POEŢI CU SUFLETUL ÎN PALMA NOASTRĂ – Scurtă recenzie a antologiei ,,CLEPSIDRE ÎNARIPATE”, coordonată de Liliana Moldovan, Cluj-Napoca : Editura Ecou Transilvan, 2018

             Nobil şi de toată lauda va rămâne pentru noi gândul  şi fapta poetei LILIANA  MOLDOVAN, membră a Ligii Scriitorilor Români, filiala-Mureş, de a edita o Antologie, cu...
Viena

 

           Nobil şi de toată lauda va rămâne pentru noi gândul  şi fapta poetei LILIANA  MOLDOVAN, membră a Ligii Scriitorilor Români, filiala-Mureş, de a edita o Antologie, cu frumosul şi sugestivul titlu ,,CLEPSIDRE  ÎNARIPATE”, în care a cuprins un prim număr de 24 de poeţi şi scriitori cu diverse dizabilităţi, răspândiţi în ţară, aceştia fiind cu vârste, cu experienţe literare şi cu pregătire intelectuală diferite, dar toţi având dorinţa de a ne arăta de ce sunt în stare atunci când îşi pun, în lungimea unui vers, sufletul în palma noastră, a cititorilor care caută frumosul într-o poezie.

         Citindu-le creaţiile literare veţi observa imediat că ei sunt mult mai sensibili decât noi, că  au sentimente mai curate, mai înalte, că ei revarsă din preaplinul sufletului lor atâta căldură, atâta bunăcuviinţă, atâta smerit, atâta bucurie, atâta dorinţă de autodepăşire pentru a învinge nişte prejudecăţi de care noi nu ne-am debarasat încă.

        Dizabilităţile de care sunt afectaţi nu-i opresc în nici un fel  să cutreiere lumea pe aripile gândului şi a imaginaţiei, să se înalţe prin visare, să vadă uneori ce noi nu suntem în stare să vedem, în dorinţa de-a se lepăda de gândul unor neputinţe fizice şi  de a se înnobila cu multe altele mai de folos.

        Aşa ar trebui să gândim şi noi, aşa ar trebui să-i vedem când le citim gândurile, când ne înfioreazăcu  simţirea şi trăirea lor, când toate acestea sunt  puse într-un vers de poezie. Poezia, scrisul în general, este, pentru ei mai mult decât pentru noi, un leac vindecător, o oportunitate de a se face cunoscuţi şi de a-şi arăta valoarea, talentul, de a ne fi egali sau chiar mai buni ca noi. Eu cred că tocmai de aceea acestor colegi de-ai noştri ar trebui să li se acorde mai multă atenţie, să fie mai mult promovaţi, încurajaţi şi atraşi spre ligi, fundaţii, asociaţii literare, fiindcă acolo le este locul, aproape de noi, cu noi alăturea. Aşa se vor  elibera şi ne vor elibera şi pe noi de unele prejudecăţi ce mai persistă în societatea noastră încă necoaptă, încă imatură, care nu ştie să-şi integreze toţi membri  în rosturile lor.

       Citind acest volum de proză şi poezie am remarcat câteva nume de autori a căror creaţie literară este remarcabilă: ESTERA şi VALENTIN  BĂLAN, NINA  CABA, VALENTIN BORŞAN, LILIANA MOLDOVAN, LUCIAN  IOAN  MĂRGINEAN, (care a ilustrat volumul cu fotografii demne de luat în seamă), GEORGETA  ANDREEA VĂDUVA, LIDIA LEAHU, MAGDALENA DORINA SUCIU.

Poezia lor este matură, extrem de expresivă, plină de conţinut, de fior, de vibraţie, de imaginaţie, reconfortantă, o adevărată păcere când o citeşti, dovedindu-ne că au talent, multă simţire, suflet mare, bun şi răbdător.

      Niciunul din domniile lor nu sunt nume mari într-ale poeziei, mulţi fiind debutanţi de puţină vreme, dar, aşa cum se spune, valoarea nu ţine de numărul anilor şi asta se vede aici, în scrisul poeziei sau al prozei lor, unde s-au ,,desfăşurat” fără inhibiţii, cu îndrăzneală chiar. Dacă îi vom sprijini, dacă îi vom încuraja, dacă îi vom promova ca pe adevăraţi colegi de-ai noştri, cu siguranţă că vom  auzi numai lucruri bune, onorante despre ei.

       Îi mulţumin harnicei noastre poete LILIANA  MOLDOVAN că i-a depistat,  i-a făcut cunoscuţi,  i-a promovat şi i-a nemurit în paginile acestei cărţi. Fără ei lumea noastră ar fi mai stearpă, iar noi mai săraci, fiindcă regăsim în volumul ,,CLEPSIDRE  ÎNARIPATE” poezia şi proza unor oameni care şi-au pus sufletul în palma noastră, pentru a ne arăta cine sunt  şi cât de frumoasă e lumea scrisului lor.

 

 Mircea Dorin Istrat

Preşedintele Ligii Scriitorilor Români

Filiala Mureş

Târgu Mureş, într-o plăcută zi de iunie 2018

Viena
Categorii
Exclusiv
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole