MESAJ DE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI : România ne cheamă la unitate, credință și speranță

Ziua Naţională a cetăţenilor României reprezintă un simbol patriotic adânc marcat în inima fiecărui român. Într-o perioadă tulbure, din multe puncte de vedere – moral, politic, sanitar, financiar, economic...
Viena

Comandor (Rz.) Ştefan POPA

Ziua Naţională a cetăţenilor României reprezintă un simbol patriotic adânc marcat în inima fiecărui român. Într-o perioadă tulbure, din multe puncte de vedere – moral, politic, sanitar, financiar, economic – , o astfel de abordare patriotică și naționalistă poate părea exagerată, dar nici pe departe lucrurile nu stau așa. Măcar în această sfântă zi, fiecare cetăţean ar trebui să reflecteze, să mediteze, să trăiască și să simtă fiorul dragostei de patrie, de neam, de pământul strămoșesc, de valorile perene ale națiunii române.
Miracolul Marii Uniri a românilor din 1 Decembrie 1918 a rămas adânc întipărit în conştiinţa şi fiinţa neamului românesc. Au fost momente de neuitat încărcate de adânci sentimente de emoţie, lacrimi, bucurie şi fericire deplină, saluturi şi îmbrăţişări frăţeşti şi camaradereşti, însoţite de ţipete şi urlete de bucurie şi veselie.
Oamenii aveau în ochi râuri de emoţie şi fericire. Se îmbrăţişau unii cu alţii, dansau o „horă mare“. În inima celor prezenţi vibra inima întregii ţări, iar pe buzele tuturor era un singur şi drag cuvânt: ROMÂNIA. „Domnea peste tot atâta însufleţire − mărturisea un participant − încât numai cine a fost prezent acolo îşi poate imagina cum a fost“. „Mă întreb − mărturisea peste decenii un alt participant − dacă urmaşii noştri vor putea înţelege sfântul entuziasm care vibra în toate fibrele fiinţei neamului“.
Un popor trăieşte prin istoria lui. Nevoia de a apropia timpurile, fie ele mai îndepărtate, fie mai apropiate, în special pe acestea din urmă, o resimţim, astăzi, tot mai acut, când trecem prin momente de încercări datorate crizei sanitare, crizei economice mondiale și prefacerilor interne și internaționale atât de complexe, când strădaniile individuale şi colective se cer susţinute de argumente care să dea forţă şi curaj, perseverenţă şi înţelepciune paşilor noştri spre mai bine.
Cu alte cuvinte, istoria este plină de pilde şi învăţăminte, pe care conducătorii şi poporul nu trebuie să le uite. Trecutul nostru este temelia pe care se înalţă, cu demnitate, drepturile şi năzuinţele noastre. Iar acest trecut ne arată că temeiul existenţei noastre, adesea apărată cu armele, a constat şi constă − vital − în unitate, credinţă şi nădejde întru binele românilor şi a scumpei noastre patrie, în conştiinţa activă care ne-a făcut să nu renunţăm, chiar atunci când la capătul drumului stătea ameninţătoare moartea.
Iată de ce, astăzi este momentul bucuriei, dar şi al reculegerii, în care întregul neam românesc îşi îndreaptă gândurile de mulţumire şi de recunoştinţă spre iluştrii înaintaşi, spre toţi aceia care, fără a-şi precupeţi sângele şi viaţa, s-au jertfit pentru desăvârşirea unităţii naţionale a statului român.
În acest sens, importantă fiind însă unitatea, trăirea şi bucuria sufletească sinceră a participanţilor la paradele militare şi la manifestările organizate cu această ocazie la Bucureşti, Alba Iulia, în toate municipiile şi judeţele teritoriului românesc, dar și în afara granițelor, pentru cei peste patru milioane de români.
Măsura educației și valoarea unui popor, a unui neam este dată de cinstirea și prețuirea oamenilor mari pe care i-a hărăzit Dumnezeu. Nu există altă măsură pentru înălțarea culturală, patriotică și spirituală a unui neam decât aceasta. Să respectăm, cinstim și prețuim marile valori ale României care au fost, dar mai ales pe cei care sunt contemporani cu noi, pentru că slavă lui Dumnezeu, avem oameni învățați și patrioți, cărora să le dăm întâietate în demnitățile înalte ale statului, pentru ca țara noastră România să nu piară, ci să aibă viitor pentru generațiile viitoare.
Iată de ce considerăm că este necesar ca fiecare cetăţean al României, fără deosebire de rang, de confesiune religioasă sau origine etnică, să-şi aducă contribuţia la îndeplinirea măreței opere de pietate, recunoştinţă și aleasă prețuire pentru cei care s-au jertfit pentru Patrie, care constituie pentru noi toţi şi în special pentru tânăra generaţie adevărate pilde de vitejie, de jertfă pentru libertate, de iubire de neam, de frumoasă educaţie morală și patriotică.
Aşadar, prima zi de iarnă a fiecărui an devine data simbol pentru realizarea României Mari. Este de apreciat faptul că în ultimii 31 de ani, cetățenii României au demonstrat din plin respectul, preţuirea şi dragostea pentru neam şi ţară şi nu au lăsat ca acest simbol al românismului şi al patriotismului autentic să fie întinat de politicianismul ieftin al unor conducători vremelnici, nu au lăsat ca România să iasă din comunitatea țărilor europene și să piară de pe harta lumii.

La mulţi ani, române, oriunde te vei afla!

Președintele Ligii Aeriene Române, Filiala Cluj
Comandor (Rz.) Ştefan POPA
Cluj-Napoca nr.37 din 28.11.2021

Viena
Categorii
Actualitate
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole