Constantin Codreanu: „Cer Guvernului trecerea Institutului Limbii Române în coordonarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni”

Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul Constantin Codreanu, a solicitat, de la tribuna Camerei Deputaților, printr-o declarație politică, trecerea Institutului Limbii Române în coordonarea...
Viena

Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, deputatul Constantin Codreanu, a solicitat, de la tribuna Camerei Deputaților, printr-o declarație politică, trecerea Institutului Limbii Române în coordonarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

„Institutul Limbii Române (ILR) funcționează ca organ de specialitate, în subordinea Ministerului Educației Naționale, din anul 1999, în baza HG nr. 34/1999, obiectul de activitate fiind promovarea limbii, culturii și civilizației românești în străinătate. Programele derulate de ILR sunt: 1. Proiectul privind predarea cursului de Limbă cultură și civilizație românească (LCCR) în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene; 2. Lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate; 3. Atestarea cunoștințelor de limba română.

Așa cum bine cunoaștem, proiectul LCCR a debutat în anul 2007 și funcționează în baza HG nr. 454/2008. Programul presupune predarea, în unități de învățământ din state membre UE, a unui curs extracurricular de limbă, cultură și civilizație românească, care se adresează elevilor de la toate nivelurile, de la grădiniță până la liceu. Cursul se desfășoară pe grupe, cu minim 15 elevi înscriși, respectiv 7 preșcolari, în cadrul școlilor, în format de 2 ore pe săptămână. Orele sunt susținute de cadre didactice calificate, selectate de partea română și agreate de parteneri, acestea fiind incluse în corpul profesoral al școlii în care predau. Cadrele didactice sunt plătite de institut, în regim de plata cu ora, la tariful de 30,5 euro/oră impozabil. Funcționarea proiectului se face doar cu acordul autorităților țării respective, prin identificarea școlilor în care există copii de origine română. În acest an proiectul se implementează în 6 țări: Italia, Belgia, Spania, Portugalia, Irlanda, Marea Britanie și Spania, fiind înscriși peste 12000 de elevi, în aproape 600 de școli, cu 130 de profesori.

Astăzi Lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească funcționează în peste 50 de universități din străinătate, în baza acordurilor interguvernamentale, interministeriale și a protocoalelor interinstituționale. Lectorul este cadru didactic român, din învățământul superior sau preuniversitar, selectat prin concurs. Lectoratele funcționează în cadrul facultăților de filologie, a catedrelor specializate, de la nivel de licență, până la doctorat. Lectorul este plătit cu salariul de bază din țară și cu o indemnizație în valută, asigurate de institut. Există universități care asigură și ele o contribuție financiară proprie, independent de cea asigurată de statul român.

De asemenea, Institutul Limbii Române organizează sesiuni de atestare a cunoștințelor de limba română, pe nivele de competență lingvistică, conform Cadrului comun European pentru limbi.

După o analiză complexă a situației ILR și ținând cont de rolul și funcțiile pentru care a fost creat, precum și pentru evitarea oricăror paralelisme ori suprapuneri administrative, considerăm potrivit aducerea acestuia în coordonarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP).

În opinia noastră, aducerea ILR în coordonarea MRP ar avea cel puțin următoarele beneficii: 1. MRP este ministerul de linie care gestionează problematica românilor de pretutindeni, deci nu ar mai exista intermediari; 2. MRP poate utiliza instrumente diplomatice pentru dezvoltarea Proiectului LCCR și în alte țări; 3. Experiența acumulată în dezvoltarea LCCR poate fi folosită în crearea unui program similar pentru comunitățile istorice din jurul granițelor și Balcani; 4. Proiectele finanțate de MRP ar putea fi corelate cu LCCR; 5. MRP ar putea dezvolta diferite acțiuni proprii în colaborare cu profesorii LCCR, cu universitățile și cu lectorii; 6. Atât lectoratele, cât și Proiectul LCCR reprezintă instrumente academice, calificate de învățare a limbii române și pot constitui resurse deosebit de valoroase pentru MRP.

Pentru aducerea ILR în coordonarea MRP este necesară adoptarea unei Hotărâri de Guvern pentru modificarea HG nr. 34/1999 și a HG nr. 837/2014. Intervin stăruitor pe lângă Guvernul României să examineze cu prioritate, până la alegerile prezidențiale, propunerea privind trecerea ILR în coordonarea MRP. În urma unei asemenea decizii toată lumea ar avea de câștigat. Cei mai în câștig însă ar fi românii de pretutindeni și copiii acestora. Mai ales în situația în care cunoaștem că de doi ani de zile numărul copiilor români născuți în străinătate îl depășește pe cel al copiilor născuți în România. Iar una dintre condițiile esențiale pentru revenirea în România a generațiilor de români născuți peste hotare este cunoașterea limbii române, un element esențial pentru reintegrarea lor în patria istorică.

Domnule Ministru pentru Relația cu Parlamentul, vă cer să trimiteți Guvernului textul acestei declarații politice în vederea examinării propunerii noastre oficiale de trecere a ILR în coordonarea MRP, astfel încât și proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2020 să reflecte această modificare benefică”, a declarat deputatul Constantin Codreanu.

DEPUTAT,

Constantin CODREANU

Viena
Categorii
Noutăți
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole