O NOUĂ CASĂ A DOMNULUI CU HRAMUL „SFÂNTUL GHEORGHE” – BISERICA DIN TARACLIA DE SALCIE

Apel, rugăminte, speranţă…Să ridicăm împreună Casa Domnului din Taraclia de Salcie!   Taraclia de Salcie este un sat şi comună din raionul Cahul, Republica Moldova.  Satul are o suprafaţă...
Viena

Apel, rugăminte, speranţă…Să ridicăm împreună Casa Domnului din Taraclia de Salcie!

 

Taraclia de Salcie este un sat şi comună din raionul Cahul, Republica Moldova.  Satul are o suprafaţă de circa 1.82 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 9.01 km. Taraclia de Salcie este unicul sat din comuna cu acelaşi nume. Localitatea se află la distanţa de 24 km de oraşul Cahul şi la 161 km de Chişinău. Satul Taraclia de Salcie are o populaţie de 1724 locuitori şi a fost menţionat documentar în anul 1800.

Visul de a avea în satul Taraclia de Salcie o biserică, o oază de spiritualitate românească poate fi dus la îndeplinire numai cu ajutorul dumneavoastră, a tuturor celor cu inimă MARE!…”Cu un bănuţ dăruit poţi cumpăra cerul. Nu fiindcă cerul ar fi atât de ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de iubire. Dacă n-ai nici măcar acel bănuţ, atunci dă un pahar cu apă rece!” (Sfântul Ioan Gură de Aur).

Biserica Ortodoxă cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Taraclia de Salcie a fost concepută în proiect, în anul 2002, iar temelia s-a pus cu 3 ani mai târziu. Rând pe rând Biserica a avut 6 preoţi şi fiecare s-a străduit în felul său. La data de 13 aprilie 2014 în Taraclia de Salcie vine Preotul IONUŢ NACU, care împreună cu enoriaşii din sat, cu primarul satului domnul Mihai Vrabie, cu oameni de bună credinţă din România, şi de peste mări şi ţări, au luat în primire biserica la nivelul turlei 1, aproximativ având 14 metri. De acolo s-au stăruit şi au continuat lucrările de înfăptuire a turlei a 2-a, tencuirea turlelor, datul cu vopsea, clădirea şi turnarea centurii, lemnuirea acoperişului, acoperirea, montarea gardului în jurul bisericii, săparea fântânii, amenajarea teritoriului cu tuie, flori, brazi, etc… Biserica noastră nu dispune de banii necesari pentru finalizarea construcţiei, dar cu ajutorul lui DUMNEZEU şi cu ajutorul dumneavoastră, sunt convins că vom putea duce la bun sfârşit această lucrare Dumnezeiască de care ne vom bucura împreună, noi şi urmaşii noştri.

Fiecare generaţie îşi construieşte propria biserică în şi prin care să-şi dobândească, la nivel personal şi comunitar, sensul, împlinirea şi mântuirea. Aşa cum spunea şi Părintele Arhimandrit Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu (Sâmbăta de Sus) că fiecare biserică este: „tinda raiului, poarta cerului, casa lui Dumnezeu şi locul împlinirilor”.

Tocmai de aceea, credincioşii ortodocşi din satul Taraclia de Salcie împreună cu preotul lor duhovnic Ionuţ Nacu îşi doresc din toată inima să fie finalizată construcţia bisericii lor, această Casă a lui Dumnezeu care poartă hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, un sfânt purtător de biruinţă… O Casă a Tatălui Ceresc în care să se poată ruga împreună lui Dumnezeu după rânduielile Bisericii noastre Ortodoxe, unde să se împărtăşească de binecuvântările Lui şi unde, de la Cel ce este „Calea, Adevărul şi Viaţa”, să primească puterea de a trăi ca adevăraţi fii ai Lui şi fraţi întreolaltă…. „Cea mai mare jertfă şi rugăciune posibilă pe pământ este Sfânta Liturghie” spunea Părintele Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu (Sâmbăta de Sus).

Oare ce este mai plăcut Domnului decât să îşi vadă credincioşii uniţi în lucrare împreună făcută cu dragoste şi dăruire? Iar dacă scopul este de a construi o nouă Biserică, îngerii Domnului vor coborâ din ceruri să ajute, iar sfinţii se vor ruga neîncetat spre Slava şi Propovăduirea Cuvântului de Viaţă Dătător. Chiar dacă încercări şi ispite au fost, sunt şi nu vor lipsi nici în viitor, totuşi prin dragostea noastră, prin rugăciunea noastră, prin ajutorul şi lucrarea noastră împreună, aducem jertfă pe altarul Domnului, iar efortul ni se pare uşor, căci Domnul duce şi această cruce pentru noi.

Iată o oportunitate unică în viaţă pe care o avem acum, de a deveni ctitori şi binefăcători ai Bisericii lui Hristos. Orice ajutor este binevenit. Oricât de mare sau mică va fi donaţia dumneavoastră, fiecare mână de ajutor este importantă pentru ducerea la bun sfârşit cu binecuvântarea Bunului Dumnezeu, a construcţiei acestui Lăcaş Sfânt, din Taraclia de Salcie. Dăruind puţinul nostru, vom face loc Duhului Sfânt în sufletele  noastre, pentru a ne umple de Dragostea cea veşnică, deschizându-i lui Hristos ieslea sufletului nostru. Aşa cum spunea şi părintele Nicolae Steinhardt „Dăruind vei dobândi”.

Pe lângă contribuţiile directe, puteţi susţine construcţia acestui lăcaş de închinare, vorbind despre el cunoscuţilor, încercând să câştigaţi şi alţi potenţiali susţinători, persoane private sau firme. Pe cei care nu au posibilitatea să ne ajute financiar, îi rugăm să ne sprijine prin rugăciunea lor. ”…Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu.”( Filipeni 4,6)

Atâta timp cât va dăinui această Casă a Tatălui Ceresc şi se vor face slujbe în ea, vor fi pomeniţi mereu toţi cei care au contribuit la înălţarea ei. Vor fi numiţi binefăcători ai acestei biserici toţi cei care au donat cel puţin o cărămidă sau un metru pătrat de teren, iar cei care au donat cel puţin o unitate de cărămizi sau de teren vor fi trecuţi în rândul ctitorilor…Aşa cum auzim în timpul Sfintei Liturghii, când rostim ectenia întreită: „Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori ai sfântului lăcaşului acestuia şi pentru toţi cei mai înainte adormiţi, părinţi şi fraţi ai noştri dreptslăvitori, care odihnesc aici şi pretutindeni.” Rugăciunea se îndreaptă spre cei adormiţi, începând cu ctitorii lăcaşului în care ne rugăm. Aceştia, prin jertfa lor, au făcut posibilă slujirea Sfintei Liturghii. Apoi, în virtutea dragostei faţă de toţi, rugăciunea îi cuprinde pe toţi dreptslăvitorii creştini adormiţi întru Domnul. ”Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriaşi, ctitori şi binefăcători ai sfântului lăcaşului acestuia.” Rugăciunea se îndreaptă acum spre cei vii care sunt legaţi în mod deosebit de lăcaşul în care ne-am adunat spre săvârşirea Sfintei Liturghii: enoriaşii, adică membrii comunităţii parohiale, prezenţi sau nu la slujbă, ctitorii şi binefăcătorii, cerând ceea ce este esenţial pentru ei: mila lui Dumnezeu, viaţa cea adevărată, pacea sufletului, sănătate, mântuire, cercetarea de către Dumnezeu, lăsarea şi iertarea păcatelor.

Ne rugăm Milostivului Dumnezeu ca toţi să răspundeţi şi să contribuiţi cât de puţin la construcţia bisericii noastre. Mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat până în acest moment…Rugăm pe Cel ce poate să le răsplătească aşa cum bine o face de fiecare dată, iar pe Maica Domnului să le umple sufletele de bucurie.

Mulţumim Tatălui Ceresc pentru toate ce le-am primit! Vă mulţumim şi dumneavoastră pentru ajutorul dat!

 

Dumnezeu să ne ajute!

Părintele Ionuţ NACU

Biserica din Taraclia de Salcie    

***

 Ajutoarele financiare pot fi depuse în următoarele conturi deschise pentru construirea bisericii:

 

Rechizitele de plată ale Bc Moldindconbank S.A.:

Cont  în USD

IRVTUS3N

The Bank of New York Mellon, New York, USA

890-0500-123

MOLDMD2X

BC  MOLDINDCONBANK  S.A.

(MD30ML000000002251348448 / Parohia Ortodoxa  Romana cu hramul ”Sfintul Mare Mucenic Gheorghe” s.Taraclia de Salcie r- I Cahul

 

Cont în EUR

BHFBDEFF

BHF – Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Germany

729186

MOLDMD2X

BC  MOLDINDCONBANK  S.A.

(MD30ML000000002251348448 / Parohia Ortodoxa  Romana cu hramul ”Sfintul Mare Mucenic Gheorghe” s.Taraclia de Salcie r- I Cahul

 

Cont în Ron

BTRLRO22XXX

Banca Transilvania S.A., Cluj-Napoca, România

MOLDMD2X

BC  MOLDINDCONBANK  S.A.

(MD30ML000000002251348448 / Parohia Ortodoxa  Romana cu hramul ”Sfintul Mare Mucenic Gheorghe” s.Taraclia de Salcie r- I Cahul

 

***

Vă mulţumim pentru ajutor şi susţinere!

Tatăl Ceresc să vă binecuvânteze şi să vă răsplătească jerfa!

Cu dragoste frăţească şi îndemn spre bine către cei de aproape şi către cei de departe,

 

Pr. Ionuţ NACU

Preot- paroh,

Parohia Ortodoxă Română cu hramul ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

sat Taraclia de Salcie, raionul Cahul, Republica Moldova

 

Viena
Categorii
Exclusiv
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole