RECURS LA UNIRE – Centenarului Marii Uniri

  UNIREA CULTURALĂ – SCRIITORII PAȘOPTIȘTI       Ca toate evenimentele istorice, Mica Unire înfăptuită de domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost întâmpinată de opinii și elogii ale scriitorilor din acea perioadă. Un rol important în glasul istoriei culturale, ca un fundament solid pentru consolidarea idealului Unirii, l-au avut și scriitorii pașoptiști, care au participat la Revoluția de la 1848 ori au fost contemporani cu marele eveniment istoric și l-au imortalizat în scrieri sau cronici literare, continuând, astfel, tradiția corifeilor Școlii Ardelene, ce a dus la închegarea limbii și la înfiriparea neamului românesc într-o singură unitate etnică, spre consolidarea conștiinței naționale. Prioritate au avut scrierile cu temă religioasă, privind evoluția spirituală, bucurându-se de mediatizare facilă în rândul populației, în paralel cu cronicile, care au circulat în … Continuă lectura RECURS LA UNIRE – Centenarului Marii Uniri