PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE : Pe „calea vieții greu încercate”, cu…post și rugăciune

1. „POSTUL” sporeşte bunătatea casei, e mama sănătăţii, educator al tinereţii, podoabă pentru bătrâni, însoţitor bun drumeţului, tovarăş demn între soţ şi soţie. Sfântu Vasile cel Mare – (330-379),...
Viena

Ilie Bucur

1. „POSTUL” sporeşte bunătatea casei, e mama sănătăţii, educator al tinereţii, podoabă pentru bătrâni, însoţitor bun drumeţului, tovarăş demn între soţ şi soţie.
Sfântu Vasile cel Mare – (330-379),
Arhiepiscopul Cezareii Capadociei, „Doctor al Bisericii Răsăritene”.

+ + +

2. „POSTUL” ne face asemenea îngerilor; ne face să locuim cu drepţii lui Dumnezeu; ne înţelepţeşte viaţa. Pentru ca postul să fie bine primit şi vrednic de laudă, nu-i de ajuns numai să ne înfrânăm de la mâncăruri; trebuie să postim post primit şi bine plăcut lui Dumnezeu. Iar „postul adevărat este înstrăinarea de păcat, înfrânare a limbii, oprirea mâniei, îndepărtarea de pofte, de bârfeli, de minciună, de jurământul slab”. Lipsa acestora este adevăratul post. În ele stă postul cel bun. Prin post Profetul Ilie a închis cerul trei ani şi şase luni. Ilie când a văzut că oamenii din pricina belşugului se desfrânează, i-a făcut, prin foamete, să postească fără voia lor. Aşa a stăvilit păcatul, care deja, se răspândise peste măsură. Deci, „prin post, Ilie a oprit înaintarea răului, ca un medic care foloseşte focul sau cuţitul pentru rănile trupului”.
Cel ce mănâncă să nu dispreţuiască pe cel ce nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu osândească pe cel ce nu mănâncă, fiindcă Dumnezeu L-a primit.
„CINE EŞTI TU”, ca să judeci deci pe sluga altuia? Pentru stăpânul său stă sau cade. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea. (Romani 13-14)

Albrecht Durer – Studiu Mână cu o biblie

+ + +

3. „POSTUL PUNE RÂNDUIALĂ ÎN POPOR” – Adoarme strigătul rău, alungă cearta, aduce la tăcere faptele rele, goneşte din popor dezmăţul, cântecele desfrânate, dansurile deşuchiate, râsetele dezmăţate, potoleşte strigătele nefireşti ale tineretului. Dacă poporul ar posti – ar domni pacea adâncă în lume; nu s-ar mai răscula popoare unele asupra altora; nu s-ar mai bate armatele între ele; nu s-ar mai făuri arme ucigătoare, nu s-ar mai construi tribunale, n-ar mai avea cine să locuiască închisorile, pădurile şi casele n-ar mai avea hoţi, oraşele denunţători, iar mările piraţi. Postul ne învaţă să ne înfrânăm nu numai de la mâncare, dar şi să izgonească iubirea de arginţi, lăcomia, precum şi de orice păcat. Dacă aceste păcate nu ar fi, am duce o viaţă în pace deplină, de netulburare sufletească şi de teama morţii războaielor dintre popoare.

+ + +

4. „POSTUL” păzeşte pruncii, face curat pe tânăr, umple de vrednicie pe bătrân; părul alb, împodobit cu postul, este mai vrednic de respect. Postul este pentru femei podoaba cea mai potrivită; este frâu pentru oamenii în floarea vârstei, talismanul şi garanţia căsniciei, păzitorul fecioriei. „În timpul postului bun, demonii nu îndrăznesc să se apropie de noi fiindcă, îngerii, păzitorii vieţii noastre stau cu plăcere lângă cei ce-şi curăţă sufletul prin post”. Pentru toate acestea spuse mai sus, „nu insulta postul” socotindu-l nevrednic a sta la masă cu tine, „nu-l alunga cu necinstea din casa ta, ca nu cumva, mai târziu, postul să te pedepsească înaintea lui Dumnezeu”.
P.S. Părintele cărturar Nicolae Steinhardt Delarohia spunea: „NU SE POATE POST FĂRĂ IERTARE”. În acest sens să avem curajul să ne cerem iertare unul de la celălalt după cum şi eu, acum, „îmi cer iertare” dacă prin ceea ce gândesc şi scriu v-am adus supărare frăţiilor voastre”.”Post cu folos”.

ILIE BUCUR

Viena
Categorii
Exclusiv
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole

 • 16 mai1972: A fost inaugurat sistemul hidroenergetic Porţile de Fier I

  16 mai1972: A fost inaugurat sistemul hidroenergetic Porţile de Fier I, cu o putere de 1050 MW, în partea romanească şi tot atât în partea iugoslavă.Lucrările sistemului au început...
 • S-a întâmplat în 16 mai…

  S-a întâmplat în 16 mai… – Sf. Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan de la Sihăstria Putnei (Calendarul Creştin-Ortodox) – Fericitul Vladimir Ghika, preot martir (Calendarul Romano-Catolic). Vladimir Ghika (n.25.XII.1873,...
 • CALENDAR ANIVERSAR : S-a întâmplat în 15 mai…

  – Sf. Ier. Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei (Calendarul Creştin-Ortodox). Mitropolitul Iacob (1719-1778) şi-a închinat întreaga viaţă slujirii Bisericii, luminării poporului prin şcoală şi tipar, apărării celor nedreptăţiţi şi povăţuirii...
 • S-a întâmplat în 14 mai…

  -„Ziua Naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste”, instituită prin Legea nr. 127/30.V.2017; în noaptea de 14/15 mai 1948 a început o amplă operaţiune de arestare, desfăşurată de...