PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE Preoți cu crucea în …frunte! (VIII)

1. „DOMNUL IISUS HRISTOS lasă liber pe fiecare să-şi aleagă ce voieşte. SĂ FIM GRÂU CURAT! Omul e liber să fie neghină, să fie pleavă, să fie grâu. Bine...
Viena

Părintele Ilie Bucur

1. „DOMNUL IISUS HRISTOS lasă liber pe fiecare să-şi aleagă ce voieşte. SĂ FIM GRÂU CURAT! Omul e liber să fie neghină, să fie pleavă, să fie grâu. Bine e să fie grâu curat. Aţi auzit că cei neprihăniţi, atunci la ziua cea mare a judecăţii, vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui. Mare dar, mare răsplată va primi cel pe care-l va găsi Domnul grâu curat. Deci, cine voieşte această slavă de la Dumnezeu, cine voieşte să fie în împărăţia Lui fiu al Tatălui ceresc, să-şi smulgă din ţarina inimii lui toate năravurile rele, toate viciile, toate păcatele urâte şi murdare, toate poftele cele deşarte şi rele, toate îndoielile despre sfânta noastră credinţă creştin ortodoxă, că aceasta este credinţa lui Dumnezeu şi a sfinţilor apostoli”.

+ + +

2. „După aproape 2000 de ani suprema jertfă de pe Golgota, săvârşită de Fiul lui Dumnezeu pentru neamul omenesc, NU este înţeleasă şi urmată. Lumea este încă stăpânită de instincte animalice, de vanitate oarbă, şi de acţini deşarte şi criminale. Gama mizeriilor omeneşti a luat proporţii înspăimântătoare, datorită depărtării omului de învăţătura de sus a Fiului lui Dumnezeu, de învăţătura Bisericii, a Bibliei. Atunci, cine ar trebui să fie cei dintâi care să înveţe lumea, să o convingă, să o lumineze, să o ridice din drum, din praf, din necaz, din această cădere grozavă? Primii trebuie să fie preoţii, căci gura lor trebuie să păzească ştiinţa şi din gura lor se aşteaptă învăţătura, pentru că preotul este un sol al Domnului Hristos”.

+ + +

3. „SUFLETUL E DUH, e spirit imaterial, care nu poate fi împărţit, nici nimicit; el este înzestrat cu funcţiuni şi puteri nemateriale, independente de trup, cu raţiune, voinţă şi sentiment, care se folosesc de trup ca de un instrument, în felul cum un artist se foloseşte de vioară ca să cânte melodiile care-i plac. SUFLETUL NU POATE FI VĂZUT, întocmai cum nu putem vedea pe un disc înregistrat sau pe o bandă de magnetofon, o melodie sau o vorbire. Aşa e sufletul unit cu trupul. Însăşi natura sufletului ne arată că este muritor. Aşa după cum instinctul spune păsărilor că vine iarna sau vara, după cum le călăuzeşte fără greş, spre ţinte necunoscute – ştim cu toţii cum păsările vin înapoi, la cuiburile lor, se face cald – cu atât mai mult omul, sufletul este înzestrat cu acest instinct”. (Pâine şi apă pentru suflet).

VISARION IUGULESCU (1922-2008),
monah ortodox român, scriitor şi gânditor, considerat de creştinii ortodocşi români ca fiind unul din cei mai mari misionari din perioada comunistă, atrăgând un mare număr de tineri. El s-a înscris şi în Oastea Domnului – organizaţie creştină a intelectualilor din vremea comunismului cu scop religios. De mic copil i-a plăcut să meargă la Sf. Biserică şi s-a îndeletnicit mult cu citirea operelor Sfinţilor Părinţi. Este luat prinzonier în Rusia şi trimis în Siberia, dar reuşeşte să evadeze şi se întoarce în ţară printr-o minune. În armată a fost impresionat de disciplina militară şi atunci când mergeau la biserică împreună cu ofiţerii lor, el era acela care le predica cuvântul lui Dumnezeu. În anul 1950 este hirotonit preot pe seama mănăstirii Bălaciu-Buzău. După cursurile de ghid pe care le-a urmat este mutat în această misiune la Mănăstirea Snagov. După 13 ani se mută la Biserica Sf. Nicolae-Sârbi din Bucureşti. Impresiona prin vocea sa îngerească, prin citirea rugăciunilor şi psalmilor, mângâind atâtea suflete însetate şi obidite ale timpului. Făcea multe acte caritabile: vizite la spitale, azile, orfelinate, ajutorarea celor săraci, boteza pe toţi cei care nu erau botezaţi, răspundea prezent acolo unde preoţii îl solicitau. Activitatea părintelui Visarion în cadrul Bisericii lui Hristos, zelul său misionar, asemenea unui apostol, stăruinţa sa pentru luminarea sufletelor şi renaşterea spirituală a credincioşilor, au avut un răsunet puternic în rândul credincioşilor Bisericii Ortodoxe. Este înmormântat în cimitirul Mănăstiri Cernica.

P.S. GHEORGHE ASACHI (1788-1869), poet, scriitor, dramaturg, cărturar umanist de origine armeană: „Adevăraţii potrivnici ai civilizaţiei sunt, întâi, omul avar, dușman civilizaţiei, pentru sine şi pentru toţi şi, al doilea, omul egoist, dorind civilizaţia, averea şi vrednicia numai pentru sine şi familia sa”.
Părintele Ilie

Viena
Categorii
Exclusiv
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole