CRONICA „RESTANTĂ“ (A CĂRŢILOR DIN VERI / IERNI „VITREGITOARE“): De la roţile de apă ale Daciei Antice la modernele turbine hidraulice

Despre autorul interesantei lucrări din domeniul ingineriei hidraulice, Iacob I. Voia, Roata de apă – primul motor… (Timişoara, Editura Orizonturi Universitare, ISBN 978-973-638-332-8, 2007), ştim că s-a născut în...
dr. ing. Iacob I. Voia
Viena

Despre autorul interesantei lucrări din domeniul ingineriei hidraulice, Iacob I. Voia, Roata de apă primul motor… (Timişoara, Editura Orizonturi Universitare, ISBN 978-973-638-332-8, 2007), ştim că s-a născut în Zodia Peştilor, la 23 februarie 1941, în Slatina-Nera, din judeţul Caraş-Severin al României, cea din Dacia Nord-Dunăreano-Pontică, aflăm că şi-a absolvit cursurile şcolar-elementare, gimnaziale şi liceale, în Anina, vestitul oraş minier din vecinătatea localităţii sale natale, că şi-a desăvârşit cursurile universitare, luându-şi diploma de inginer în anul 1964, că, din anul 1978, a devenit doctor-inginer al Politehnicii din Timişoara, că a funcţionat ca inginer proiectant, că a fost angajat (între anii 1965 – 1991) al Institutului de Cercetare şi de Proiectare de Echipamente Hidroenergetice din Reşiţa, că şi-a continuat activitatea, din anul 1991 şi până în anul 2001, la Hidrotim S. A. din Timişoara, că are un aport notabil fie la realizarea turbinelor de pe râul Olt, fie la a celor de la Porţile de Fier, I, dar şi «la dezvoltarea laboratorului şi a activităţii de cercetare în domeniul turbinelor hidraulice»; între anii 1988 şi 1995, a predat cursul de Centrale hidrotehnice, la Facultatea de Mecanică din Timişoara, publicându-şi între timp, patru cărţi, în specialitate, necesare studenţilor săi, dar şi peste o sută de studii de profil ştiinţific.

Coperta cărţii cu fotografia autorului, dr. ing. Iacob I. Voia, în 2007.

dr. ing. Iacob I. Voia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşadar, cartea Roata de apă primul motor…, de Iacob Voia, este – după cum ni se precizează şi în subtitlu, dinspre o dialectică a metamorfozelor, „de la născocire / invenţie, la tehnologii performante, la hidroinformatică“, dar şi după cum ar trebui să întâlnim tot mai des, în toate domeniile ştiinţelor şi artelor din România – a unui specialist în hidrotehnică, de cea mai înaltă clasă.

Această carte a lui Iacob Voia beneficiază de o „exact-admirativă“ Prefaţă, semnată de acad. Ioan Anton, din care spicuim pentru Distinsul Receptor al recenziei noastre:

(1) «Autorul cărţii Roata de apăprimul motor, dezvoltă acest subiect atât ca specialist în turbine hidraulice, cât şi din pasiune pentru istoria acestora. Roata de apă este primul motor realizat de om…» – p. 5;

(2) «Cartea Roata de apăprimul motor este expresia acestei experienţe, îmbinată cu realizările trecutului îndepărtat, deci modernitatea cu tradiţia. Astfel dr. ing. Iacob Voia dezvoltă mai pe larg decât alţi autori de astfel de monografii problema turbinelor hidraulice, care reprezintă invenţii în adevăratul sens al cuvântului, având ca strămoş roata de apă.» – p. 7; (3) «În încheiere, apreciez că monografia Roata de apăprimul motor, elaborată de dr. ing. Iacob Voia, reprezintă una dintre cele mai reuşite şi complete din ţară şi de peste hotare.» – p. 8.

Prefaţatorul, acad. Ioan Anton, fără a afirma „răspicat“ că roata de apă râmâne întâiul motor zămislit pe planetă şi brevetat în Dacia, de strămoşii noştri Pelasgi > Valahi, face, totuşi, câteva aserţiuni clare în acest sens:

«Între anii 100 î, e. n. şi 100 e. n. se dezvoltă şi răspândeşte roata orizontală (sau cu ax vertical), ciutura sau roata cu făcaie la români […]. Roata cu făcaie este cel mai vechi tip de moară apărut pe teritoriul ţării noastre, răspunzând unei necesităţi vitale şi anume asigurarea pâinii de toate zilele, contribuind la obţinerea aurului şi argintului de către Daci. Romanii, la ocuparea Daciei au capturat şi transportat la Roma peste 150 000 kg aur şi 115 000 kg argint. Apoi ei au continuat exploatarea zăcămintelor aurifere din Munţii Apuseni şi după ocuparea Daciei […]» (p. 5).

Apoi, fără a ni se preciza dacă, în afara Daciei Antice (fie reducându-se şi numai la aria României de azi), pe glob, mai există alte locuri / ţări care să se poată mândri cu o atât de mare densitate de tradiţionale mori / întreprinderi valorificând roata de apă ca prim motor din lume, ni se relevă o uimitoare realitate „statistică“ – drept „răspuns / răspunsuri“, din planuri complemetare, la „interogativa ecuaţie a istoriilor“ –, aceea că, în România anului 1957 d. H., existau 5516 instalaţii cu hidraulice roţi (dintre care – datorită reliefului decident asupra valorificării roţii de apă – cam 3000 ar fi fost atunci în Transilvania), aceea că, în orizontul anului 1867, numai în două alte provincii, Oltenia şi Muntenia, ale nord-dunăreano-ponticei Dacii, existau «peste 5980 de mori acţionate hidraulic» (p. 6) etc.

Cartea lui Iacob I. Voia, Roata de apă primul motor („de la născocire / invenţie, la tehnologii performante, la hidroinformatică“), fundamentată pe o impresionantă documentare, pe o bogată „bibliografie la zi“, are o fericită ţinută academică / universitară, structurându-se – „în trena“ exhaustivităţii – în uşor-memorabilele capitole / subcapitole:

1. Apa ca subiect de cugetare

(1.1. „Apa ca tâlc al existenţei“; 1.2. „Apa cea de toate zilele, hidropolitica şi hidroinformatica“; 1.3. „Încheiere“);

2. Roata de apă – obiect şi subiect de studiu

(2.1. „Strămoşii“; 2.2. „Comentarii ale istoricilor“; 2.3. „Roata de apă orizontală“; 2.4. „Roata orizontală în Ţara Bascilor“; 2.5. „Roţile de apă în Evul Mediu“; 2.6. „Roata de apă la români“; 2.7. Calculul roţilor de apă“; 2.8. „Actualitatea roţilor de apă“);

3. Turbina hidraulică. De la invenţie până în zilele noastre

(3.1. „Perioada de început“; 3.2. „Dezvoltarea turbinelor hidraulice moderne“; 3.3. „Două tipuri de turbine pentru puteri mici“; 3.4. „Ecuaţia Euler. Similitudine. Turbine tip. Cavitaţie“; 3.5. „Laboratoare şi ştanduri de încercări pe modele“; 3.6. „Turbinele hidraulice în România“).

Binevenit este şi „suficientul“ Index al lucrării, reunind onomastice (de cercetători, descoperitori, filosofi / enciclopedişti) din antichitate până în zilele noastre (Arhimede, Vitruvius, Strabon, Leonardo da Vinci, Euler, Poncelet, Pelton, Blaga, Eliade, Aurel Bărglăzan ş. a.), concepte (centrală hidroelectică, hidraulică, hidroinformatică, sarcină de aspiraţie, teoria similitudinii, turaţie specifică etc.), toponime (Porţile de Fier, Ţara Bascilor, Madrid, Slatina-Nera etc.) etc.

Spiritul enciclopedic al „întregului“ lucrării Roata de apă primul motor…, de dr. ing. Iacob I. Voia, îmbogăţeşte şi înrăzăreşte reliefurile din aria cunoaşterii epocii contemporane – fie în orizontul metaforic (am în vedere aici şi posibilii „receptori-ce-se-vor-poeţi / scriitori“ gata să dea tribut excrementismului pustiitor de arte în ultimele două decenii), fie în orizontul alpin-ştiinţific –, întrucât, după cum însuşi autorul ne încredinţează:

«De la legendara apă vie până la obişnuita apă de ploaie – APA este un subiect care poate fi cercetat fără sfârşit. Această lucrare prezintă în prima parte o selecţie şi o alăturare de texte: biblice, filozofice, cugetări, ale unor artişti, savanţi, laureaţi ai premiului Nobel, asupra substanţei miraculoase. Vechi texte chineze, Lucian Blaga, Mircea Eliade, Luigi Bernini, Leonardo da Vinci, fizicianul R. P. Feynman au scirs despre apă, iar în Suedia apa are un festival al ei. În partea a doua se dezvoltă problema apei în zilele noastre. Societatea umană are ca problemă inevitabilă necesitatea apei. Ea va fi luată dintr-o parte şi livrată în alta, ceea ce conduce inevitabil la păgubiţi şi beneficiari. Acest lucru a condus de fapt la o hidropolitică – artă de a găsi soluţii la problemele presante ale utilizării apei, a protecţiei împotriva dezastrelor şi a protecţiei apei. De la hidraulica imperială, de la autoritatea inginerilor hidraulicieni asupra sistemeleor hidro astăzi puterea de decizie este transferată unor organe politice…» (Apa ca subiect de cugetare, p. 15).

 

ION PACHIA-TATOMIRESCU

 

 

ION PACHIA-TATOMIRESCU

 

Viena
Categorii
Sens Giratoriu
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole