RESTITUIRI : Eleganţe poetice oglindite în volumele doamnei Stella Dobrogeanu-Perdix

Poeziile Stellei Dobrogenu-Perdix răsar dintr-un univers nostalgic încărcat cu amintiri smulse dintr-o lume demult uitată. Volumele de versuri : « Bătrâna Terra » (2009), « Insomnii, lacrimi şi stele...
Viena

Liliana Moldovan

Poeziile Stellei Dobrogenu-Perdix răsar dintr-un univers nostalgic încărcat cu amintiri smulse dintr-o lume demult uitată. Volumele de versuri : « Bătrâna Terra » (2009), « Insomnii, lacrimi şi stele », « Piramida secolului meu »(2010) , conţin mărturii lirice excepţionale şi sunt alcătuite din mici mestemate poetice pe care autoarea le-a şelfuit cu îndemânare creatoare pe parcursul a 8 decenii de viaţă. Sunt 8 decenii în care poeta a colecţionat sentimente, idei, mărturii existenţiale şi constatări filosofice transmise cu talent prin filtrul matricei stilistice specifice graiului poetic românesc. Fie că iau forma unor cugetări filosofice – prin care autoarea reuşeşte să emită profunde şi dureroase judecăţi cu privire la destinul fiinţei umane – fie că stau sub spectrul unor trăiri şi emoţii revigorante, poeziile Stellei Dobrogeanu-Perdix surprind prin sinceritate şi actualitate. Şi cum să nu fie actuale, când versurile cuprinse în volumele mai sus amintite, iau forma unor dulci şi amare meditaţii despre trecerea timpului, despre tinereţe şi bătrâneţe, despre iubire şi ură, despre încântare şi dezamăgire, despre frumuseţea şi perenitatea sufletului omenesc ?

Stella Dobrogenu-Perdix

Există multă sensibilitate în poemele autoarei, există înţelepciune şi naivitate, încredere şi speranţă dar mai presus de toate, există talent. Un talent care a fost ocultat prea mult timp, care nu s-a mărturisit lumii din diverse motive (numai de autore ştiute).
Să nu înţelegem greşit ! Poemele Stellei Dobrogeanu-Perdix nu s-au născut peste noapte. Ele sunt rezultatul unei experienţe creatoare îndeungate, care a fost cizelată, spre exemplu în perioada anilor 1960-1980 în cadrul activităţii desfăşurate la Cercul Literar al Academiei Române sau ca membrp a Cenaclului Literar « George Călinescu », unde i-a întâlnit pe Şerban Ciculescu, Ovidiu Papadima, Cella Delavrancea, Virgil Carianopol.
În ultimii ani, poemele create de Stella Dobrogeanu-Perdix au fost redescoperite şi publicate de Dan Gîju, care în prefaţa volumului « Insomnii, lacrimi şi stele » mărturiseşte : « Rareori mi-a fost dat să parcurg, cu atâta derută dar şi curiozitate, în manuscris, o plachetă de versuri. Spun doar că Stella Dobrogeanu-Perdix este un caz. În mod cert nu singular. În mod cert interesant. »
Cărţile distinsei poete se adresează atât tinerilor care înţeleg limbajul iubirii şi preferă să îşi trăiască viaţa într-o lume a visării şi într-un univers doldora de romantice sentimente, cât şi adulţilor care înţeleg că « viaţa-i formată din grămezi de humă » iar zilele fiecăruia dintre noi se scurg inevitabil una după alta travesând cu încrâncenare aceeaşi punte a suspinelor.

LILIANA MOLDOVAN

Viena
Categorii
Uncategorized
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole