Părintele Paroh Dr. Ioan Dură, Protopopul Țărilor de Jos, a primit Crucea Patriarhală, a Patriarhiei Române

Schiedam, 18 octombrie 2021 Comunicat de presӑ Părintele Dr. Ioan Dură, ctitorul celei mai vechi parohii ortodoxe române din Ţările de Jos, parohia „Sfântul Grigorie Teologul”, cu sediul actual...
Viena

Schiedam, 18 octombrie 2021

Comunicat de presӑ

Părintele Dr. Ioan Dură, ctitorul celei mai vechi parohii ortodoxe române din Ţările de Jos, parohia „Sfântul Grigorie Teologul”, cu sediul actual în Schiedam/Rotterdam, a primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române, Crucea Patriarhală pentru clerici, „ca semn de preţuire pentru activitatea sa îndelungată, rodnică şi folositoare bisericii şi societăţii”. Crucea Patriarhală şi diploma care o însoţeşte i-au fost înmânate Părintelui Ioan de Înaltpreasfinţitul Pӑrinte Iosif, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Europei Occidentale și Mitropolit al Mitropoliei Europei Occidentale şi Meridionale, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la 17 octombrie 2021, în biserica parohială, după oficierea Sfintei Liturghii Arhiereşti și a binecuvântării artoselor în cinstea pomenirii Sfântei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, al cărei praznic a fost sărbătorit.

În cuvântul său, Înaltpreasfinţitul Pӑrinte Iosif a făcut o paralelă între Pilda Semănătorului de la Sfânta Evanghelie şi roadele de credinţă şi râvnă duhovnicească care au încununat activitatea Părintelui Ioan, arătând că distincţia oferită este un omagiu adus „celor 40 de ani de activitate pastorală, de jertfă preoţească”. Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale a adus un elogiu familiei personale dar şi celei duhovniceşti ale Părintelui Ioan, exprimându-şi admiraţia şi bucuria faţă de acestea. Înaltpreasfinţitul Pӑrinte Iosif a subliniat cele mai importante repere din activitatea Părintelui Ioan, a transmis un mesaj de „sănătate şi întărire în fapta cea bună” şi a încheiat cu binecunoscuta urare „Vrednic este!”

Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale a înmânat, totodată, doamnei preotese Christina Dură, din partea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, „Diploma Omagială în Anul Omagial al Pastoraţiei Părinţilor şi Copiilor” şi Medalia omagială a acestui an, cu icoana Sfinţilor Dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana, pentru meritele dânsei în promovarea şi susţinerea valorilor creştine, a familiei şi a activităţilor filantropice.

Părintele Ioan a mulţumit pentru înalta distincţie care i-a fost acordată şi, evocând cuvintele de învăţătură pe care le-a primit de la doi mari duhovnici pe care i-a cunoscut personal, Părintele Paisie Aghioritul şi Părintele Cleopa, a vorbit despre roadele duhovniceşti pe care le-a dobândit în cele patru decenii de slujire, despre împlinirile cu care a fost răsplătită activitatea sa de preot misionar, duhovnic, ctitor de parohii, istoric, cărturar și apărător al dreptei credinţe.

La rândul său, Părintele Ioan Dură a înmânat Înaltpreasfinţitul Pӑrinte Iosif „Medalia aniversară – 40 de ani” a parohiei „Sfântul Grigorie Teologul” din Țările de Jos, bulbi ai lalelei Doamna Maria Brâncoveanu, prima lalea olandeză care poartă nume românesc și recunoscută de autoritățile olandeze de resort. Din partea Asociaţiei Femeilor Ortodoxe Române „Doamna Maria Brâncoveanu” a parohiei, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale a primit Medalia „Doamna Maria Brâncoveanu”,  în semn de firească dragoste și respect, iar copiii şcolii parohiale i-au oferit un buchet de flori şi câteva desene realizate de ei. Înaltpreasfinţitul Pӑrinte Iosif i-a binecuvântat pe copii şi le-a dăruit cărţi de învăţătură duhovnicească.

La final, Părintele Ioan Dură, doamna Preoteasă Christina Dură şi enoriaşii au mulţumit Înaltpreasfinţitul Pӑrinte Iosif pentru onoarea de a fi fost oaspetele parohiei și a sluji Sfânta Liturghie în anul în care aceasta sărbătoreşte 40 de ani de activitate neîntreruptă și a-i înmâna Părintelui Crucea Patriarhală dată de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române de pretutindeni, Părintele Patriarh DANIEL.

Biografie

Părintele Protopop Dr. Ioan Dură s-a născut la 9 august 1945 (ziua de cinstire a Sfântului Apostol Matia), împreună cu fratele său geamăn, Nicolae, în localitatea Fedeleşoiu, judeţul Vâlcea. A urmat cursurile Seminarului Teologic din Craiova (1960-1965) şi Facultatea de Teologie din Bucureşti (1965-1969) ca premiant. În 1969 a început cursurile pentru doctoranzi la Facultatea de Teologie din Bucureşti, unde a urmat, până în 1972, secţia de istorie, specializarea „Istoria Bisericii Române”. În martie 1972, a început studiile de doctorat la Universitatea din Atena, în  urma obţinerii prin consurs a uneia dintre bursele acordate Bisericii Ortodoxe Române de Consiliul Ecumenic al Bisericilor de la Geneva.

În iunie 1977, Părintele Ioan a obţinut titlul de „Doctor în Teologie” al Universităţii din Atena cu calificativul „Excepţional”, fiind, la momentul respectiv, cel mai tânăr doctor în teologie al Bisericii Ortodoxe Române.

După obţinerea doctoratului, la recomandarea profesorilor de la Universitatea din Atena, a primit o bursă de studii post-universitare la Universitatea Catolică din Louvain din partea Secretariatului pentru Unitatea Creştină de la Vatican. În iunie 1985, Universitatea Catolică din Louvain i-a acordat titlul de „Doctor în Ştiinţe Teologice şi Religioase” cu calificativul „Mare distincţie”, fiind astfel primul teolog ortodox român care a obţinut doctoratul la Facultatea de Teologie din cadrul acestei prestigioase universităţii.

A fost primul profesor de religie ortodoxă în școlile de stat belgiene.

La 6 decembrie 1980, la vârsta de 35 de ani, a fost hirotonit diacon, la Mănăstirea Dealu din Târgovişte. O zi mai târziu, la 7 decembrie 1980, în catedrala Patriarhiei Române din Bucureşti, a fost hirotonit preot pentru cea dintâi parohie ortodoxă română din Ţările de Jos. Părintele Ioan a săvârşit prima Sfântă Liturghie la 25 ianuarie 1981, la Utrecht.

Părintele Protopop Dr. Ioan Dură a înfiinţat 20 parohii ortodoxe, nouă în Ţările de Jos, nouă în Belgia Flamandă şi două în Belgia francofonă. În noiembrie 2001, a fost numit Protopop al Olandei şi Belgiei Flamande (Protopopiatul Olandei şi Belgiei flamande a fost înfiinţat în noiembrie 2001 și și-a incetat existența în ianuarie 2016 când au fost înfiintate Protopopiatul Belgiei și Protopopiatul Țărilor de Jos).

În cei 40 de ani de slujire neîntreruptă, cu rugăciunea, cuvântul şi fapta, călăuzit de dreapta credinţă şi de dragostea pentru neam şi ţară, s-a făcut cunoscut şi apreciat ca preot ,,luptător” pentru ortodoxie, pentru renașterea Bisericii Ortodoxe Române după perioada comunistă, pentru democrație, păstrarea valorilor identităţii naţionale româneşti.

Neobosita sa activitate pastorală, cultural-educaţională, socială şi umanitară a fost rӑsplătită, de-a lungul anilor, cu numeroase distincţii bisericeşti şi laice. Dintre cele bisericești, menționăm că în ianurie 2011, i-a fost conferită Crucea Mitropolitană, cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale pentru clericii săi, iar în octombrie 2019, Crucea Râmnicului, cea mai înaltă distincţie a Arhiepiscopiei Râmnicului. Iar dintre distincțiile laice amintim că în martie 2018, Pӑrintele Protopop Dr. Ioan Durӑ a fost decorat de Preşedintele României, Excelenţa Sa domnul Klaus Iohannis, cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler în semn de deosebită apreciere pentru sprijinul constant pe care l-a oferit comunității române din Regatul Țărilor de Jos pentru păstrarea spiritualității românești Şi, de asemenea, Părintele Ioan este Cetăţean de Onoare al Municipiului Râmnicu-Vâlcea (2007) şi vicepreședinte al Institutului Român din Freiburg i.Br. Germania (din 2018 și reales până în 2024). Totodată, Părintelui Ioan i s-au decernat diplome de excelență, de onoare și de merit.

Căsătorit cu doamna Christina Voulgari, originară din Atena/Grecia, Părintele Ioan și dna preoteasă au 6 copii și 7 nepoți (până în prezent).

****

De-a lungul celor 40 de ani de neîntreruptă misiune şi activitate pastorală în slujba comunităţii creştin-ortodoxe române şi a păstrării identităţii naţionale româneşti, în care sprijin constant i-a fost prezvitera Christina Dură, grija şi strădania Părintelui Ioan s-au îndreptat spre mai multe domenii: religios, cultural, istoric şi educaţional, social şi umanitar. Munca de adevӑrat apostol şi deschizӑtor de drumuri a Părintelui Protopop Dr. Ioan Dură a dus la înființarea celor nouă parohii ortodoxe române în Ţările de Jos, nouă în Belgia Flamandă şi două în Belgia francofonă. A fost fondator şi ctitor și al primei parohii din Flandra, „Nașterea Maicii Domnului” din Antwerpen, unde a slujit 20 de ani (1993-2013). În 1982, a primit rangul bisericesc de Iconom Stavrofor, iar în 2001 Părintele Ioan Dură a fost numit Protopopul Protopopiatului ortodox român al Olandei şi Belgiei Flamande, iar din ianuarie 2016  Protopop al Țărilor de Jos.

La iniţiativa şi cu binecuvântarea sa, în parohia „Sfântul Grigorie Teologul” au fost înfiinţate prima bibliotecă românească (2001), prima şcoală parohială românească (2011), primul muzeu al unei parohii ortodoxe române (2015), prima asociaţie a femeilor ortodoxe române ,,Doamna Maria Brâncoveanu’’ (2016). Au fost instituite şi sunt sărbătorite ,,Ziua bunicilor’’ (2 volume cu istorisiri despre bunici deja tipărite), ,,Ziua familiei numeroase’. Totodată, din inițiativa Părintelui Ioan și cu binecuvântarea sa au fost ținute conferințe (aproximativ 60 din 2015 și până în prezent), și efectuate pelerinaje cu parohienii la Locurile Sfinte, Georgia, Capadocia, Grecia, Cipru, Sicilia și Belgia francofonă (la mănăstiri și sfinte moaște ale acestora din primul mileniu).

Privind retrospectiv, în parohia „Sf. Grigorie Teologul”, al cărui preot ctitor și paroh este, Părintele Ioan a săvârşit în toți cei 40 de ani Slujba Te-Deum-ului cu ocazia Zilei Naţionale a României și a sărbătorit festiv Centenarul României. (A se vedea despre manifestările organizate de parohie la sărbătorirea Centenarului pe site-ul parohiei: www.biserica.nl). În primăvara anului CENTENAR, la inițiativa sa, a fost instalată în curtea din jurul bisericii parohiei, prima Troiță din spațiul Benelux, adusă din România, o mărturie peste timp a Ortodoxiei românești în Ţările de Jos. Prin eforturile sale şi ale enoriaşilor, biserica parohială este împodobită cu peste 200 de icoane pictate pe lemn (unele dintre acestea unicat, dintre care 42 cu sfinţi străromâni şi români, sau cu 38 de sfinți ortodocși ai primului mileniu din Țările Jos, unica existentă din această țară), un minunat iconostas, singurul existent în bisericile parohiilor ortodoxe române din Ţările de Jos până în prezent, un relicvar cu sfinte moaşte, precum şi icoana Maicii Domnului de la Schiedam, protectoarea parohiei și a Municipiului Schiedam.

Tot la iniţiativa Pӑrintelui Ioan, de Ziua Eroilor, sunt cinstiţi cei doi soldați români căzuţi pe frontul de luptă din Germania, în primăvara anului 1945, și ale căror oseminte se află în cimitirul Rusthof, din apropiere de Amersfoort. Sub directa sa îndrumare sunt marcate, în fiecare an, evenimentele importante din calendarul istoric românesc (Ziua Națională, Ziua Unirii, Ziua Drapelului) şi cultural-educaţional (Ziua Culturii Naţionale, Ziua Universală a Iei, Ziua Limbii Române).

Părintele Ioan a redactat şi editat, în perioada 1982-1998, revista „Mărturie ortodoxă”, prima publicaţie în limba română apărută în Ţările de Jos. Este autor de cărţi, precum și a multor studii şi articole, note, comentarii, recenzii, omilii şi traduceri, publicate în România; iar în străinătate, a unor studii și articole publicate în limbile română, franceză, greacă şi engleză.

 

 

 

Viena
Categorii
Ţările de JosRomânia
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole