Învierea Domnului Iisus Hristos (Paștele) – lumina sufletelor noastre

Iisus și-a dat viața pe cruce, la calvar, / Când blânda primăvară împodobea pământul, / Apoi a înviat și ne-a adus în dar, /  O viață pe vecie… așa...
Viena

Iisus și-a dat viața pe cruce, la calvar, / Când blânda primăvară împodobea pământul, / Apoi a înviat și ne-a adus în dar, /  O viață pe vecie… așa spune Cuvântul!…” Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi.” (Ioan 11, 25)

Paştele este cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Ea comemorează evenimentul fundamental al creştinismului, Învierea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în a treia zi după răstignirea Sa din Vinerea Mare. Este cea mai aşteptată sărbătoare a creştinilor. Şi pe bună dreptate, fiindcă ea ne introduce în atmosfera celui mai important eveniment din istorie, în care S-a implicat în mod direct Însuşi Creatorul a toate. E sărbătoarea biruinței Domnului nostru Iisus Hristos asupra morții, de roadele căreia se bucură întreaga umanitate, Învierea fiind, după cum spunea părintele Arsenie Boca, singura minune care se arată tuturor, credincioşi şi necredincioşi. Este o sărbătoare plină de iubire, bucurie și lumină divină.

Sărbătoarea Învierii este totodată și cea mai veche a creştinătăţii. Împreună cu duminica, sărbătoarea săptămânală a creştinilor, Paştele a fost sărbătorit încă din epoca apostolică. Sfântul Apostol Pavel a fost primul care a raportat sărbătoarea Pesah, a evreilor, la Iisus Hristos și i-a îndemnat pe creștini să-L omagieze pe Mântuitor: “Căci Paştile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi. De aceea să prăznuim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci cu azimele curăţiei şi ale adevărului.” (1 Corinteni 5, 7-8)

Învierea lui Iisus Hristos simbolizează refacerea legăturii dintre fiinţa umană şi Creatorul său. Celebrarea ei în fiecare an duce la retrezirea aspiraţiei către îndumnezeire, la transfigurarea vieţii pământeşti într-o viaţă impregnată de prezenţa lui Dumnezeu. Prin Învierea Domnului existența noastră s-a umplut de bucuria prin excelență, de o bucurie reală, consistentă și durabilă. De aceea, Paştele este o sărbătoare a bucuriei, o bucurie asemănătoare celei a apostolilor când L-au văzut pe Iisus înviat. De aceea, credincioșii se salută cu vestea unei bucurii de necomparat cu nici o altă bucurie: „Hristos a înviat!” – „Adevărat c-a înviat!”, până la Înălțarea Domnului, de când se sălută cu altă veste tot așa de mare, legată interior de prima: „Hristos s-a înălțat!”, până la Cincizecime, care anticipează Cincizecimea deplină sau umplerea desăvărșită a vieții noastre de Duhul Sfânt.

Când rostim adevărul că ”Hristos a înviat!”, mărturisim, de fapt, că viața este mai tare decât moartea, binele mai puternic decât răul, dreptatea este cea care alungă nedreptatea, bucuria învinge tristețea, adevărul biruie minciuna și lumina înlătură întunericul.

De Sfintele Paști, cerul și pământul, îngerii și natura întreagă sunt inundate de lumină: ”Acum   s-a umplut de lumină și cerul și pământul și cele de dedesubt. Deci să prăznuiască toată faptura Învierea lui Hristos, întru care s-a întărit”. (Cântarea a 3-a din Canonul Paştilor).

Lumina Învierii lui Hristos ni se dă în mod gratuit, dar trebuie să ne străduim să ne-o însuşim, fiindcă ne încredinţează că sensul vieţii noastre, garanţia vieţii viitoare se află în Învierea Mântuitorului şi în lucrarea Duhului Sfânt, care transformă trupurile noastre opace în trupuri transparente, trupuri spirituale, luminoase, trupuri pline de Duh Sfânt.

În noaptea Învierii, glasul voios al clopotelor răsună cu tărie în sufletele noastre și ne cheamă în Casa Domnului pentru a ne împărtăși din bucuriile Ierusalimului ceresc. Lumina care se revarsă peste întreaga omenire în acestă noapte sfântă, să ne pătrundă în inimă și să reînvie pe Cel ce și-a dat viața pentru noi ca să ne umple de pace și fericire! Să nu uităm că Hristos este viu, să nu uităm că Hristos este adevărata Lumină care luminează pe orice om: ”Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”. (Ioan 8, 12).

Dragi cititori să vă bucuraţi, împreună cu toţi cei dragi, de Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, Cel Care „a murit pentru păcatele noastre şi a înviat pentru îndreptarea noastră”, dăruindu-ne nouă viaţă veşnică, prin slăvita Sa biruinţă asupra morţii! Sărbători binecuvântate și o nădejde vie! ”Hristos a înviat!” Pacea, liniștea și dragostea Lui să vă însenineze viața, iar bucuria Învierii să vă umple inima!

Adriana-Lucia Ciugudean

 

Viena
Categorii
Exclusiv
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole