeniul juridic, în special la cele ce țin de domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri.

Proiectul pilot ”ABILITĂȚI PENTRU ACȚIUNE”, derulat cu sprijinul Asociaṭiei Cluburilor Lions District 124 România, are o abordare complexă pentru prevenirea consumului de droguri, favorizând factorii de protecție ai elevilor prin: dezvoltarea unei conexiuni puternice cu școala, implicarea părinților în viața copiilor și dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare în luarea unor decizii sănătoase când sunt presați să consume droguri.

De asemenea, ANA va continua sesiunile de formare a cadrelor didactice în sfera prevenirii consumului de droguri, pe tot parcursul anului școlar.

***

Informaţii despre regulamentul concursului se pot obţine prin intermediul Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog. De asemenea, fişele de înscriere completate și lucrările se primesc la sediile CPECA: http://ana.gov.ro/despre-institutie/reteaua-nationala/.

Toate proiectele se implementează cu sprijinul Ministerului Eduacției, cu care ANA are o îndelungată și foarte bună colaborare.

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE

Viena
Categorii
ActualitateRomânia
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole