AL PATRULEA INTERVIU CU DOCTORUL CORIOLAN DRAGOMIR

„Efectul de piramidă”   Întrebându-l într-una din zile la telefon ce mai face, aflu de la doctorul Coriolan Dragomir  că tocmai a coborât din podul locuinţei sale (casa din...
Viena

„Efectul de piramidă”

 

Întrebându-l într-una din zile la telefon ce mai face, aflu de la doctorul Coriolan Dragomir  că tocmai a coborât din podul locuinţei sale (casa din comuna Cicârlău), unde şi-a instalat o piramidă pentru reechilibrare psiho-fizică. Asta m-a îndemnat să continuăm dialogurile noastre dedicate vieţii în general, celei înţelepte în special, cu captivanta lecţie despre efectul de piramidă.

***

George PETROVAI: Domnule doctor, am citit diverse lucruri (unele mai năstruşnice ca altele) despre acest mult trâmbiţat efect de piramidă. Concret, ce hram poartă şi cum îşi justifică faima pronunţat esoterică şi niţel ocultă?

Dr. Coriolan DRAGOMIR: Având în vedere vârsta multimilenară a piramidelor egiptene şi a ziguratelor mesopotamiene, precum şi marile bătăi de cap pe care ele continuă să le dea ştiinţificilor din zilele noastre, sunt de acord cu calificativul „esoteric”. Dar calificativul „ocult”, de regulă asociat cu esoterismul, nu face altceva decât să tulbure şi mai mult percepţia noastră asupra acestor făloase construcţii ce sfidează timpul, prin îndesirea şi înălţarea enigmei în ceea ce priveşte monumentalitatea şi uimitoarea precizie a execuţiei lor până la cotele supranaturalului.

Prin urmare, ocultismul n-are ce căuta aici, asta deoarece el este generat şi încurajat chiar de concepţia noastră eronată privind istoria. Da, căci cum se împacă piramidele şi alte multe vestigii antice (statuete-astronauţi, obiecte confecţionate din fier-alfa cu incredibila puritate de peste 99,9%, calculator, baterie electrică etc.) cu convingerile noastre nefondate vizavi de preistorie şi primitivismul predecesorilor din acele timpuri îndepărtate?!

Revenind la întrebare, fac precizarea că orice piramidă (la urma urmei lesne de construit), modifică în sens pozitiv sau negativ câmpurile din apropierea ei, astfel că se produc două fenomene importante, pe care „primitivii” de-atunci poate că nu le-au cunoscut la centimă, dar e sigur că măcar le-au intuit:

a) Energiile implicate într-un atare proces se reduc simţitor în raport cu valorile resimţite de noi în viaţa de zi cu zi în mod obişnuit;

b) Procesele, foarte influenţate de mediul înconjurător, se desfăşoară cu o viteză mult mai mică.

De ce spun că sunt influenţate de mediul înconjurător? Pentru că masivele obiecte metalice de felul structurilor din fier-beton, meselor şi dulapurilor metalice, respectiv a liniilor electrice de înaltă tensiune, motoarelor electrice , televizoarelor, cuptoarelor cu microunde şi monitoarelor de calculator, aflate în apropierea piramidei unde se desfăşoară experimentul, pot influenţa în sens negativ câmpurile, ceea ce fatalmente duce la eşecul parţial sau total al experimentului.

Menţionez câteva dintre efectele benefice înregistrate, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de amplasare, precum şi cele pentru construirea piramidei (unghiul vector al undei purtătoare de energie să fie de 52,606 grade, caz în care, indiferent de materialul întrebuinţat, piramida este deodată transmiţător şi receptor): apa pierde din mirosul de clor şi are un gust mult mai bun, mâncarea rămâne proaspătă o perioadă de timp mai lungă decât cea neaşezată sub piramidă, lucrurile de sub piramidă se deshidratează (piramida stopează procesul de putrezire şi mucegăire), lamele de ras se menţin ascuţite un timp mult mai îndelungat prin punerea lor sub piramidă după fiecare utilizare, plantele nu numai că se dezvoltă sub piramidă de două ori mai repede, dar sunt şi mai sănătoase, recurgând la ajutorul piramidei, oamenii cunosc starea de imponderabilitate, de ridicare a temperaturii pielii şi de amorţire a sistemului nervos.

 

George PETROVAI: Componenta ocultă a piramidei mi-a fost sugerată de cele două simboluri masonice – triunghiul de la vârful piramidei şi ochiul plasat în el…

Dr. Coriolan DRAGOMIR: Nu sunt simboluri masonice, ci creştine! Astfel, acel triunghi echilateral de la vârful piramidei, triunghi în care este inserat ochiul, simbolizează Sfânta Treime catolică (dovadă că în secolul al XVIII-lea catolicii au protestat vehement împotriva abuzului prin care francmasonii şi-au însuşit aceste simboluri), iar ochiul este la rândul lui un simbol creştin, fapt ilustrat, printre altele, de Psalmul 33/18: „Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui…”

 

George PETROVAI: Credeţi în steaua efectului de piramidă?

Dr. Coriolan DRAGOMIR: Da, sunt convins că în curând omul va apela din ce în ce mai mult la el în diverse domenii (sănătate, agricultură etc.). Cercetările continuă. Cândva eu însumi am colaborat în acest incitant domeniu cu Academia Română, mai exact cu doamna academician Marioara Godeanu.

————————–

A consemnat,

 

George PETROVAI

Sighetu Marmaţiei

20 august 2016

Viena
Categorii
Exclusiv
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole