Deputat Constantin Codreanu: „Solicit creşterea cuantumului burselor acordate studenţilor bursieri etnici români”

Deputatul Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, l-a interpelat pe ministrul interimar al Educației Naționale cu privire la sub-finanțarea fondului de burse acordat...
Viena

Deputatul Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, l-a interpelat pe ministrul interimar al Educației Naționale cu privire la sub-finanțarea fondului de burse acordat studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor etnici români bursieri ai României, originari din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Albania, Republica Macedonia de Nord și alte state.

“Bursele studenților etnici români pot reprezenta inclusiv un proiect strategic pentru România, având în vedere că, într-o mare măsura, contribuie la apropierea de țara-mamă și la păstrarea identității românești a comunităților noastre din afara granițelor. Am solicitat ministrului interimar să reconsidere creşterea cuantumului burselor acordate studenţilor bursieri etnici români la valoarea bursei minime acordate studenților români din țară. O valoare echitabilă a bursei ar însemna 578 de lei pentru studenţii care urmează programe de studii de licenţă şi 1.156 de lei pentru studenţii care urmează programe de studii de masterat, față de 300 de lei și, respectiv, 350 de lei valoarea actuală”, a transmis deputatul Constantin Codreanu.

Parlamentarul consideră important de știut care este, per total și defalcat pe state, numărul de burse acordate în prezent studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor etnici români bursieri ai statului Român originari din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Albania, Republica Macedonia de Nord etc. și care ar fi impactul bugetar pentru anul 2020.

Conform Hotărârii nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la specializare și cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și unități de învățământ de stat din România, (1) Începând cu anul școlar/universitar 2008-2009, cuantumul burselor pentru elevii, studenții, masteranzii, doctoranzii, medicii aflați la specializare și cursanții aflați la stagii de specializare/ perfecționare postuniversitară din Republica Moldova și din Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituții și unități de învățământ de stat din România, se stabilește astfel:

a) pentru elevi și studenți – echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună;

b) pentru masteranzi, medicii aflați la specializare și cursanții aflați la stagii de specializare/perfecționare postuniversitară – echivalentul în lei al sumei de 75 de euro/lună.

„Accentuez faptul că legislaţia în vigoare arată că nicio bursă oferită studenţilor care urmează programe de studii de licenţă din România nu poate fi mai mică de 578 lei şi mai mică de 1.156 lei pentru studenţii care urmează programe de studii de masterat. Este evident că, în cazul etnicilor români din afara granițelor țării, se creează o situație discriminatorie. Voi colabora în continuare cu instituțiile responsabile pentru a găsi o soluție viabilă și în acest caz”, a mai declarat Constantin Codreanu.

DEPUTAT,

Constantin CODREANU

Viena
Categorii
Noutăți
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole