REUNIUNEA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC AL AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG, PENTRU MARCAREA ZILEI INTERNAŢIONALE ÎMPOTRIVA CONSUMULUI ŞI TRAFICULUI ILICIT DE DROGURI –

COMUNICAT DE PRESĂ Nr. 12 din 25 iunie 2021 Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a organizat joi, 24 iunie a.c., o reuniune a Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale Antidrog, eveniment...
Viena

COMUNICAT DE PRESĂ

Nr. 12 din 25 iunie 2021

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a organizat joi, 24 iunie a.c., o reuniune a
Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale Antidrog, eveniment la care au participat membrii acestuia, alături de directorul ANA, comisar-şef de poliţie Constantin Valentin Negoi-Niţă, şi specialişti ai Agenţiei.
Consiliul Ştiinţific al Agenţiei Naţionale Antidrog reuneşte personalităţi marcante din domeniile medicinei, toxicologiei, sociologiei, psihologiei, criminologiei, ştiinţelor juridice, având rol de validare academică a
răspunsurilor instituţionale la problematica drogurilor.
Reuniunea, care s-a bucurat de prezenţa şi expertiza profesională a academicianului Constantin Bălăceanu-Stolnici, preşedintele de onoare al Consiliului Ştiinţific al ANA, a fost prezidată de prof. univ. dr. Pavel
Abraham, preşedintele în funcţie al acestui for.
În cadrul întâlnirii, ocazionate de marcarea Zilei Internaţionale împotriva Consumului şi Traficului Ilicit de
Droguri, principalele teme dezbătute au vizat:
 Raportul European privind Drogurile 2021;
 Proiectul Strategiei Naționale Antidrog 2021 – 2025;
 Modelul consumului de canabis în România;
 Rezultate preliminare ale Studiului European online privind drogurile 2021.
În deschiderea reuniunii, preşedintele Consiliului Ştiinţific, prof. univ. dr. Pavel Abraham, a reiterat angajamentul benevol, dar atât de necesar, al celor prezenţi în lupta împotriva consumului şi traficului de
droguri, considerând că este nevoie mai mult ca oricând de această implicare. În acest context, domnia sa a propus constituirea mai multor grupuri de lucru care să contribuie la eforturile Agenţiei Naţionale Antidrog
în gestionarea acestei problematicii.
Subliniind rolul acestui for ştiinţific în girarea rezultatelor studiilor şi cercetărilor realizate de Agenţia Naţională Antidrog, în intervenţiile lor, membrii Consiliului Ştiinţific şi-au exprimat susţinerea faţă de
activitatea de cercetare în domeniul drogurilor şi dorinţa de colaborare a mediilor academice din care provin cu Agenţia Naţională Antidrog.
Referitor la problematica consumatorului de droguri în societate, președintele de onoare al Consiliului Științific al Agenției Naționale Antidrog, academician Constantin Bălăceanu-Stolnici, a concluzionat faptul
că există trei segmente principale de analiză: cel preventiv, cel de tratament și cel de recuperare. În acest sens, responsabilitatea nu revine doar Agenţiei Naţionale Antidrog, ci tuturor actorilor sociali implicaţi
Astfel, excelența sa a subliniat faptul că este imperios necesar ca tuturor consumatorilor de droguri aflați în etapa de reabilitare să li se ofere tot suportul și asistența necesară pentru a preveni recăderile/ recidivele. Pe de altă parte, întrucât ”societatea românească nu este încă pregătită să primească un toxicoman”, trebuie militat pentru schimbarea acestei percepţii.

***

Conform prevederilor art. 8 din HG nr. 461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, la nivelul Agenţiei a fost constituit Consiliul Ştiinţific al Agenţiei Naţionale Antidrog, organism
consultativ, alcătuit din personalităţi marcante din domeniul ştiinţific sau academic şi care asigură cadrul de dezbatere a politicilor, strategiilor sectoriale, proiectelor şi programelor antidrog.
Consiliul Ştiinţific reprezintă un element important în eforturile instituţiei noastre de a formula un răspuns coerent şi dinamic în planul politicilor publice la tendinţele şi evoluţia fenomenului.

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE

Viena
Categorii
ActualitateRomânia
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole