„Spectacol de gală la Cercul Militar Iaşi”

Pe 24 august 2018, CERCUL MILITAR IAŞI a organizat un spectacol în cinstea ZILEI ARMATEI sărbătorită întotdeauna pe 25 octombrie. Fiind în ANUL CENTENARULUI REÎNTREGIRII (1918 – 2018), înaintea...
Viena
Pe 24 august 2018, CERCUL MILITAR IAŞI a organizat un spectacol în cinstea ZILEI ARMATEI sărbătorită întotdeauna pe 25 octombrie.
Fiind în ANUL CENTENARULUI REÎNTREGIRII (1918 – 2018), înaintea spectacolului festiv a fost vernisată o deosebită EXPOZIŢIE FOTOGRAFICĂ cu imagini inedite surprinse pe fronturile de luptă ale Războiului Unităţii Neamului Românesc, o adevărată istorie mărturisită a crâncenului război prin care România a putut deveni „dodoloaţă” 
Spectacolul a început în mod solemn cu intonarea Imnului Naţional interpretat magistral de orchestra şi corul elevilor de la Liceul Militar, urmat de o suită întreagă de cântece patriotice, cor şi orchestră, care a emoţionat întreaga asistenţă, „Treceţi batalioane române Carpaţii” fiind una de mare vibraţie sufletească.
A urmat un recital poetic centenar, ce a cuprins poezia „Nu plânge maică Românie”. găsită în raniţa unui erou necunoscut care a căzut la datoria ostăşească în luptele din sept.1918 date pe muntele Sorica din Carpaţii de curbură. Versurile acesteia, străbătute de fiorul patriotic al Eroului Necunoscut, sunt un document de mare preţiozitate a istoriei noastre.
Apoi, a „fost chemat la praznic” un alt Erou, de data asta cunoscut sub numele Sublocotenent (rez) ing. Ioan R.Marinescu, în a cărei raniţă a fost găsit un adevărat „jurnal de front”, cuprinzând 39 NOTE DE RĂZBOI scoase „la cald” în tranşee, în timpul luptelor înverşunate şi însângerate ale „primului val” al războiului inegal, care reliefează veridic, spiritul colectiv al ostaşilor, mersul evenimentelor pe front, precaritatea înzestrării armatei şi vitejia fără seamăn a celor înrolaţi cu trup şi suflet pentru Unitatea Neamului Românesc. A căzut rănit grav în noiembrie 1916 în luptele pentru apărarea Bucureştiului şi a trecut „în câmpiile Elizee” la 16 decembrie 1916, la nici 23 de ani împliniţi. După aproape un secol, în chip miraculos, aceste NOTE DE RĂZBOI ale Eroului au fost găsite în arhiva familiei de nepoata sa Irina Nelson (n.Marinescu), stabilită în SUA, care le-a scos la „lumina lor”, completate cu o minuţie a cerecetărilor întreprinse exhaustiv, în volumul „NOTE DE RĂZBOI”, Ed. Junimea, colecţia Memoria clepsidrei – 2017, volum care a fost distins de ANCERM Bucureşti cu Premiul special „Comandor Virgil Dragalina”
Recitalul s-a încheiat cu un poetic şi fierbinte „Îndemn la Centenar”:
„Veniţi, români, la Alba, la sfânta Sărbătoare / De Neam şi de Ţară, cu multă iubire, / Veniţi cu toţii, frăţeşte să-ntindem hora mare / Sub tricolorul pe care-i scris UNIRE!”
Spectacolul a continuat cu un reuşit moment actoricesc: „Soldatul”, înterpretat magistral, cu talent probat, de către Tudor Ostafie şi Emil Gnatenco, fiind îndelung aplaudat.
Felicitări Cercului Militar Iaşi pentri iniţierea şi realizarea acestui spectacol de mare simţire patriotică.
Mihai Caba
Viena
Categorii
Sens Giratoriu
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole