PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE : SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL

1. Acest sfânt plăcut Domnului, este ultimul şi cel mai de seamă dintre proorocii Vechiului Testament, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos, cel care face legătura cu Noul...
Viena

Ilie Bucur

1. Acest sfânt plăcut Domnului, este ultimul şi cel mai de seamă dintre proorocii Vechiului Testament, Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului nostru Iisus Hristos, cel care face legătura cu Noul Testament. Biserica Ortodoxă îl cinsteşte pe data de 7 ianuarie ale fiecărui an, şi este ultima sărbătoare din şirul salbei de sărbători de iarnă, care încep cu Sf. Nicolae, Naşterea Domnului, Sf. Ştefan-întâiul martir, Anului Nou, Tăierii Împrejur, şi ale Bobotezei.
Pe Sf. Ioan Botezătorul, îl găsim încă din Vechiul Testament, prin gura proorocului Maleahi, Dumnezeu Însuşi îl recomandă ca un sol, ca un binevestitor al Său, prin cuvintele: „Iată ,Eu trimit pe îngerul Meu şi va găti calea înaintea feţei Mele şi va veni îndată în templul Său Domnul pe Care Îl căutaţi şi Îngerul legământului pe care voi îl doriţi”(Maleahi 3,1). Însuşi Iisus Mântuitorul a recunoscut că acel înger de care a vorbit Maleahi nu era altul decât Ioan Botezătorul (Matei 11, 10). El s-a născut din părinţi foarte credincioşi: Zaharia, preot al templului din Ierusalim, şi, Elisabeta, verişoară cu Sfânta Fecioara Maria; amândoi au fost drepţi înaintea Domnului, umblând fără prihană în toate poruncile şi rânduielile Domnului. Aşa se explică şi faptul că Bunul Dumnezeu a recunoscut faptele lor deosebite, şi ca atare la bătrâneţe le-au dăruit un prunc, care avea să le ridice ruşinea în care trăiau, fiindcă familiile care nu aveau copii erau consideraţi în acea vreme ca pedepsiţi de Dumnezeu. Sf. Evanghelist Luca relatează acest episod, arătând că îngerul Gavriil îi va vesti lui Ioachim că va rămâne mut până ce va vedea minunea naşterii lui Ioan (Luca 1,18-20). Acelaşi înger îi vesteşte în această perioadă Sf. Fecioare Maria că va naşte şi ea un Prunc, Care se va chema Iisus, Fiul Celui Prea Înalt (Luca 1, 26-34).
La 8 zile după ce Elisabeta a născut, pruncul a fost tăiat împrejur. potrivit rânduielilor lui Moise date poporului evreu. Preotul Zaharia fiind întrebat cum să-l cheme a răspuns: „Numele lui este Ioan” şi îndată gura lui s-a dezlegat. Sf. Evanghelii ne arată că el creştea cu timpul şi se întărea cu Duhul; era îmbrăcat cu haine din păr de cămilă şi se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. La maturitate a început predica pocăinţei în popor, având predica sa un caracter profund social, moral, religios în scopul îndreptării oamenilor şi de a merge pe calea Domnului Hristos. A avut cinstea să-L boteze pe Acela pentru care avea cinstea să primească moartea, pe Hristos pe care l-a iubit şi slujit cu jertfa supremă. Putea să spună că el este Hristos în acele vremuri tulburi, fiindcă lumea se boteza, urma şi-l asculta, dar ne-a făcut dovada marii smerenii spănând: „Lui Iisus, care a venit… eu nu sunt vrednic să-i dezleg nici cureaua încălţămintelor Lui”. A murit la 32 de ani, ucis din uneltirea împărătesei Irodiada şi a fiicei sale Salomeea împreună cu slăbiciunea regelui Irod.
Astăzi, la noi în ţară sute de mii de creştini îi poartă numele; sute de biserici şi mănăstiri îl au ca patron spiritual. El, după 2000 de ani nu este uitat, tocmai pentru reforma sa morală, socială, politică, pe care a făcut-o atunci, reformă care şi astăzi este atât de necesară lumii întregi, şi în special poporului român şi ţării noastre dragi „ROMÂNIA”.

+ + +

2. „Văzut-au fiii oamenilor, proorocule IOANE, cinstită mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul Iisus Hristos și s-au înfricoșat, și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta ție așa: Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos; / Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor; / Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor; / Bucură-te, gonitorul cel înfricoșat al demonilor; / Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos; / Bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu; / Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire; / Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire; /Bucură-te vas duhovnicesc prealuminat; / Bucură-te comoara darului cea preacinstită: / Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici; / Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților; / Bucură-te, preacinstite Înaintemergătorule IOANE!

+ + +

3. „Sfinte IOANE proorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune a noastră de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile, și-i scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credință, cântând lui Dumnezeu: Aleluia”!

P.S. FEODOR DOSTOIEVSKI (1821-1881), unul din cei mai importanți scriitori ruși, operele sale având un efect profund și de durată asupra literaturii, filosofiei, psihologiei și teologiei sec. al XX-lea: „ VIAȚA E DUELUL LUI DUMNEZEU CU DIAVOLUL, IAR CÂMPUL DE BĂTĂLIE SUNT EU”.

„LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE” TUTUROR CARE POARTĂ ACEST NUME ATÂT DE FRUMOS, CARE NE ONOREAZĂ – DAR , NE ŞI OBLIGĂ PE TOŢI!

Părintele Ilie

Viena
Categorii
Exclusiv
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole