Expoziția „Pictori români pe simeze europene” condusă de asociația Soleil de l’Est din Franța

Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni Denumirea manifestării culturale : „Pictori români pe simeze europene”. Organizator principal: Asociația „Soleil de l’Est”. Partener principal și finanțator...
Viena

Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

Denumirea manifestării culturale : „Pictori români pe simeze europene”.

Organizator principal: Asociația „Soleil de l’Est”.

Partener principal și finanțator al proiectului: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, București, România.

Parteneri media: Modernism, Dana Art Gallery, Art Portfolio.

Parteneri: Primaria din Tours Franta, ICR Paris, Uniunea Artiștilor Plasticieni din România,  Atlassib, Corep..

Locația: Sala „ Galerie Neuve”,  Centre de Vie Sanitas, Place Neuve nr 10, 37000 Tours, Franta

Perioada: 19 – 31 august 2019.

Orar: Expoziția este deschisă zilnic între orele  15:00 – 19:00.

Vernisaj: Miercuri 21 august 2019, orele 18:00. Deschiderea expozitiei va avea loc în prezenta responsabililor culturali de la Primaria din Tours, ai asociatiei Soleil de l’Est, si a resortisantilor români din regiunea orasului Tours.

Expoziția la Galerie Neuve din Tours, reprezintă o etapa importanta în activitatea de fortificare a membrilor comunitatilor românesti din Franta, prin intermediul culturii, respectiv al prezentarii în cadrul unor expozitii de pictura, a unor lucrari realizate de prestigiosi pictori români din tara. In cadrul acestei expozitii vor fi prezentate 30 de pictura, reprezentând peisaje si imagini din România, dar si obiective culturale din Franta, realizate de pictorii români pe perioada participarii acestora la rezidentele de artisti, conduse de „Soleil de l’Est” In cadrul expozitiei va fi pus la dispoziția publicului un stand de documentație artistică cu albume de arta si cataloage de pictura editate de asociatia „Soleil de l’Est”. Vor mai fi prezentate dosarul de presa si dosarul cu afisele expozitiilor realizate pâna în prezent, în România si în Franta.

Obiectivele manifestării culturale converg, în primul rând, în a prezenta publicului român si francez din regiunea Tours, un grup de prestigioși pictori români din țară și din diaspora, care au reprezentat cu cinste și cu înaltă creativitate artistică, o valență de mare valoare culturală a României – pictura contemporană. Toți acești pictori au colaborat cu Asociația „Soleil de l’Est” pe direcția organizării în Franța și ulterior în alte țări UE, a unor manifestări culturale de prestigiu, expoziții de pictură, lansări de carte, rezidențe de artiști, întâlniri cu membrii comunităților românești din Franța, contacte cu pictorii locali și cu organizațiile din care fac parte. Lucrările pictorilor români au fost prezentate cu succes în cadrul celor peste 150 expoziții organizate de „Soleil de l’Est”, începând din anul 1990, atât în Franța, la Paris si în alte orașe culturale franceze, cât și la Bruxelles, Haga, Viena, Bratislava, Roma, Aarhus – capitala europeană a culturii 2017, precum și la București.

Motivația: Asociația „Soleil de l’Est”, creată în anul 1994, organizează evenimente culturale de înalt profesionalism și calitate artistică, prin prezentarea în Franța și în alte țări din Uniunea Europeană, o parte de mare interes și importanță a culturii române, în speță pictura contemporană. Prezenta expoziție face parte din cele peste 150 expoziții de pictură română, organizate de „Soleil de l’Est” în prestigioase locații, precum Fondation Taylor Paris Montmartre, Cité Internationale des Arts, Espace Christiane Peugeot din Paris, Château Royal de Collioure, European Pattent Office, Galeria Foyer Main Building și Ambasada României din Haga (Olanda), Reprezentanța României pe lângă UE (Bruxelles, Belgia), Viena (Austria), Sala festivă a Ministerului Culturii din Bratislava (Slovacia), etc.

Precizări despre pictorii expozanți:

În cadrul actualei expoziții, „Soleil de l’Est” prezintă lucrări realizate de pictorii români care au participat la rezidențele de artiști conduse de asociație în Franta, în perioada 2001 – 2014.

Pictorii expozanți sunt următorii :

Nicolae BLEI, Ilie BOCA, Horea CUCERZAN, Cornel DRAGAN-TÂRGOVISTE, Ion GRIGORE, Ana-Ruxandra ILFOVEANU, Niculae IORGA, Stefan PELMUS, Gabriel STAN si  Teodor VESCU.

Contact:

„Soleil de l’Est”: e-mail: contact@soleildelest.org         

Tel. 00 33 6 70 28 22 49

Saint-Cyr-sur-Loire, 14 august 2019                               

Asociația „Soleil de l’Est”

Michel Gavaza, președinte

———————————————–

Soleil de l’Est – mesager al picturii române în Franta

– Asociatia Soleil de l’Est, creata în anul 1994, are ca obiectiv sa ajute oamenii sa se cunoasca mai bile prin cultura, prin organizare de expozitii de arte, realizare de carti de arta, si prin conducerea, din 2001, a unei rezidente de artisti.

In mod concret, asociatia a dirijat  activitatile sale pe domeniul picturii contemporane, domeniu cunoscut de mai multi din membrii ei aderenti. In scopul de a ameliora si a dezvolta calitativ prezenta sa pe scena culturala europeana, asociatia a focalizat activitatile sale pe directiile urmatoare :

– Organizarea de expozitii de pictura, cu lucrari semnate de talentatii si       prestigiosi pictori din România si diaspora, pe simeze « haut lieu » ale culturii        franceze, printre care Fundatia Taylor Paris Montmartre, UVA Grand Montmartre, Cité internationale des Arts, Paris, castelul regal din Collioure capitala fovismului, si în orasele Tours, Poitiers, La Rochelle, pentru a ni cita decât câteva locatii, care au primit si expus lucrarile pictorilor nostri. In continuare asociatia a prezentat cu mare succes prestigiosi pictori români în Belgia, Olanda, Austria, Danemarca, Slovacia, Bulgaria si deasemeni, în mod permanent, în România.

– Realizarea de  carti de arta cu pictorii români. Pâna în prezent, asociatia are la activul sau un numer de 16 titluri, cataloage anuale si de expozitie,  si doua prestigioas volume « Prezente ale picturii contemporane române în Franta cu Soleil de l’Est »  vol 1, între1990 – 2008 si vol 2, între 2009 – 2012. Aceste doua albume de arta, fiecare la timpul sau, au fost lansate si prezentate în Franta si în România, în prezenta reprezentantilor culturali ale calor doua tari, ambasadori si alti oficiali.

– Demararea în anul 2001, si organizarea anuala a unei rezidente de artisti, în Franta. Aceasta rezidenta a avut mereu  loc în celebre localitati legate de pictura franceza, pe Valea Loarei si la Collioure, leagan si capitala mondiala a fovismului, în Pirineii Orientali, pe urmele marilor maestri ai picturii impresioniste si post.

– In cadrul prezentei expozitii la Galerie Neuve din Tours, asociatia prezinta în atentia membrilor comunitatii românesti, si nu numai, lucrari de pictura realizate de un grup de zece remarcabili pictori, si anume : Dorin BABA, Nicolae BLEI,  Ilie BOCA, Horea CUCERZAN, Cornel DRAGAN-TARGOVISTE, Ion GRIGORE, Nicolae IORGA, Ana-Ruxandra ILFOVEANU, Stefan PELMUS si Teodor VESCU. Toti acesti pictori, de diferite orientari artistice, au participat la rezidentele de artisti, conduse de asociatia Soleil de l’Est, în Franta. Pictura este cea mai performanta valenta a culturii românesti. Peste tot, în lumea culturala europeana, unde asociatia Soleil de l’Est a prezentat pictura româna, publicul vizitator al expozitiilor, compus dei resortisanti români si din cetateni ai tarii de primire, au putut admira cu simpatie, apreciere si mândrie pentru români, a unei expresii artistice originale, care are radacinile sale atât în pictura bizantina, în pictura religioasa, cât sii în creatia artistica populara. Toate aceste elemente au condus la expresia artistica a picturii române. Expresia picturala a Carpatilor, simbolizeaza pentru Românii de pretutindeni, o legatura culturala si ancestrala cu cultura tarii de origine, România. – Astfel asociatia Soleil de l’Est participa activ la schimburile culturale între Franta si România, si ofera publicului franco – român, descoperirea de noi orizonturi, mult timp necunoscute în lumea culturala europeana, ca un simbol de unitate si prietenie între natiuni.                                                                                                  

Michel Gavaza

Soleil de l’Est – messager de la peinture roumaine en France

– L’association Soleil de l’Est, créé en 1994, a pour but d’aider aux gens à mieux se connaître par la culture, par le biais d’expositions de peinture, de l’édition de livres d’art, par l a mise en place, depuis 2001, d’une résidence d’artistes.

En fait, l’association a dirigé ses activités sur le domaine de la peinture contemporaine. Domaine connu par plusieurs de ses membres adhérents. Afin de développer et d’améliorer qualitativement sa présence sur la scène culturelle européenne, l’association a focalisé ses activités sur les directions suivantes :

– Organisation d’expositions de peinture, avec des œuvres de talentueux et de consacrés artistes peintres de Roumanie et de la diaspora, sur des cimaises des hauts lieux de la culture française, tels que Fondation Taylor Paris Montmartre, UVA Grand Montmartre, Cité internationale des Arts Paris, château royal de Collioure, les villes de Tours, de Poitiers, de La Rochelle, pour ne pas citer que quelques endroits, ont accueillis les œuvres de nos artistes. L’association a présenté avec grand succès des prestigieux peintres roumains en Belgique, Pays Bas, Autriche, Danemark, Slovaquie, Bulgarie et naturellement en Roumanie.

– Editions de livres d’art avec les peintres roumains. A ces jours, l’association a à son actif seize titres, dont des catalogues d’exposition et de l’année et les deux prestigieux albums« Présences de la peinturecontemporaine roumaine en France avec Soleil de l’Est » vol 1, entre 1990 – 2008 et vol 2, entre 2009 – 2012. Ces deux albums, chacun à son temps, ont été présentés et lances en France et en Roumanie en présence des représentants de la culture des deux pays, des ambassadeurs, etc.

– Démarrage en 2001, et le ré conduit annuel de la résidence d’artistes, en France, en faveur des peintres roumains du pays, de la diaspora et des autres pays de l’Est.  La résidence d’artistes, a eu lieu toujours dans des localités liées à la peinture française, sur la Vallée de la Loire et la ville de Collioure, dans les Pyrénées Orientales, sur les traces des anciens maîtres de la peinture impressionniste et post.

– Lors de la présente exposition à la Galerie Neuve, Tours, l’association présente à l’attention des membres de la communauté des roumains, et non seulement, des œuvres réalisées par un groupe de dix plus remarquables artistes, dont : Dorin BABA, Nicolae BLEI,  Ilie BOCA, Horea CUCERZAN, Cornel DRAGAN-TARGOVISTE, Ion GRIGORE, Nicolae IORGA, Ana-Ruxandra ILFOVEANU, Stefan PELMUS et Teodor VESCU. Tous ces peintres, de différentes orientations artistiques, ont participé aux résidences d’artistes, conduites par Soleil de l’Est, en France. La peinture contemporaine est la plus performante valence de la culture roumaine. Partout dans le monde européen, où Soleil de l’Est a présenté la peinture roumaine, le public composé de ressortissants roumains et des citoyens du pays d’accueil, a pu admirer avec fierté, une expression artistique, originale, avec ses racines dans la peinture byzantine et dans la peinture religieuse et populaire. L’expression picturale des Carpates, symbolise pour les Roumains des partout, le lien culturel et ancestral avec la culture du pays d’origine, la Roumanie. – Ainsi l’association Soleil de l’Est participe  aux échanges culturels entre la France et la Roumanie, et offre au public franco-roumain  la découverte de nouveaux horizons culturels, longtemps méconnus, comme un symbole d’unité et d’amitié entre les nations.                              Michel Gavaza

Viena
Categorii
Franța
3 Comentarii la acest articol.
 • Qsrgmx g
  2 mai 2020 at 9:39 pm
  Răspunde
 • how much does cialis cost
  10 mai 2020 at 8:25 pm
  Răspunde
 • EstherSuh
  6 iunie 2020 at 6:33 am
  Răspunde
 • Răspunde

  *

  *

  Alte Articole