Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează concursul „Prieteni la distanță: concurs online de desene”- partea a 2-a, dedicat Zilei Limbii Române 31 August

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează concursul „Prieteni la distanță: concurs online de desene”- partea a 2-a, dedicat Zilei Limbii Române 31 August Pentru a celebra Ziua Limbii Române...
Viena

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează concursul „Prieteni la distanță: concurs online de desene”- partea a 2-a, dedicat Zilei Limbii Române 31 August
Pentru a celebra Ziua Limbii Române – 31 August, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează concursul „Prieteni la distanță: concurs online de desene”- partea a 2-a .

Desenele vor dezvolta tema ,,Rolul limbii române în celebrarea copilăriei, a jocului și a prieteniei copiilor români de pretutindeni,,.

La Concurs se pot înscrie copii români de pretutindeni cu vârsta maximă de 10 ani, cu excepția celor care au reședința în Republica Moldova, conform ariei de competență a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), stabilită prin Art 23 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Desenele vor fi realizate prin orice tehnică, cu respectarea modelului din Anexa R1. Desenul este semnat olograf de concurent, apoi astfel asumat, este scanat în format Tagged Image File Format (TIFF), la rezoluție de 300 dpi.

Documentul Tagged Image File Format (TIFF) conținând desenul este transmis către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului General al Guvernului ca atașament al unui e-mail la adresa desene@dprp.gov.ro.

Alături de documentul conținând desenul pe care îl înscrie în Concurs, concurentul va anexa Declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal prevăzută în Anexa R3, semnată, în format scanat, precum și Fișa date de contact și identificare pentru participantul la Concursul on line de desene „Prieteni la distanță ed.2”, prevăzută în Anexa R6, în format Word Document (DOCX) editabil.

E-mailul cuprinzând în atașament desenul înscris în concurs, Declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal și Fișa date de contact și identificare pentru participantul la concursul de desene „Prieteni la distanță ed.2” (a se vedea Anexele R1, R3 și R6) poate fi transmis la adresa menționată mai sus (desene@dprp.gov.ro) în intervalul 20 iulie 2020 – 3 august 2020.

Fiecare e-mail va fi înregistrat în Registrul general al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

Desenele vor respecta criteriile artelor grafice și vor prezenta o dezvoltare originală a temei propuse.

Fiecare lucrare este evaluată prin acordarea unui punctaj, maximul fiind de 100 de puncte.

Nu se acordă puncte din oficiu.

Criteriile de evaluare (C 1-5) sunt:

Respectarea regulilor compoziției grafice – 20 puncte;
Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al lucrării – 10 puncte;
Coerenţa și acuratețea în redarea subiectului – 20 puncte;
Originalitatea și creativitatea interpretării subiectului – 40 puncte;
Aşezarea corectă a desenului în spațiul dedicat – 10 puncte.
Nu se admit contestaţii.

În ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, se stabilesc 5 lucrări premiate.

În cazul punctajelor egale, se consideră caștigătoare toate lucrările aflate în această situație.

Comisia poate să suplimenteze numărul de lucrări premiate, dar nu mai mult de zece în total, în cazul în care consideră că acestea prezintă elemente notabile.

Premierea pentru lucrările suplimentar selectate se va realiza în limita disponibilităților Departamentului Românii de Pretutindeni (DRP).

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, acordarea premiului este condiționată, în cazul persoanelor care nu dețin cetățenia română, de asumarea identității culturale române și, în cazul persoanelor care dețin cetățenia română, de dovedirea reședinței în străinătate.

Toate documentele și email-urile transmise în marja organizării Concursului se arhivează de către DRP.

Prin înscrierea la Concurs, participanții își asumă să respecte toate celelalte părți implicate în organizarea și desfășurarea acestuia. Concurenții care, fie în mod direct, fie prin reprezentanții lor legali sau prin susținători, vor aduce atingere bunului renume al celorlalte părți implicate în organizarea și desfășurarea concursului, precum alți concurenți, familiile acestora, comunitățile din care provin sau care îi susțin, organizatorii și membrii juriului , vor fi descalificați. Descalificarea atrage anularea premiului, în cazul în care acesta a fost acordat și înmânat.

Derularea Concursului va respecta următorul Calendar:

20 iulie 2020 – 3 august 2020 – perioada în care concurenții pot transmite desenele și documentele însoțitoare ale acestora la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), utilizând adresa desene@dprp.gov.ro;

4 august 2020 – 27 august 2020 – perioada în care desenele vor fi analizate de Comisia de evaluare din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP);

31 august 2020 – anunțarea premiaților;

1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 transmiterea premiilor.

Documente necesare pot fi descărcate aici:

Anexa R1 – Desenul

Anexa R3 – Declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal

Anexa R6 – Fișa date de contact și identificare pentru participantul la Concursul on line de desene „Prieteni la distanță ed.2”

Sursa: Comunicat de presă al Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, din 09.07.2020

Viena
Categorii
ActualitateDiaspora
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole