BUCURIA UNEI REÎNTÂLNIRI

  Ţara Dornelor, cunoscută  pentru frumuseţea  locurilor peste care Dumnezeu şi-a revărsat dărnicia, se poate mândri şi cu oameni pe măsură. S-au ridicat de pe aceste mirifice plaiuri scriitori,...
Viena

 

Ţara Dornelor, cunoscută  pentru frumuseţea  locurilor peste care Dumnezeu şi-a revărsat dărnicia, se poate mândri şi cu oameni pe măsură. S-au ridicat de pe aceste mirifice plaiuri scriitori, pictori, oameni de ştiinţă care au făcut cinste neamului  de gospodari vrednici ce vieţuiesc aici de pe vremea lui Alexandru cel Bun şi mai de demult.Între personalităţile marcante ale zonei se înscrieprof. univ. dr. Nichita Adăniloaie, un reputat istoric, care este de o viaţă un căutător împătimit al adevărului, un mare iubitor de oameni şi de natura locurilor. Aflat la o frumoasă vârstă a înţelepciunii, prof.Adăniloaie este tânăr sufleteşte, optimist, un spirit vioi care nu a lăsat condeiul din mână.

În ultima perioadă şi-a făcut timp pentru o pasiune din tinereţe, epigrama, şi a tipărit paisprezece volume de epigrame, catrene, alte creaţii lirice. De curând, distinsul profesor i-a întâlnit pe admiratorii săi la Biblioteca Municipală”G.T.Kirileanu” din Vatra Dornei,  la lansarea vol. al XIV-lea, intitulat”Epigrame şi catrene.Literatură variată”, care reia şi îmbogăţeşte volumul al XIII-lea de epigrame şi catrene şi surprinde pe cititori  cu un număr apreciabil de texte lirice, având o tematică variată.În cadrul întâlnirii, moderată de bibliotecar coordonator Nicoleta Todaşcă, scriitorul Gheorghe C. Patza a vorbit despre personalitatea istoricului şi prodigioasa sa activitate ştiinţifică.Vorbitorul a subliniat faptul că Nichita Adăniloaie s-a evidenţiat în cercetarera istorică încă din timpul studenţiei-a urmat cursurile Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti-perioadă în care colaborează cu Institutul de Istorie al Academiei, fiind apoi membru în conducerea  Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice din România. Din 1991 a fost ales preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice, în prezent fiind preşedinte de onoare. A fost membru şi cadru de conducere al Comisiei Române de Istorie Militară, redactor responsabil al revistei”Studii şi articole de istorie”. Şi-a adus contribuţia în mai multe domenii: problema agrară, istoria dezvoltării culturii şi a învăţământului, formarea statului independent. A condus lucrări de licenţă şi doctorat, îi aparţin cca 100 de lucrări originale, 15 monografii, patru tratate, patru culegeri de studii, nenumărate articole de specialitate, toate oglindind probitate profesională şi o uriaşă dăruire şi putere de muncă. Activitatea istoricului Nichita Adăniloaie a fost răsplătită prin numeroase premii şi distincţii. Este membru de onoare al Asociaţiei Scriitorilor şi Artiştilor  din Ţara Dornelor.  Gh. C. Patza apreciază legătura dintre activitatea de istoric şi cea de epigramist, „împricinaţii” judecaţi prin epigrame făcând parte din istoria prezentă şi îi dedică autorului un poem inspirat de catrenele politice din volum. Personal am apreciat în mod deosebit textele lirice. Galant, autorul a oferit dedicaţii doamnelor cunoscute, comparate cu delicate flori, a apelat cu nostalgie la amintiri ca semn al unor trăiri sufleteşti bogate, a inserat romanţe cu parfum eminescian. Refecţiile despre apropierea veşniciei nu au nimic trist, sfârşitul iminent este tratat cu înţelepciune. Poeta Ortansa Cojoc  s-a adresat poetului Nicu Adăniloaie, nu istoricului, a apreciat epigramele din tinereţe şi acrostihurile, dedicându-i două epigrame şi un acrostih, creaţii proprii.Un poem şi o epigramă, de asemenea inspirate din creaţia lui N . Adăniloaie,  a recitat Gruia Ungurian. Jenica Romanică a  mărturisit”Epigramele lui Nicu Adăniloaie mă energizează , apreciez că autorul a rămas tânăr sufleteşte şi la fel de preocupat de istoria locurilor natale”, iar Aldona Patraş a adăugat „ Suntem mândri   că sunteţi un adept al adevărului, un mare iubitor al acestor locuri, un istoric cu suflet şi ne oferiţi un exemplu de înalt patriotism „.

Autorul  a depănat amintiri cu mari personalităţi pe care le-a cunoscut în tinereţe: Păstorel Teodoreanu( un duel epigramistic cu acesta a fost inserat în volum), Mihail Sadoveanu, Andrei Oţetea,  ş. a. Suntem convinşi că  aşa cum îl ştim , distinsul profesor nu va lăsa condeiul jos.

Paraschiva Abutnăriţei

Viena
Categorii
Sens Giratoriu
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole