PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE : 29 iulie 2021-Sărbătoarea IMNULUI național

Motto; „Istoria este maestra (conducătoarea) vieții, istoria este învățătoarea viitorului. Un popor care nu-și cunoaște istoria, orbecă (rătăcește) în toți pașii lucrurilor (faptelor) sale”. Alexandru Papiu Ilarian (1827-1877), istoric,...
Romanian flag on flagpole waving against blue sky
Viena

Părintele Ilie Bucur

Motto; „Istoria este maestra (conducătoarea) vieții, istoria este învățătoarea viitorului. Un popor care nu-și cunoaște istoria, orbecă (rătăcește) în toți pașii lucrurilor (faptelor) sale”. Alexandru Papiu Ilarian (1827-1877),
istoric, jurist, lingvist, revoluționar, patriot român
1. Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.

2. Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian.

3. Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
Un glas el mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne,
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din câmpii.

4. Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viaţa-n libertate ori moarte” strigă toţi.

5. Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi
Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate,
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi.

6. O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-şi azi mână d-ajutori,
Şi blastămă cu lacrămi în ochi pe orişicare,
În astfel de pericul s-ar face vânzători.

7. De fulgere să piară, de trăsnet şi pucioasă,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inima duioasă,
Va cere ca să trecem prin sabie şi foc.

8. N-ajunge iataganul barbarei semilune,
A cărui plăgi fatale şi azi le mai simţim;
Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
Dar martor ne de Domnul că vii nu oprimim.

9. N-ajunge despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al cărui jug de seculi ca vitele-l purtăm;
Acum se-ncearcă cruzii, cu oarba lor trufie,
Să ne răpească limba, dar morţi numai o dăm.

10. Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri.
Strigaţi în lumea largă că Dunărea-i furată
Prin intrigă şi silă, viclene uneltiri.

11. Preoţi, cu crucea-n frunte căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’pământ.
Andrei Mureșanu (1816-1863),
poet, revoluționar , publicist și traducător
P.S. Acum, în ceasul al 12-lea, când țara noastră este pe marginea unei prăpăstii, trebuie ca noi românii să studiem atent conținutul acestui scump imn românesc, care în decursul timpului a fost ciuntit în adevărul său de diferiți oameni politici, care au schimbat realitatea după bunul lor plac și interes. Avem nai întâi de toate nevoie de UNITATE între toți românii și în acest sens trebuie să eliminăm pe toți care vor să ne dezbine. În al doilea rând să punem în toate structurile de conducere ADEVĂRAȚI PATRIOȚI, care să nu facă nici un fel de concesie acelor care sunt împotriva ȚĂRII. În al treilea rând trebuie să punem oameni de de certă valoare, asemenea celor de odinioară și nu oameni mediocrii. În al 4-lea rând trebuie urgent să așezăm în fiecare sector de lucru specialiști în domeniu și nu după tot felul denepotisme, ca mai apoi să ne trezim cu tot felul de inculți, rârăiți, sâsăiți sau măcăiți. În al 5-lea rând să pregătim TINERETUL pe scheletul adevărului istoric național nu după tot felul de idei demonice din exterior. Să nu mai denigrăm BOR, singur stâlp care a mai rămas în picioare. Întrebați-vă de ce oare nu este acuzată Biserica reformată care în frunte cu preoții de toate confesiunile cer dezlipirea Transilvaniei și alipirea la vechile structuri când au măcelărit pe români și i-au subjugat? De ce nu se opun cultelor neoprotestante, mahomedanismului sau budismului și altor culte, unele din ele foarte agresive când sunt atacate în ființa lor? Când cade BOR s-a terminat și cu țara noastră; aceasta este și deviza noilor neomarxiști și, nu numai, dar sperăm să eșueze în nimicnicia lor. Avem exemple pe înaintașii noștri care și-au lăsat viața și sănătatea pentru neamul românesc, mergând la război cu deviza:„NIHIL SINE DEO” – „NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU”.
Așadar dragi cititori, frământați acest imn prin miezul unei curate inimi românești și haideți în ceasul al 99-lea, să ne deșteptăm din somnul aducător de moarte, sau cum ne învață sfânta Scriptură: DEȘTEAPTĂ-TE TU CEL CE DORMI”. Numai în felul acesta putem să fim în acord cu versurile marelui rapsod popular Jean Moscopol: „TOT CEI ROMÂNESC NU PIERE ȘI N ICI NU VA PIERI”.
Cu tot respectul pentru toți,
care respectă Imnul, Steagul și Legile românești,
Părintele Ilie

Viena
Categorii
Exclusiv
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole