Apel către Președintele României Klaus Iohannis pentru anularea consecințelor criminale ale Pactului Ribbentrop-Molotov

Domnule Președinte, Ieri, 23 august, „Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Nazismului și Comunismului”, ați transmis un mesaj oficial la împlinirea a 81 de ani de la semnarea Pactului...
Viena

Domnule Președinte,

Ieri, 23 august, „Ziua Europeană de Comemorare a Victimelor Nazismului și Comunismului”, ați transmis un mesaj oficial la împlinirea a 81 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov dintre Germania și Uniunea Sovietică, în contextul în care Parlamentul European a adoptat în 19 sept. 2019 o rezoluție referitoare la „Importanța memoriei istorice europene pentru viitorul Europei”.

În mesajul dvs nu ați făcut referire la cel mai important text al acestei rezoluții din perspectiva unității noastre naționale: „Ca o consecință directă a Pactului Ribbentrop-Molotov, urmat de Tratatul de prietenie și frontieră germano-sovietic din 28 septembrie 1939, Republica Polonă a fost invadată mai întâi de Hitler și două săptămâni mai târziu de Stalin, care a înlăturat independența acestei țări, ceea ce a reprezentat o tragedie fără precedent pentru poporul polonez – Uniunea Sovietică comunistă a început un război agresiv împotriva Finlandei la 30 noiembrie 1939, iar în iunie 1940 a ocupat și a anexat părți din România [Basarabia și Bucovina de nord] – teritorii care nu au fost niciodată returnate – și a anexat republicile independente Lituania, Letonia și Estonia.”

Domnule Președinte, sunt autorul Raportului neoficial pentru condamnarea regimului comunist din România ca nelegitim şi criminal, raport publicat în octombrie 2005 de BBC-România și de presa scrisă de audiență națională. Citez capul de acuzare nr.3 al Raportului, care se referă la Pactul Ribbentrop-Molotov:

„3). Trădarea de către puterea comunistă din România a intereselor fundamentale ale României prin acceptarea condiţiilor nedrepte ale Tratatului de pace de la Paris din 1947.

– În cadrul tratativelor Conferinţei de pace de la Paris din 1946-1947 şi prin semnarea Tratatului de pace din 10 februarie 1947, puterea comunistă din România – respectiv guvernul-marionetă Petru Groza dirijat de Stalin –, se face vinovată că a acceptat ca României să nu i se recunoască statutul de ţară co-beligerantă conform meritelor României în lupta antinazistă, ci dimpotrivă, a acceptat ca România să fie tratată ca o ţară învinsă de Uniunea Sovietică. Menţionăm că România a luptat aproape 3 ani împotriva Uniunii Sovietice dar, în finalul războiului, a luptat aproape un an ca aliată a Uniunii Sovietice, împotriva Germaniei. Puterea comunistă a ignorat eforturile umane şi economice pe care România le făcuse pentru cauza Naţiunilor Unite, precum şi faptul că datorită alăturării României la coaliţia antinazistă începând din august 1944, al doilea război mondial a fost scurtat cu minimum 6 luni, armata română jertfind pe frontul antinazist viaţa a peste o sută de mii de militari, România plasându-se în această privinţă pe locul 4 între naţiunile lumii după Uniunea Sovietică, Statele Unite şi Marea Britanie.

– În cadrul tratativelor Conferinţei de pace, puterea comunistă a ignorat nelegitimitatea înţelegerii dintre Stalin şi Hitler prin pactul Ribbentrop-Molotov, precum şi nelegitimitatea ocupării de către Uniunea Sovietică, în 1940, a teritoriilor româneşti Basarabia, Bucovina de nord şi ţinutul Herţei. Nu a fost invocat faptul că ultimele două nu au aparţinut niciodată Rusiei, şi de asemenea nu a fost invocat faptul că în 1918 Basarabia și Bucovina au decis unirea cu România, prin proprie voinţă. Nu a fost invocată legitimitatea intrării în război a României (în 1941) pentru a-şi elibera propriile teritorii. Acceptând condiţiile Tratatului de pace, puterea comunistă se face vinovată că a acceptat să fie cedate Uniunii Sovietice teritoriile româneşti Basarabia, Bucovina de nord şi ţinutul Herţei având o suprafaţă de 44.000 km2, locuite în acel moment de 3.200.000 de oameni, majoritatea etnici români. Ulterior, aceştia au fost supuşi deznaţionalizării forţate, persecuţiilor etnice, deportării (inclusiv în lagăre de muncă în Siberia), asasinatelor în masă, precum şi a altor forme de exterminare. Teritoriile româneşti cedate de puterea comunistă au fost masiv colonizate cu populaţii alogene. /…/”

Domnule Președinte, în mesajul dvs de Comemorare a Victimelor Nazismului și Comunismului, pe care l-ați intitulat „Adevărul istoric, farul care ghidează România democratică”, nu spuneți nimic despre adevărul prezentat atât în raportul din care am citat mai sus, cât și în Rezoluția Parlamentului European din 2019 care subliniază că

„în iunie 1940 Uniunea Sovietică a ocupat și a anexat părți din România [Basarabia și Bucovina de nord] – teritorii care nu au fost niciodată returnate”, fapt care a reprezentat „o consecință directă a Pactului Ribbentrop-Molotov [semnat în 23 august 1939] urmat de Tratatul de prietenie și frontieră germano-sovietic”.

În mesajul dvs vorbiți despre „amintirea pactului criminal din 1939 și a consecințelor sale tragice” fără să spuneți care sunt consecințele tragice față de care nu s-a făcut încă dreptate.

Totodată, pledați pentru „cunoașterea adevărului istoric și asumarea istoriei”, spunând că „trebuie să ne respectăm datoria sacră de a onora și prețui amintirea și sacrificiul victimelor inocente”, fără să vorbiți despre victimele de azi ale „pactului criminal”: frații noștri din Basarabia și din Bucovina de nord, care spun că jugul ucrainean e mai rău decât cel sovietic.

Domnule Președinte, Basarabia şi Bucovina de Nord sunt teritorii 100% românești. Anterior Pactului, ele au aparținut românilor cu excepția perioadelor când Bucovina a fost cedată ilegal Imperiului Habsburgic, iar Basarabia a fost cedată ilegal de Imperiul Țarist.

În anul 1918, Sfatul Ţării din Basarabia și Congresul general al Bucovinei au decis unirea cu România.

Actul unirii Basarabiei, votat de Sfatul Ţării din Basarabia la 27 Martie 1918, a decis următoarele: „În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia, acum o sută şi mai bine de ani, din trupul vechii Moldove. În puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-şi hotărască soarta lor de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama ei România. Trăiască unirea Basarabiei cu România de-a pururi şi totdeauna!”.

Actul unirii Bucovinei, votat la 15/28 Noiembrie 1918, a decis următoarele: „Noi, Congresul general al Bucovinei, întrupând suprema putere a ţării şi fiind investit singur cu puterile legiuitoare, în numele Suveranităţii naţionale, hotărâm Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu regatul României”.

Domnule Președinte, reunificarea Germaniei a fost posibilă după căderea comunismului. Reunificarea României trebuie să fie cât mai curând posibilă, pentru a anula singura consecință criminală a Pactului Ribbentrop-Molotov care e încă vie. Există un singur drept internațional. În cazul Germaniei a fost respectat. Și în cazul României trebuie respectat.

Aveți o relație privilegiată cu cancelarul Germaniei, Doamna Angela Merkel. Trebuie să-i spuneți că Germania de azi, succesoarea celei de ieri, trebuie să sprijine reunificarea României inclusiv din obligația de a condamna consecințele tragice ale pactului ilegal și criminal prin care Germania a luat două treimi din Polonia „dând în schimb” Uniunii Sovietice estul Poloniei, țările baltice și Basarabia (Bucovina de nord a fost luată de Stalin fără acordul lui Hitler).

Conform Constituției României, „România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil./ Teritoriul României este inalienabil./ Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi./ România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi”.

24 august 2020

Prof. univ. Sorin Ilieșiu – urmaș al făuritorilor Marii Uniri, fost senator PSD de Sibiu

Viena
Categorii
ActualitateBasarabiaPoliticRomânia

Alte Articole