Măsuri de interes instituite de Germania în contextul COVID-19 – diferențierea zonelor de risc

Vă informăm cu privire la noi restricții și obligații introduse de autoritățile federale germane la 27.01.2021. Astfel, a fost introdusă o diferențiere a zonelor de risc, valabilă începând din 27...
Viena

Vă informăm cu privire la noi restricții și obligații introduse de autoritățile federale germane la 27.01.2021.

Astfel, a fost introdusă o diferențiere a zonelor de risc, valabilă începând din 27 ianuarie a.c., și stabilită în baza unui complex de criterii cantitative si calitative, astfel:

 • zone speciale de risc, cu variante coronavirus (răspândire comunitară a unor mutații);
 • zone speciale de risc, cu incidență ridicată (peste 200 / 100.000 locuitori / 7 zile);
 • zone de risc (incidență peste 50 / 100.000 locuitori / 7 zile).

RESTRICȚII ȘI OBLIGAȚII LA INTRAREA PE TERITORIUL NAȚIONAL:

 • Există o serie de obligații specifice în context pandemic, în special pentru persoanele care vin din zone de risc, inclusiv din România. Autoritățile germane au introdus o diferențiere a zonelor de risc, astfel:
 1. zone speciale de risc, cu variante coronavirus;
 2. zone speciale de risc, cu incidență ridicată;
 3. zone de risc (România este inclusă în prezent în această categorie).

Mai multe informații actualizate privind zonele de risc pot fi consultate la următorul link:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

 • Persoanelor care intră în Germania din zone speciale de risccele cu variante coronavirus (categoria 1) sau cele cu incidență ridicată (categoria 2), indiferent pentru cât timp și în ce scop, li se aplică reguli suplimentare mai stricte. În principal și în plus față de regimul aplicat celorlalte zone de risc, acestea sunt obligate să facă dovada că nu sunt infectate, prin prezentarea unui document care să ateste rezultatul negativ al unei testări pentru COVID-19, realizată în ultimele 48 de ore. Dovada trebuie prezentată și companiei transportatoare în scopul verificării înainte de plecare, precum și în cazul controalelor efectuate de poliția federală. Dacă nu este posibil ca o astfel de dovadă să fie obținută în respectiva zonă specială de risc, companiile transportatoare pot efectua sau facilita o testare cu cel mult 12 ore înainte de plecare și, dacă rezultatul este negativ, au dreptul să îmbarce pasagerii către Germania. Documentul poate fi în limbile germană, engleză sau franceză, pe suport hârtie sau electronic. Sunt acceptate atât testele biologic-moleculare, cât și cele antigen realizate în conformitate cu criteriile stabilite de Institutul Robert Koch.
 • Toate persoanele, indiferent de cetățenie, care intră în Republica Federală Germania după ce s-au aflat într-una din celelalte zone de risc (categoria 3) oricând în ultimele 10 zile înainte de sosire trebuie să poată face dovada unei testări negative nu mai vechi de 48 de ore sau să se testeze imediat după intrarea pe teritoriul german.

Acestea sunt obligate să se deplaseze – cât mai direct, cu minimizarea contactelor – și să se autoizoleze la domiciliu sau în alte spații de cazare adecvate pentru o perioadă de 10 zile de la sosire (termenul legal folosit fiind cel de „carantină“). Respectarea acestei obligații de autoizolare este verificată de autoritățile de land atât aleatoriu, cât și în cadrul anchetelor epidemiologice uzuale.

Carantina poate fi suspendată mai devreme decât termenul uzual de 10 zile numai dacă este efectuat un nou test începând cu a cincea zi după intrarea în Germania și doar de la momentul comunicării unui rezultat negativ al testării. Mai multe informații pot fi obținute la linia telefonică dedicată 116 117.

Dacă persoanele care au venit din zone de risc încep să prezinte simptome specifice COVID-19 (dificultăți de respirație, tuse, febră sau pierderea gustului/mirosului) în decurs de 10 zile de la momentul intrării în Germania, devine obligatorie auto-izolarea, chiar dacă testările au indicat un rezultat negativ, și contactarea imediată a Autorității locale de Sănătate.

Principalele exceptări de la efectuarea carantinei privesc persoanele care: se află în tranzit; nu rămân mai mult de 24 de ore pe teritoriul german; efectuează vizite din motive familiale (la rude de gradul I sau soți cu reședințe diferite) de până în 72 de ore; asigură transportul profesional de persoane și de mărfuri ș.a.. O serie de alte excepții mai sunt aplicate, cu variațiuni de la un land la altul, în situații temeinic justificate, spre exemplu în cazul unor categorii profesionale a căror prezență și activitate concretă pe teritoriul german sunt considerate absolut necesare menținerii funcționalității unor sisteme sau infrastructuri sociale critice: relații diplomatice și consulare, securitate și ordine publică, îngrijire medicală etc. – cu respectarea măsurilor de protecție și igienă și, în unele cazuri, cu justificarea scrisă a urgenței de către angajator. Aceste exceptări nu sunt nici definitive, nici exhaustive, iar dacă există motive temeinice se pot acorda scutiri și în alte situații, cu acceptul punctual al autorităților locale de sănătate. Reglementările locale ale landurilor și hotărârile punctuale ale autorităților responsabile de sănătate rămân decisive în acest sens.

 • Călătorii din toate zonele de risc trebuie să informeze Autoritatea locală de Sănătate responsabilă. În acest scop, se înregistrează online toate datele personale solicitate, după care este primit un document de confirmare în format pdf. Acesta trebuie să fie disponibil și să poată fi arătat (la cerere) în momentul intrării în Germania. Întreaga procedură se efectuează pe portalul:

www.einreiseanmeldung.de

Persoanele care nu pot realiza înregistrarea digitală mai sus-menționată vor completa un formular substitut a cărui variantă în limba engleză poate fi descărcată la:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2020-11-06_Ersatzmitteilung_engl.pdf

Autoritatea locală de Sănătate responsabilă și datele de contact ale acesteia pot fi identificate în funcție de codul poștal al localității pe raza căreia este efectuată carantina, aici:

https://tools.rki.de/PLZTool/

 • Simpla tranzitare a teritoriului german nu este condiționată de obligațiile mai sus-menționate – cu excepția celor aferente persoanelor care vin din „zonele speciale” de risc. Tranzitul presupune părăsirea cât mai directă a teritoriului german, evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție: distanțare socială, igienă, mască etc.. Sunt permise scurte opriri pentru procurarea de alimente sau combustibil, însă nu și cele de tip turistic ori de afaceri, vizite, cazări, încheierea unor contracte ș.a..
 • În cazul neîndeplinirii obligațiilor aferente testării, respectării măsurii autoizolării sau a condițiilor de tranzit, autoritățile germane pot aplica sancțiuni în valoare de până la 25.000 EUR. Toate regulile de conduită, restricțiile și măsurile decise la nivelul fiecărui land german pot fi accesate pe pagina cancelariei federale, în mai multe limbi de circulație internațională, la următorul link:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198.

 • Intrarea în Germania din țări terțe (non-UE şi non-SEE) desemnate drept zone de risc rămâne în continuare limitată, anume dacă există un „motiv temeinic” în acest sens – spre exemplu pentru persoanele care dețin un drept de ședere în Germania, lucrează în domeniul sănătății, îngrijesc persoane în vârstă, transportă mărfuri sau călătoresc în scopul reunificării familiei ș.a..

Sursa: Ambasada României la Berlin

Viena
Categorii
ActualitateGermaniaRomânia
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole