PROIECTUL PILOT,,ACȚIONĂM JUST”, IMPLEMENTAT ÎN NOUL AN ŞCOLAR

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE COMUNICAT DE PRESĂ   PROIECTUL PILOT,,ACȚIONĂM JUST”, IMPLEMENTAT ÎN NOUL AN ŞCOLAR – În anul şcolar 2021-2022, Agenţia Naţională Antidrog (ANA), în parteneriat...
Viena
AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE

COMUNICAT DE PRESĂ

 

PROIECTUL PILOT,,ACȚIONĂM JUST”, IMPLEMENTAT ÎN NOUL AN ŞCOLAR – În anul şcolar 2021-2022, Agenţia Naţională Antidrog (ANA), în parteneriat cu Asociaţia „Voci pentru Democraţie și Justiţie” (VeDem Just), va derula proiectul pilot „ACȚIONĂM JUST”, care va consta în realizarea de activități de promovare a educaţiei juridice în mediul gimnazial și liceal, prin facilitarea accesului elevilor la cunoştinţe elementare din domeniul juridic, în special la cele ce țin de domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri.

Prin iniţierea acestui nou proiect, specialiştii ANA, împreună cu reprezentanţii Asociaţiei VeDem Just, îşi propun prevenirea, întârzierea debutului sau încetarea consumului de droguri și/sau reducerea consecințelor negative asociate consumului de droguri, precum și reducerea infracționalității în rândul a 2000 de elevi de gimnaziu și de liceu, prin participarea la activități de educare în domeniul juridic, în special la cele ce țin de domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022

De asemenea, un alt obiectiv important al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de educare, conștientizare și responsabilizare a 100 de cadre didactice, prin participarea la activități de educare în domeniul juridic, în special la cele ce țin de domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022.

***

Proiectul „ACȚIONĂM JUST” a luat naştere ţinând cont de anumite aspecte, cum ar fi:

  • necesitatea conştientizării importanţei de a deprinde cunoştințe elementare de drept şi de a promova o cultură juridică menită, încă de la o vârstă fragedă, să încurajeze cunoaşterea cadrului legal şi respectul faţă de autoritățile publice, pentru a mări gradul de responsabilizare şi de adoptare a unei conduite civice corespunzătoare;
  • impactul semnificativ al normelor juridice asupra fiecărei persoane și a societății, precum şi tendinţa de creştere a numărului şi a complexităţii reglementărilor specifice unei societăţi democratice guvernate de principiul supremaţiei legii;
  • riscurile provenite din lipsa cunoştinţelor minime juridice, cum ar fi încălcarea drepturilor omului, limitarea libertăților fundamentale și săvârşirea unor fapte cu caracter antisocial;

susţinând inițiativa Education for Justice (E4J), dezvoltată potrivit Declarației de la Doha – Promovarea unei culturi a legalității ce a fost adoptată în anul 2015 de Congresul Națiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală, inițiativă ce urmărește să prevină infracționalitatea și să promoveze o cultură a legalității prin activități de educație pentru învățământul primar, secundar și terțiar, activități care să îi ajute pe educatori să instruiască

  • generațiile următoare pentru a înțelege și aborda mai bine problemele care pot submina statul de drept și pentru a încuraja elevii și studenții să se implice activ în comunitățile lor;
  • necesitatea susținerii, promovării și implicării în Proiectul naţional EDUIURIS – educație juridică pentru copii și tineri, dezvoltat începând cu anul 2016 de Asociaţia „Voci pentru Democraţie și Justiţie” (VeDem Just);
  • existența unui cadru formal care permite acțiuni de informare a elevilor de către profesioniștii dreptului și de către societatea civilă, în baza Protocolului de colaborare privind educația juridică încheiat în anul 2013 și reînnoit în 2017, între Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Public, protocol la care a aderat și Asociația VeDem Just.

 

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE

Viena
Categorii
ActualitateRomânia
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole