Comunicat de presӑ: Ziua Familiei Numeroase – sӑrbӑtoritӑ, pentru prima datӑ în diasporӑ, de parohia ortodoxӑ românӑ „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam, Ţӑrile de Jos

Ziua Familiei Numeroase – sӑrbӑtoritӑ, pentru prima datӑ în diasporӑ, de parohia ortodoxӑ românӑ „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam, Ţӑrile de Jos Parohia ortodoxă română „Sf. Grigorie Teologul” din...
Viena

Ziua Familiei Numeroase – sӑrbӑtoritӑ, pentru prima datӑ în diasporӑ,
de parohia ortodoxӑ românӑ „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam, Ţӑrile de Jos

Parohia ortodoxă română „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam, Ţările de Jos, a sӑrbӑtorit, la 25 octombrie a.c., dupӑ Sfânta Liturghie, prima ediţie a Zilei Familiei Numeroase, o iniţiativӑ unicӑ la nivelul parohiilor ortodoxe române din diaspora, aparţinând Pӑrintelui paroh Protopop Dr. Ioan Durӑ.
Ziua Familiei Numeroase este dedicată familiilor din parohie care au mulţi copii, începând cu cea a Pӑrintelui paroh, cu şase copii, şi continuând cu trei familii cu patru copii şi cinci familii cu câte trei copii.
În cuvântul introductiv, Pӑrintele Ioan a subliniat bucuria pe care instituirea şi sӑrbӑtorirea Zilei Familiei Numeroase o aduce în comunitatea parohiei prin omagierea familiilor care au pus mai presus de greutӑţi şi eforturi, dorinţa de a avea mulţi copii.
Dupӑ cântarea troparului sfântului mucenic Terentie şi a soţiei sale, sfânta Neonila, doamna preoteasӑ Christina Durӑ a expus pe scurt viaţa familiei celor doi sfinţi, a prezentat familiile numeroase din parohie şi a anunţat cӑ o icoanӑ a familiei sfântului mucenic Terentie, a soţiei sale sfânta Neonila şi a celor şapte fii ai acestora, va fi pictatӑ de pictoriţa iconar Marieta Rotariu, enoriaşӑ a parohiei, şi dӑruitӑ parohiei de familiile numeroase.
Membri ai Consiliului Parohial au vorbit, la rândul lor, despre familii de sfinţi, respectiv despre iniţiativa parohiei de a acorda o bursӑ lunarӑ unuia dintre cei cinci copii ai unei mame vӑduve din Sibiu.
Într-o atmosferӑ de profundӑ emoţie şi bucurie, prin muzicӑ şi versuri, copiii din familiile numeroase, elevi ai şcolii parohiale, au adus un omagiu pӑrinţilor iar unele mӑmici au împӑrtӑşit celor prezenţi experienţele unice pe care le-au avut şi le au alӑturi de copii, într-o familie numeroasӑ.
La finalul evenimentului, din partea parohiei, au fost oferite produse culinare româneşti.
La 28 octombrie, biserica ortodoxă îi cinsteşte pe sfântul mucenic Terentie şi pe Neonila, soţia sa, împreunӑ cu cei şapte fii ai acestora.

***

Parohia Ortodoxă Română „Sf. Grigorie Teologul”
Vlaardingerdijk 48, 3117 EW Schiedam, Ţările de Jos, www.biserica.nl

Viena
Categorii
ComunicatDiasporaOlandaReligie
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole