Deputat Constantin Codreanu: ”Cer adoptarea unei Ordonanțe de Urgență a Guvernului de modificare și completare a Legii nr. 299/2007 în vederea acordării burselor de studii copiilor instruiți în limba română în școlile publice din Ucraina, Serbia, Ungaria, Albania, Bulgaria, Croația și alte state”

  Astăzi, 12 septembrie 2018, deputatul PMP Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a prezentat în Camera Deputaților o declarație politică privind...
Viena

 

Astăzi, 12 septembrie 2018, deputatul PMP Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a prezentat în Camera Deputaților o declarație politică privind necesitatea stringentă a adoptării unei Ordonanțe de Urgență a Guvernului pentru instituirea de burse de studii în cazul elevilor români din Ucraina, Serbia, Ungaria, Albania, Bulgaria, Croația și alte state în care există comunități istorice minoritare românești.

În declarația sa politică, deputatul Constantin Codreanu a ținut să puncteze: ”Domnule președinte, stimați colegi, s-a împlinit un an de când Parlamentul de la Kiev a adoptat noua lege a educației, prin al cărei articol 7 învățământul gimnazial, liceal, profesional, universitar și postuniversitar în limba română ar urma să fie suprimat treptat în următorii doi ani.

Am operat modificări la Legea 2999/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, prin adoptarea de către Parlament a Legii nr. 122/2018, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum și pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina.

Elevii etnici români cu domiciliul în Ucraina, înscriși în clasa I a anului școlar 2017-2018, care studiază în școlile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă, din sistemul de învățământ preuniversitar din Ucraina, au devenit, în premieră după căderea URSS, bursieri ai statului român pentru perioada ianuarie-iunie 2018.

Astfel, elevii etnici români cu domiciliul în Ucraina urmează să beneficieze de burse de studiu în valoare de 1000 lei fiecare (200 lei x 5 luni din a doua jumătate a anului școlar 2017-2018), ceea ce constituie un precedent pozitiv în crearea de bune practici privind sprijinirea românilor de pretutindeni. Aceste practici merită să fie și pot fi perpetuate în cazul elevilor români din Ucraina, precum și extinse în cazul elevilor români din alte state în care există învățământ public sau privat în limba română.

Anul școlar 2018-2019 a debutat în Ucraina la 1 septembrie. În eventualitatea că Guvernul României dorește să răspundă necesității de perpetuare a practicii pozitive instituite prin OUG nr. 85/2017, modificarea cadrului legislativ printr-o nouă Ordonanță de Urgență a Guvernului se impune. Considerăm mai mult decât binevenită o asemenea măsură.

Într-un asemenea caz este necesar să se prevadă că bursele de studii se acordă în fiecare lună a anilor școlari, fără a se limita acordarea de burse la un an școlar anume. Adoptarea unei Ordonanțe de Urgență a Guvernului este calea legislativă cea mai scurtă pentru soluționarea acestei probleme. Evident, o asemenea Ordonanță de Urgență a Guvernului ar putea fi inițiată de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, ca instituție de resort.

De asemenea, ținând cont de faptul că există învățământ în limba română și în alte state în care există comunități românești autohtone, considerăm necesar a sugera  specificarea în textul Ordonanței de Urgență a Guvernului a faptului că bursele de studii și stimulentele financiare se acordă și  elevilor etnici români cu domiciliul în Serbia, Ungaria, Albania, Bulgaria și alte state, care studiază în școlile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă (inclusiv cu studierea paralelă în dialectele istorice românești), din sistemul de învățământ preuniversitar din aceste state.

Așa cum se cunoaște, în Republica Serbia există mai multe școli cu predare în limba română, în special în Provincia Autonomă Voievodina (Vestul Banatului), precum și mai multe școli în care limba română este studiată ca limbă maternă în Serbia de răsărit (Valea Timocului).

De asemenea, există învățământ preuniversitar românesc în Ungaria, chiar dacă acesta nu se ridică la nivelul standardelor românești în ceea ce privește învățământul maghiar din țara noastră.

Totodată, există învățământ în limba română în Albania, unde este studiată atât limba română literară, cât și dialectul istoric aromân al limbii române comune (școala din Diviaca, județul Lușnea, conduse de domnul profesor Iosif Kruti).

Liceul românesc ”Mihai Eminescu” de la Sofia, instituție de elită înființată în 1934, suprimată în 1948 și reînființată în 2009, ne oferă un alt exemplu demn de luat în seamă.

Școala de la Sușnevița, regiunea autonomă Istria din Croația, reconstruită pe banii statului român și în care își fac studiile ultimii copii vorbitori ai dialectului istoric istroromân al limbii române comune ar merita de asemenea să fie vizată de Ordonanța de Urgență a Guvernului. Toți copiii istroromâni trebuie să devină bursieri ai statului român care să le pună la dispoziție abecedare, manuale și toate cele necesare pentru studierea dialectului matern și a limbii române literare.

Bineînțeles, învățătorii și profesorii care predau limba română și dialectele noastre istorice în statele vecine și Balcani trebuie să beneficieze de sprijin financiar.

Este posibil ca și în alte state să fie instituit studiul limbii române ca limbă maternă a elevilor sau chiar să fie instituit învățământ în limba maternă română, în cazul în care acest lucru va fi cerut de părinți și elevi și se va acorda și sprijinul necesar din partea statului înrudit.

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, precum și Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile noastre diplomatice și oficiile consulare ale României, dispun de toate datele și informațiile necesare la zi, astfel încât, tabloul în domeniul educației în limba română în afara granițelor țării este unul complet.

Ne-am referit aici la comunitățile istorice din statele în care românii sunt minoritari, nu și la Republica Moldova, unde românii constituie o majoritate robustă și unde, cu excepția teritoriului ocupat militar de către Rusia în stânga Nistrului (cca 10%) dreptul la învățământ în limba română este garantat și asigurat.

În acest context cer Guvernului României și în mod special Ministerului pentru Românii de Pretutindeni să inițieze în timp util adoptarea unei Ordonanțe de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea articolului 5 al Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni în sensul extinderii bunei practici de acordare a burselor de studii elevilor români din Ucraina, Ungaria, Serbia, Albania, Croația și alte state în care există școli cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă (inclusiv cu studierea paralelă în dialectele istorice românești), din sistemul de învățământ preuniversitar.

Ieri a prezentat la tribuna Camerei Deputaților și o interpelare parlamentară în același subiect. Și asta nu atât ca element al controlului parlamentar, cât ca formă de încurajare a guvernării să acționeze fără întârziere în sprijinul românilor extrafrontalieri. Asemenea subiecte au o importanță națională deosebită și transcend interesele înguste de grup, partid sau coaliție politică.

Sunt convins că după adoptarea cât mai rapid posibil a unei asemenea Ordonanțe de Urgență a Guvernului, în beneficiul comunităților istorice minoritare românești din afara granițelor, România va putea deveni un stat exemplar și în privința susținerii cultural-identitare a minorităților sale înrudite de peste hotare, nu doar a minorităților etnice alogene din interiorul granițelor.

În mod evident, va trebui să ne dăm mâna cu toții pentru a rectifica bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni astfel încât Ordonanța de Urgență a Guvernului cerută de noi să aibă și acoperirea financiară necesară.

A sosit timpul ca România să facă acest pas decisiv, demn, corect, de mult necesar și euroconform în spiritul bunelor practici europene”.

DEPUTAT,

Constantin CODREANU

Viena
Categorii
Noutăți
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole