CENTENARUL MARII UNIRI SĂRBĂTORIT LA VIENA ÎN MAI 2018

  În perioada 25-27 mai 2018 la Viena au fost organizate evenimente de înaltă ţinută intelectuală prin care s-a celebrat împlinirea a 100 de ani de la cea mai...
Viena

 

În perioada 25-27 mai 2018 la Viena au fost organizate evenimente de înaltă ţinută intelectuală prin care s-a celebrat împlinirea a 100 de ani de la cea mai complexă realizare istorică a neamului românesc, Marea Unire a tuturor românilor desăvârşită prin  exprimarea voinţei  colective a românilor la Alba Iulia în 1 Decembrie 1918. În organizarea acestui eveniment şi-au dat concursul instituţii din Viena (Cercul Cultural Româno-Austriac din Austria, Ambasada României în Austria, RTV „Unirea” din Wiener Neuerstadt, „Societatea Austro-Română din Viena”, „Asociația Șvabilor Bănățeni” din Viena, asociaţiile „Unirea” şi „Hora” din Viena), precum şi asociaţii culturale din România și nu numai (Asociaţia „Renaşterea sişeşteană” din Maramureş, AGERPRES din România și corurile bărbăteşti din Chechiş şi Sişeşti-Maramureş, Societatea Românca, Londra-Marea Britanie, Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni din Canada). S-au alăturat și Grupul de Iniţiativă „Centenar-Marea Unire-Alba Iulia 2018”, Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa Năsăud, ansamblurile culturale „Gura Izvorului” din Vatra Moldoviţei-Suceava şi „Muguri şi mlădiţe de tezaur” din Beiuş.

Pe parcursul acestor zile au avut loc dezbateri, conferinţe, lansări de carte, programe artistice, expoziţii de artă, proiecţie de film documentar şi spectacole de dans popular. Toţi cei care au participat au fost impresionaţi îndeosebi de prestaţia ansamblurilor folclorice care au avut menirea de a afirma prin cântec, poezie şi dans popular tocmai esenţa românismului. Identitatea noastră naţională a fost regăsită cel mai plenar în aceste manifestări culturale, şi trebuie să recunoaştem că am simţit cu mai multă putere conştiinţa a ceea ce suntem. Poate părea exagerat, dar am simţit că suntem mai români în afara României tocmai pentru că aici, la Viena am conştientizat cât de mult am uitat să ne gândim la ceea ce ne defineşte, la ceea ce este înrădăcinat adânc în sufletul nostru şi la adevăratele valori ale neamului românesc. Mulţumim în acest sens tuturor celor care s-au implicat astfel încât în ziua de 27 mai, Ziua Românilor de Pretutindeni să simţim cu adevărat româneşte. Mai ales că am îmbinat cultura populară, limba română şi credinţa ortodoxă într-o superbă activitate desfăşurată în Biserica Ortodoxă din Wiener Neuestadt în Sfânta zi de Rusalii!

În 25 mai 2018 în jurul orei 10 au început activităţile efective cu intonarea imnului de stat al României  urmat de cel al Austriei şi cu un cuvânt de bun-venit din partea autorităţilor austriece exprimat de Magister Isabelle Jungnickel. Activitatea s-a desfăşurat într-un loc cu o semnificaţie copleşitoare pentru românii ardeleni- Sala de festivităţi a Primăriei Vechi din Viena, acolo unde în luna mai  a anului 1892 a fost adus Memorandum-ul  Partidului Naţional Român din Transilvania, document de însemnătate uriaşă în condamnarea sistemului dualist şi în solicitarea de drepturi pentru românii deznaţionalizaţi de autorităţile maghiare. Doamna Jungnickel a făcut câteva precizări referitoare la istoricul sălii festive care a fost construită în 1851-1853 şi care a funcţionat timp de 32 de ani ca Sală Festivă şi în care s-au luat decizii esenţiale referitoare la administrarea Vienei. Sala impresionantă este realizată în cel mai clar stil baroc cu ornamente care te încântă dar te şi copleşesc,  şi în care am regăsit multe dintre simbolurile Casei de Habsburg pe care le întâlnim şi în cetatea Alba Carolina (cetate construită de austrieci în prima jumătate a secolului XVIII în Alba Iulia).

Ambasadorul României, E.S. Bogdan Mazuru a fost şi el prezent şi a ţinut să salute această iniţiativă, felicitându-i pe organizatori. Şi-a exprimat mulţumirea pentru numărul mare de participanţi şi a ţinut să reamintească de acţiunea din anul 2017 în care a fost celebrată acţiunea memorandistă. I-a felicitat pe cei veniţi din Maramureş, „o regiune care a făcut atât de mult pentru demnitatea şi cultura română”. Într-o perioadă în care România este parte a Europei, astfel de evenimente celebrează identitatea noastră naţională, demnitatea şi unitatea românilor. Totodată, faptul că România este astăzi membră a Uniunii Europene li se datorează şi eforturilor românilor din 1892 şi 1918. Vorbind de rolul oamenilor politici de astăzi, E.S. Bogdan Mazuru a subliniat că aceştia ar trebui să fie preocupaţi de modul în care vor fi percepuţi de istorici având ca barometru modul în care şi-au făcut datoria faţă de ţară!

Momentele artistice au fost inserate între prezentările ştiinţifice şi au încântat pe toţi cei prezenţi. Corurile bărbăteşti din Maramureş au făcut  să vibreze întreaga sală şi să cânte împreună cântece patriotice care au subliniat încă o dată dragostea noastră pentru tot ceea ce este mai pur, mai adevărat şi mai frumos în sufletul nostru de români.

Profesorul Iosef Neuwirth,  filosof, istoric şi sociolog, a prezentat un material extraordinar despre comunitatea românilor din Viena. Dânsul a trecut în revistă numele importante ale oamenilor de cultură români care au studiat şi au activat la Viena, de la Titu Maiorescu la, George Enescu , Lucian Blaga şi Emil Cioran. Aceştia au îmbogăţit cultura austriacă şi a întregii lumi. Un moment important a fost reprezentat de conferinţa Mag. Lucas Vosicky, secretarul general al Societăţii Austro-Române din Viena care a vorbit în limba română şi a prezentat corelaţia istorică asemănătoare între celebrarea centenarului României şi al Austriei. Ambele state celebrează 100 de ani de la constituirea lor ca state independente şi împărtăşesc acum aceleaşi valori democratice ca state membre ale Uniunii Europene. Împreună sărbătorim libertatea şi pacea într-o Europă comună la care participă deopotrivă România şi Austria! Ne-a invitat să sărbătorim împreună aceste evenimente şi a mulţumit organizatorilor pentru implicare.

Domnul Ioan Godja alături de col. (r) Gavril Babiciu din Maramureş au fost cei care au venit cu ideea organizării la Viena a centenarului Unirii, fapt care s-a şi concretizat. Aceştia au mulţumit celor implicaţi, românilor care au făcut drum lung până la Viena doar pentru a sărbători româneşte, celor din Bucovina, Maramureş, Beiuş, Alba Iulia, Timișoara, Vâlcea, Caracal, București, Londra și Chișinău.

Unul dintre cele mai emoţionante momente a fost cel al ansamblului Gura Izvorului din Vatra Moldoviţei coordonat de doamna prof. Ilaria Puşcă, un om dedicat, demn şi cu un suflet uriaş de român adevărat! După momentul de început, cel al Oraţiei rostite de una dintre eleve, a fost adus Colacul Prieteniei şi împărţit celor prezenţi, iar mulţimea de copii frumoşi, cu chipuri de îngeri şi voci de heruvimi, au cântat cu emoţie transformând sala într-o adevărată capelă. Pentru ca emoţia să fie desăvârşită, corurile din Maramureş au cântat Doina lui Lucaciu, care a fost intonată şi de participanţi. Lumea cânta printre lacrimi, iar sala era străbătută de un fior magic. Mesajul celor din Maramureş către cei prezenţi a întregit această atmosferă. Domnul Ioan Godja l-a citit cu pasiune şi dragoste deplină faţă de ţară cerând ca toţi românii să fie laolaltă păstrând patria, pământul, cultura şi credinţa  şi a încheiat profetic cu cuvintele Am fo’şi-om fi!!! O promisiune şi în acelaşi timp, o certitudine a vieţuirii noastre pe meleagurile natale şi în lume! Momentul maramureşean a fost completat de intervenţia scurtă a unui român austriac, Dorel Usvad, mare filatelist, bibliofil, numismat, pasionat de istorie şi un patriot autentic care a donat Primăriei din Siseşti câteva imagini de epocă  cu Vasile Lucaciu pentru a completa zestrea Muzeului memorial din Siseşti.

Partea istorico-ştiinţifică a activităţilor de la Viena a fost asigurată de dr. Mircea Abrudan de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca care a subliniat chiar de la început că „ mare parte din ceea ce s-a construit în Viena s-a datorat înaintaşilor noştri”. Ideile esenţiale ale alocuţiunii istoricului clujean au surprins implicarea bisericii în realizarea unităţii naţionale şi ceea ce defineşte identitatea noastră naţională. Pe linia discursului istoric susţinut şi de preşedintele Academiei Române, prof. univ. dr. Ion Aurel Pop,  dl. Abrudan susţine că trei aspecte definesc foarte bine identitatea noastră de români: statalitatea, neîntreruptă din 1330, latinitatea  ( indubitabilă şi recunoscută pe baza numeroaselor dovezi istorice) şi ortodoxia (Biserica ortodoxă a fost singura instituţie românească ce a existat continuu!) Pentru că sărbătorim centenarul Mari Uniri, a subliniat cu tărie faptul că aceasta a fost rezultatul voinţei românilor exprimat în adunările plebiscitare de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia şi nu a vreunei decizii luată la masa tratativelor de către Marile Puteri. Într-un moment în care mulţi dintre români nu cred în viitorul nostru dl. Abrudan a încurajat românii să creadă în acesta pentru că avem mulţi oameni valoroşi, nu numai în ţară ci în întreaga lume şi că avem mult mai multe posibilităţi  acum comparativ cu anul 1918.

Din partea grupului nostru de la Alba Iulia col.(r)dr. ing. Const. Avădanei, preşedintele Grupului de Iniţiativă Centenar-Marea Unire-Alba Iulia 2018 a prezentat Mesajul nostru către participanţi subliniind importanţa oraşului Alba Iulia în înfăptuirea visului secular de unire, „oraş binecuvântat al istoriei noastre, oraş sfânt prin acel unic 1 Decembrie 1918”. Din partea oraşului Bistriţa au fost prezenţi doi membri ai Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bistriţa, Elena M. Câmpan şi Menuţ Maximilian care au avut parte de o prezentare elogioasă din partea dl  Ioan Godja. De fapt, oraşul Bistriţa a fost dat ca exemplu de spaţiu comunitar în care se organizează nenumărate  evenimente culturale de cel mai înalt nivel care celebrează românismul în cea mai curată manieră. Cei doi scriitori s-au prezentat a fi reprezentanţi ai oraşului Bistriţa, dar şi ai ţării, neamului  şi limbii române!

Şi românii de peste Prut, fraţii noştri întru credinţă, limbă şi cultură, au fost reprezentaţi de către compozitorul Constantin Rusnac care a recitat câteva poezii compuse de dânsul în cinstea sărbătoririi Zilei Românilor de pretutindeni. Intervenţia dânsului a fost de mare emoţie, fiind invocat numele marelui nostru poet naţional Mihai Eminescu, căruia i-a dedicat o poezie. Dânsul a subliniat importanţa rememorării momentelor importante din istoria neamului nostru căci memoria este cea mai frumoasă trăsătură de caracter a omului!!! Avem prin urmare o datorie esenţială de a nu uita nimic din ceea ce ne defineşte istoria şi cultura pentru că altfel ne-am uita rădăcinile şi ne-am pierde în negura vremurilor.

Prima parte a zilei de 25 mai 2018 a continuat cu expoziţia de fotografie a Agenţiei de Presă Naţionale, AGERPRES intitulată Evoluţie-100 de ani. Dl. Alexandru Ioan Giboi, preşedintele acestei instituţii i-a felicitat pe organizatori şi pe cei prezenţi şi a amintit faptul că noi putem să-i  celebrăm pe eroii noştri nu doar amintindu-le acţiunile trecute ci privind cu speranţă spre viitor pentru că trecutul trebuie să ne înveţe să privim spre viitor! De aceea cuvântul Evoluţie trebuie să ne impulsioneze, să ne motiveze şi să ne dea încredere!

Momentele artistice au încheiat activităţile dimineţii. După ora 15 a fost prezentată o expoziţie de pictură susţinută de doamna Alina Deică şi s-a lansat cartea de poezii în ediţie bilingvă  aparţinând domnului Mag. Hans Dama intitulată  Tu Felix Austria. Traducerea cărţii aparţine prof. Simion Dănilă din Timişoara. Momentul a fost completat cu recitarea unor poezii ale autorului.

Din partea românilor din Londra a fost adus personal salutul acestora de către doamna Ionela Flood,  preşedinta Societăţii Românca din Londra, vicepreședinte al postului de Radio-Tv Unirea din Austria, vicepreședinte al Ligii Culturale pentru Unitatea spirituală a tuturor românilor de pretutindeni.

 

. În jurul orei 17 grupul nostru de la Alba Iulia a avut un moment special de aproximativ o jumătate de oră în care a fost prezentat un mesaj către românii din Austria, s-a vorbit despre implicarea ASTREI în realizarea Marii Uniri şi despre identitatea noastră naţională. Totodată, în cursul zilei, dl. col.(r) Const. Avădanei a oferit diplome aniversare organizatorilor , Ambasadorului României în Austria, oficialităţilor austrice şi participanţilor din Maramureş, Suceava şi Beiuş. Acestea au fost completate cu materiale promoţionale legate de celebrarea Centenarului Unirii la Alba Iulia.

A doua zi a fost dedicată activităţilor cultural-artistice. În jurul orei 10 am vizitat Domul din Wiener Neustadt, constructive impozantă în stil neogotic, a doua ca mărime din Austria după Catedrala Sf. Ştefan din Viena.  Delegaţia noastră de la Alba Iulia a reuşit să ducă la bun sfârşit o misiune importantă pentru noi, sfinţirea drapelului tricolor. În Domul din Wiener Neustadt, părintele Florin Răzvan Gască a sfinţit steagul tricolor al României care marchează 100 de ani de la sfinţirea primului tricolor românesc de către gen. Boieriu şi Locotenentul Iuliu Maniu, reprezentantul Consiliului Naţional Român de la Viena la sfârşitul acţiunilor de restaurare a ordinii în oraş şi a acţiunilor premergătoare Marii Adunări de la 1 Decembrie 1918.

În cursul dimineţii a avut loc şi Parada Portului Popular prezentată în centrul oraşului Wiener Neustadt pe traseul de la Dom până la Academia Militară Thereziană. Timp de aproximativ o oră trecătorii şi-au umplut privirile cu frumuseţile româneşti, de la figurile gingaşe ale copiilor din Bucovina, la splendidele costume populare din Maramureş, Suceava, zona Apusenilor şi a Olteniei. Un efect extraordinar l-a avut asupra turiştilor momentul în care au fost îmbiaţi cu bunătăţi tradiţionale aduse din zona Bucovinei  -gogoşi, cozonaci, plăcinte şi brânzoici (numite poale-n brâu  !) O parte dintre cei prezenţi au avut posibilitatea să viziteze şi Academia Thereziană, fost castel transformat de împărăteasa Maria Thereza în anul 1752  în instituţie de pregătire a ofiţerilor, destinaţie care şi-a păstrat-o până azi.

După orele 17 s-a desfăşurat festivitatea dedicată Centenarului Unirii şi Zilei românilor de pretutindeni-Uniți prin Cântec și Iubire de Țară”  organizat într-o locaţie minunată pe Insula Lichtenworth din Wiener Neustad. Aici au avut loc expoziţii de produse de artizanat, tablouri, păpuşi, costume populare.  Alte momente artistice în prezenţa românilor austrieci  precum şi o masă câmpenească susţinută prin bunăvoinţa şi truda ansamblului din Vatra Moldoviţei au venit să întregească o zi minunată. Tot ceea ce se putea mai bun, mai gustos şi mai reprezentativ pentru Bucovina a fost pus pe masă. S-au ciocnit şi ouă roşii pentru că a doua zi am sărbătorit Rusaliile. Toată lumea s-a înfruptat din aceste bucate alese. Cât despre suflet… el a fost mângâiat  şi emoţionat prin activităţile copiilor din Vatra Moldoviţei care au readus în faţa noastră Jocurile copilăriei! Doamnă prof. Ilaria Puşcă vă rămânem etern recunoscători şi îndatoraţi pentru ceea ce aţi scos la suprafaţă din sufletele noastre – exact bucuria şi nostalgia după ce este mai curat în inima noastră românească! Amintesc faptul că Ansamblul de la Vatra Moldoviţei este coordonat de familia Ilaria şi Traian Puşcă, ambii reuşind să creeze o adevărată familie în care şi copii şi tinerii au roluri clar stabilite – unii se joacă, alţii muncesc, cântă şi joacă  ! O Românie la o scară mai mică dar cu toate valorile identităţii noastre naţionale în ea!

Ne-au încântat privirile şi sufletul şi tinerii din Beiuş, jud. Bihor, care au ajuns în jurul orei 16 pe Insula din Lichtenworth. Ei aparţin Ansamblului Muguri şi mlădiţe de tezaur al Casei de Cultură Ioan Ciordaş din Beiuş coordonat de doamna Anca Bandea.

Seara s-a încheiat cu prezentarea filmului documentar al Agenţiei AGERPRES  Marea Unire- România la 100 de ani despre centenar şi oamenii care au făcut Marea Unire, un film impresionant şi emoţionant.

Ziua de duminica a fost Ziua Rusaliilor. Fiind ziua de bilanţ, Conferinţa de presă cu participanţii a avut meritul de a formula concluziile desfăşurării festivităţilor. Aceasta s-a desfăşurat în sediul Bisericii ortodoxe din Wiener Neustadt unde am fost aşteptaţi cu mare căldură  de membrii comunităţii. Toţi cei care au participat s-au dus spre casă convinşi că nu se putea petrece mai frumos Ziua Românilor de Pretutindeni şi nici să se marcheze 100 de ani de la Unirea tuturor românilor. Mai ales că am fost cu toţii uniţi în cuget şi-n simţiri !

Slujba de Rusalii ne-a adus din nou împreună pe cei care am venit la Viena să simţim româneşte. Iar unul dintre factorii care-au făcut posibil acest lucru au fost membrii Ansamblului Gura Izvorului din Vatra Moldoviţei care au pregătit un program deosebit şi ne-au făcut să „plângem româneşte” după ce-am trăit la cea mai mare intensitate bucuria de a ne regăsi ca români! Şi am putut să fim uniţi în credinţa noastră străbună prin frumoasa urare creştin-ortodoxă „Hristos s-a înălţat!”

Pentru noi, cei care am avut bucuria şi onoarea de a fi împreună pe meleaguri străine, „Cu adevărat s-a înălţat!” Şi astfel, sub ocrotirea dumnezeiască am săvârşit minunea de a fi împreună!!! Vă mulţumim tuturor. La mulţi ani români de pretutindeni!

Prof. Daniela Cetean, Alba Iulia
28 mai 2018

Viena
Categorii
Austria
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole