Trei Crai-fraţi de la Carpaţi (II) / colinde şi alte „oralo-texte“ culese de Ion Pachia-Tatomirescu

Trei Crai-fraţi de la Carpaţi (II) / colinde şi alte „oralo-texte“ culese de Ion Pachia-Tatomirescu MULŢI ANI, CU FLOARE DALBĂ… (“…în dimineaţa de Crăciun, şi-n a Anului Nou…!”) Bună-dimineaţa...
Viena

Trei Crai-fraţi de la Carpaţi (II) / colinde şi alte „oralo-texte“ culese de Ion Pachia-Tatomirescu

MULŢI ANI, CU FLOARE DALBĂ…

(“…în dimineaţa de Crăciun, şi-n a Anului Nou…!”)

Bună-dimineaţa şi la mulţi ani…!
Bună-dimineaţa şi la mulţi ani,
zâc vouă, oameni mari-gospodari,
zâc vouă, adăvăraţi Români, mari plugari,
c-am venit cu colindări
tot de-az’-noapte, din cântări,
să vestesc pe Dumnezău adevărat,
care-a pus la căpătâiu’ vostu,-n pat,
floare dalbă de măr,
când durmeaţi cu mâna su’ ceafă,-n păr:
mulţi ani trăiască, La mulţi ani…!

* * *

Păstorii să întâlniră ‒
raza soarelui,
floarea soarelui,
cu Soare să-nrăzăriră,
raza soarelui,
floarea soarelui,
şi aşa se sfătuiră ‒
raza soarelui,
floarea soarelui:
haideţi, fraţilor, să mergem ‒
raza soarelui,
floarea soarelui,
mărgăritari să culegem,
raza soarelui,
floarea soarelui,
să-i împletim în cunună,
raza soarelui,
floarea soarelui,
lui Cristos, cu voie bună ‒
raza soarelui,
floarea soarelui…!
Mulţi ani trăiască, La mulţi ani…!

* * *

Un porumbel alb, poleit,
un porumbel d-aurit,
un porumbel răzărit,
a venit de la răsărit
floare dalbă v-a adus
şi la căpătâi v-a pus ‒
mulţi ani trăiască, La mulţi ani…! (13)
_______
(13) Informator: Vasile Cârstea (“Vasile al lu’ Neşu”), 74 de ani; oralo-textul s-a rostit / înregistrat şi în prezenţa profesoarei Elena Rădulescu (23 ani); Mierleşti-Perieţi, jud. Olt. 1 mai 1970 ‒ cf. MRst, 29 sq.

AU VENIT COLINDĂTORI…

Sculaţi, sculaţi, fraţi, surori,
c-au venit colindători
şi-i noapte, la cântători…!
Noi nu v-aducem vr-un rău,
noi v-aducem Anu’ Nou;
aprindeţi a lumânare
cu flacără de la Soare ‒
lumânarea de albine
să vă meargă anul bine,
nu lumânarea de său
ca să n-aveţi anul rău!
Albinele vin din Soare
să v-aducă luminare ‒
lumânarea lor aprindeţi
şi la icoană o prindeţi ‒
că pe cer s-a arătat
un luceafăr minunat
şi Maica Domnului Sfântă
e-ntre îngerii ce cântă ‒
îngerii cântă frumos
lângă ieslea lui Cristos…!
La anul şi La mulţi ani…! (14)
_________
(14) Informator: Bombonel Toma, 17 ani (“Steaua asta am învăţat-o de la mama Nastasia…”); localitatea Bâlta-Filiaşi, jud. Dolj. 22 noiembrie 1978 ‒ cf. MRst, 31.

VICLEIUL DE LA OHABA

În oraş, în Vicleim [< Bethleem],
veniţi, boieri, să privim ‒
că astăzi ni s-a născut
Domnul-făr-de-Început;
şi ni s-a născut Mesia
chiar din Fecioara Maria;
Maria l-a legănat
şi din gură i-a cântat:
culcă-Te, cRai îngeresc,
în sălaş dobitocesc,
culcă-Te pe fân uscat,
de îngeri înconjurat…! (15)
_________
(15) Informator: Ecaterina Avram, 62 de ani; localitatea Ohaba de Jos, Melineşti, jud. Dolj. 5 aprilie 1980 ‒ cf. MRst, 32.

COLO, SUS, MAI SUS DE SOARE…

Colo, sus, mai sus de Soare
şi de raze lucitoare,
stă Sân-Petru şi descuie
poarta Raiului, şi-o-ncuie…
Tata lui Sân-Petru vine:
“‒ Fă loc, în Rai, pentru mine…!”
“‒ Tată, loc ţi-aş face-n Rai,
dar tu loc de cinste n-ai ‒
căci pe lume când trăiai,
în rele te tăvăleai…!”
Sora lui Sân-Petru vine:
“‒ Fă loc, în Rai, pentru mine…!”
“‒ Soro, loc ţi-aş face-n Rai,
dar tu loc de cinste n-ai ‒
că pe lume când trăiai,
cârciumăreasă eRai
şi în vin apă puneai…!”
Mama lui Sân-Petru vine:
“‒ Fă loc, în Rai, pentru mine…!”
“‒ Vino, Mamă, intră-n Rai ‒
că tu loc de cinste ai:
că pe lume când trăiai,
lumânări lumânăRai ‒
le dădeai, măicuţă stinse:
vino, să le vezi aprinse…! (16)
_________
(16) Informator: Ecaterina Avram, 62 de ani; Ohaba de Jos, Melineşti, jud. Dolj. 5 aprilie 1980 ‒ ‒ cf. MRst, 33 sq.

AUZIT-AŢI DE-O CETATE…

Auzit-aţi de-o Cetate,
unde noroade, mari gloate
merg să-nţeleagă Cuvântul
Sfânt pentru întreg pământul…?!
Cristos e-aici Sfântul Domn
şi-Mpăratul pentru Om;
iar la Sfânta Judecată
va veni a lumii gloată,
în Cetatea lui Cristos,
pe muntele luminos…!
Îngerii vor trâmbiţa,
morţii din gropi s-or scula,
lumea moartă va-nvia
şi Dumnezăul va zice
cu cuvinte de ferice:
“‒ Veniţi, drepţilor, la Mine,
voi, cei ce-aţi făcut doar bine…!
Iară voi, cei păcătoşi,
pârâcioşi ori mincinoşi,
duceţi-vă de la Mine,
că iadul vi se cuvine…!
Acolo vă sunt cătate
feluritele păcate
în marame înfocate
şi-n cămăşi nestâmpărate…!”
Cristoase din cer, Preasfinte,
de noi mai adu-Ţi aminte,
de păcat ne izbăveşte,
şi de rele ne fereşte…!
Iar de-acum şi din vecie,
mila Ta, Doamne, să fie…! (17)
_________
(17) Informator: Marcel Dima, 15 ani; localitatea Almăjel-Filiaşi, jud. Dolj. 23 decembrie 1967 ‒ cf. MRst, 35 sq.

TREI CRAI DE LA RĂSĂRIT…

Trei cRai de la răsărit,
la stea au călătorit;
au mers până-n Sfinţii Munţi,
cu zăpezile pe frunţi;
şi în Munţi, cum au ajuns,
steaua că li s-a ascuns;
Munţii, după câte ştim,
sânt tocma-n Ierusalim;
cRaii-ncep a se plimba
şi pe lume-a-o-ntreba:
“‒ Un’ s-a născut de curând
cRaiu-ntregului pământ?!”
Iară Irod-împărat,
auzind, s-a supărat;
pe cRai în grab-a chemat
chiar în slăvitu-i palat
şi i-a ispitit frumos
despre nou-născut, Cristos…
CRailor, când au plecat,
steaua iar li s-arătat;
după raza ei s-au luat
şi drumu-n Munte-au aflat
pân’-la Peştera din plai ‒
plaiul cu gură de Rai;
şi-n Peşteră, luminos,
i-a primit pruncul Cristos;
cRaii, Lui, s-au închinat
ca la marele-mpărat…!
Irod rău s-a necăjit,
oaste mare a pornit,
în Betleem c-a intrat,
pe copii i-a-njunghiat ‒
pân-la doi ani, nu mai sus,
ca să taie pe Iisus…!
Dar la Peştera din Munţi,
n-au ajuns oştenii crunţi ‒
şi Irod, cruntul tiran,
a murit după un an,
în blestem, în grea ocară,
cum se cuvine la fiară…!
Trei cRai-fraţi,
din Munţi Carpaţi ‒
au venit trei cRai de munte,
cu Domnul Iisus în frunte…! (18)
_________
(18) Informator: Nicolae Pestrea (“Sosonel”), 57 de ani; localitatea Tatomireştii de Jos, jud. Dolj. 26 decembrie 1966 ‒ cf. MRst, 37 sq.

STEAUA SUS RĂSARE…

Steaua sus răsare
cu o taină mare;
steaua străluceşte
şi lumii vesteşte
că astăzi, curată,
prea-nevinovată,
Fecioara Maria
naşte pe Mesia
în ţara vestită,
Betleem numită…!

Magii se iviră ‒
din Carpaţi porniră,
dup’-a stelei rază,
pe Iisus să vază…
La Cristos intrară
şi se închinară…
Pentru fiecare
bucurie-i mare,
de la tinereţe,
pân’-la bătrâneţe…! (19)
________
(19) Informator: Nicolae Avram, 35 de ani; localitatea Branişte-Fratoştiţa, jud. Dolj. 23 decembrie 1986 ‒ cf. MRst, 39.

SFÂNTA MAICĂ-A LUI IISUS

Sfânta Maică-a lui Iisus
rătăceşte-n jos şi-n sus,
tot pe margine de râu,
prin buruieni pân’-la brâu ‒
cată loc să s-odihnească,
pe Sfântul Iisus să-l nască;
sub un plop cu frunza deasă,
Maica Sfântă se aşează;
plopul frunzele-şi foşnea,
odihnă Maica n-avea:
“‒ Fire-ai tu, plop, blestemat,
să nu stai din tremurat…!”
Sfânta Maică-n sus porneşte,
la case mari se opreşte,
dar gospodarii sânt răi,
îi spun să doarmă-ntre clăi ‒
între clăile de fân,
să nu supere-ăl stăpân;
vitele să îi hrănească
şi-apoi să se odihnească…!
Trece toamnă, vin nămeţi,
Maica doarme-ntre şişleţi ‒
între şişleţii din şură,
să nu facă răii gură;
da’-ntr-o noapte prea-geroasă,
junghiurile-i intră-n oasă ‒
chinurile facerii, / chinurile naşterii…
În ajun de Moş-Crăciun,
să nască-ntr-un loc mai bun,
merge-n ieslea cailor,
pe fânul cu tămâior ‒
caii din copite bat
de parcă ar fi turbat:
“‒ Fire-aţi voi, cai, blestemaţi,
să mâncaţi să n-aveţi saţ,
să dormiţi tot d-a-npicioare
cât o fi noaptea de mare…!”
La grajdul de boi porneşte
şi-ntr-o iesle nimereşte;
boii pe nări că suflau
aburii de mi-o-ncălzeau ‒
şi-n ieslea cu fân din plai,
vine-o lumină din Rai,
c-a născutu pe Mesia
Sfânta Fecioară Maria…!
Tuturor, cu bucurie,
la mai mare veselie !
De la tinereţe, pân’-la bătrâneţe…!
La anu’ şi La mulţi ani…! (20)
_________
(20) Informator: Nicolae Avram, 35 de ani; localitatea Branişte-Fratoştiţa, jud. Dolj. 23 decembrie 1986 ‒ cf. MRst, 40 sq.

RĂZĂRIT-AU ZORI FRUMOASE…

Răzărit-au zori frumoase,
din cele mai luminoase;
pe muntele-mpădurit,
soarele s-a răzărit ‒
şi pe plai, în loc horit,
mândru a mai răsărit…
La o masă, între brazi,
Sfântul Soare şade azi;
Bunul Dumnezeu s-arată
la cea dreaptă judecată;
sub brăduţ cu verde ram,
şade-nfiorat Adam…
“‒ Adame, n-ai ascultat
şi cuvântul mi-ai călcat…!”
“‒ Doamne, eu am adormit
sub cel pom mare-nflorit…!”
“‒ De şarpe ai ascultat
şi din măr tu ai muşcat…!”
“‒ Doamne, măru-a fost sfinţit ‒
cu Eva l-am împărţit…!”
“‒Măi, Adame, măru-a fost
pentru marea zi de post;
cuvântul n-ai respectat:
du-te-n câmpu-ntunecat…!”
Către-nsângerat apus,
îngerii în câmp s-au dus;
între Rai şi iad, de-atunci,
se târăşte-Adam pe brânci…! (21)
___________
(21) Informator: Nicolae Avram, 35 de ani; localitatea Branişte-Fratoştiţa, jud. Dolj. 23 decembrie 1986 ‒ cf. MRst, 42 sq.

ŞI-O PRICINĂ MINUNATĂ…

Şi-o pricină minunată,
de-nceput la lumea toată;
de-nceput şi de vecie,
precum la carte se scrie ‒
cărţile, scripturile: / toate-nvăţăturile…!
“‒ O, moartea e-nşelătoare,
e foarte amăgitoare ‒
înşeală şi-amegiuieşte
şi pe toţi îi pironeşte…!”
“‒ O, voi, regi înavuţiţi,
ce popoare asupriţi,
lăsaţi auru’ de-o parte
şi gândiţi-vă la moarte…!
Împărţiţi din avuţie
la săracii de pe glie…!
Şi-o s-aveţi drumu’ la Rai
proslăvit de sfânt alai…!
Îngeri vă vor lăuda
şi mărire veţi avea…!”
Slavă întru Cel-de-Sus
şi pace pân’-la apus…! (22)
_________
(22) Informatori: Dumitru Nichifor şi Adrian Pachia, 14 / 16 ani; localitatea Tatomireştii de Jos, jud. Dolj. 20 decembrie 1966 ‒ cf. MRst, 44.

STEAUA DE LA RĂSĂRIT…

Steaua de la Răsărit
străluceşte viersurit ‒
steaua împăratului,
steaua mândră-a ceriului…!
Steaua ce ne luminează
naştere adeverează ‒
şi e lumea luminată
către ieslea minunată,
unde Fecioara Maria
zămislit-a pe Mesia;
aur, zmirnă şi tămâie,
pe la noi bine să fie,
tutulor de bucurie…! (23)
____________
(23) Informator: Ioana Nichifor (“Meleanca”), 69 de ani (“Ei, la răscoala din nouă-sute-şapte, aveam ca vro zece ani; am auzât că l-au împuşcat jandarii pe Brănescu-ăl-Bătrân, ăla de-a găsât la cetatea de la gară oala cu galbeni” [este vorba despre Castrul Roman, sec. al II-lea e.n., de la Tatomireşti / Gara Răcari(I de Jos, com. Brădeşti-Dolj)]; „…la războiu’ din nouă-sute-treişpe, a venit holera din Bulgaria pe inima carului lu’ Mărin din Scaieşti; întreab-o pe leliţa Manda, că ea ştie măi bine; ea a făcut cămaşa holerii într-o noapte…”; “ălelalte războaie au adus alte belele pe capu’ oamenilor, şi foametea cea mare, şi morţii…; şi-a măi fost
şi cutremuru’ din patruzăci…”); localitatea Tatomireştii de Jos, jud. Dolj. 20 decembrie 1966 ‒ cf. MRst, 45.

DIN SOARELE RĂZĂRAT, CRISTOS…

Din Soarele răzărat,
Cristos cel prealăudat
pe pământ S-a întrupat,
dă la îngeri mare sfat ‒
sfătuie Dumnezăirea
să-şi isprăvească zidirea…!

“‒ Iudo, nu Mă vezi că-s mare
şi-n putere-s cel mai tare…?!?”

“‒ Daţi-mi treizăci de arginţi,
să vi-L dau să-L răstigniţi…!”

Treizăci de arginţi i-au dat
şi-n Gorgota L-au mutat;
pe cruce L-au răstignit,
în cuie L-au pironit,
cu suliţa L-au împuns ‒
apă şi sânge au curs;
Soarele s-a-ntunecat,
Luna-n sânge s-a-ngropat…!
Peste noi, Doamne Iisuse,
păgânătate se puse ‒
păgână străinătate
între rame înfocate…
Că de n-ar mai fi nici moarte,
într-un ceas le-am uita toate ‒
şi de-acea, în vecie,
mila Domnului să fie…! (24)
____________
(24) Informator: Ioana Nichifor (“Meleanca”), 69 de ani. localitatea Tatomireştii de Jos, jud. Dolj. 20 decembrie 1966 ‒ cf. MRst, 46 sq.

STEAUA CELOR TREI PĂSTORI

Trei păstori se întâlniră,
trei păstori se întâlniră,
raza soarelui,
floarea soarelui;
şi aşa se sfătuiră,
şi aşa se sfătuiră,
raza soarelui,
floarea soarelui:
să meargă la păstoriţe,
să meargă la păstoriţe,
raza soarelui,
floarea soarelui;
să le dea a lor guriţe,
să le dea a lor guriţe,
raza soarelui,
floarea soarelui;
însă nu le întâlniră,
însă nu le întâlniră,
raza soarelui,
floarea soarelui;
şi atunci ei se mâhniră,
şi atunci ei se mâhniră,
raza soarelui,
floarea soarelui;
şi urcară iar la stâne,
şi urcară iar la stâne,
raza soarelui,
floarea soarelui;
la mioarele bâtrâne,
la mioarele bătrâne,
raza soarelui,
floarea soarelui …! (25)
____________
(25) Informator: Gheorghe Stochiţoiu, 16 ani (“… se obişnuieşte să se cânte în ajunul Crăciunului; am învăţat-o de la taicu’; da’ am auzit-o şi de la alţii, din sat…”); localitatea Capu-Dealului, jud. Gorj. 9 mai 1979 ‒ cf. MRst, 48 sq.

IAR PE-ADAM, DAC’-A GREŞIT…

Iar pe-Adam, dac’-a greşit,
Domnul din Rai l-a gonit,
din minunatul Eden,
osândit cu greu blestem;
osândit şi lăpădat,
din Eden afară dat…

“‒ Ooo, mă, Evă, ce-mi făcuşi,
unde mergem noi acuş…?!?”
“‒ Taci, Adame, nu mai plânge,
că la iad nu te voi duce,
ci te voi blagoslovi:
să nască din tine fii ‒
să nască, să se-nmulţească,
pământul să-l stăpânească…!”

Tuturor cu bucurie
şi cu mare veselie…! (26)
____________
(26) Informator: Alexandra Stochiţoiu, 65 de ani; oralo-textul s-a rostit / înregistrat în prezenţa nepotului său, Gh. Stochiţoiu, licean, de 16 ani; localitatea Capu-Dealului, jud. Gorj. 9 mai 1979 ‒ cf. MRst, 50.

SORCOVA DE LA ALMĂJEL

Sorcova,
vesela,
să trăiţi,
să-mbătrâniţi,
ca oiţa să albiţi,
ca un măr,
ca un păr,
ca un fir
de trandafir;
tare ca piatra,
iute ca săgeata;
tare ca fierul,
iute ca oţelul…!

La anul…
şi
La mulţi ani…! (27)
___________
(27) Informator: Marcel Dima, 15 ani; localitatea Almăjel-Filiaşi, jud. Dolj. 23 decembrie 1967 ‒ cf. MRst, 51.

COLINDA CAPREI DE LA CAPU-DEALULUI

Ţa-ţa-ţa, căpriţă, ţà,
şi la anul tot aşa…!
Ţa-ţa-ţa, căpriţă, ţà,
şi la anul tot aşa…!

Asta-i capra lui Marin
care roade rozmarin;
Ţa-ţa-ţa, căpriţă, ţà,
şi la anul tot aşa…!
Asta-i capra lui Sabin,
nu bea nici ţuică, nici vin…!
Ţa-ţa-ţa, căpriţă, ţà,
şi la anul tot aşa…!

Asta-i capra lui Costică,
nu bea vin, nu bea nici ţuică
şi-are ochi roşii, de sticlă,
de vede prin zid şi pâclă:
Ţa-ţa-ţa, căpriţă, ţà,
şi la anul tot aşa…! (28)
_________
(28) Informator: Gheorghe Stochiţoiu, 16 ani; localitatea Capu-Dealului, jud. Gorj. 9 mai 1979 ‒ cf. MRst, 52.

PLUGUŞORUL DE LA TATOMIREŞTI

Astăzi, Anul se-nnoieşte,
Pluguşorul se porneşte
şi începe a brăzda,
pe la case-a colinda…!
Iarna-i grea, omătul mare,
semne bune Anul are,
semne bune de belşug
pentru brazda de sub plug…!
Mânaţi măi:
hăi, hăăăi…!
De mânat, am mai mâna,
de urat, am mai ura,
frică ni-e c-om însera ‒
şi noi sântem mititei,
ne mănâncă lupii răi;
şi noi nu sântem de-aici ‒
sântem tocmai din Timoc,
unde suflă mâţa-n foc;
mârtanului, de căldură,
i-au picat dinţii din gură…!
La anul şi La mulţi ani…! 29 (**)
___________
29 Informatori: Dumitru Nichifor, 14 ani; Adrian Pachia, 16 ani; localitatea Tatomireştii de Jos, jud. Dolj. 20 decembrie 1966 ‒ cf. MRst, 53.

Notele de sub asterisc:

(*) Mărul din Rai şi un măr în fân de raze ‒ „colaj“ din două desene de Floriana Pachia (7 aprilie,1998).
(**) Mărul din Rai cu stelele Crăciunului Dacoromânesc (colinde / „oralo-texte“ culese de prof. Ion Pachia-Tatomirescu, din localităţi de pe văile Amaradiei, Gilortului, Jiului, Motrului, Mureşului şi Oltului, între anii 1966 şi 1986), Timişoara, Editura Aethicus (ISBN 973-97529-4-2), 1998 (sigla lucrării, supra: MRst). Din placheta Mărul din Rai cu stelele Crăciunului Dacoromânesc, s-a publicat ‒ sub titlul Trei Crai-fraţi de la Carpaţi ‒ prima parte (I), alcătuită din 12 colinde / „oralo-texte“ (MRst, pp. 5 ‒ 28), în „revistele online“, Confluenţe literare (ISSN 2359-7593, directori-fondatori: Octavian Lupu / Bucureşti şi George Roca / Australia), anul al X-lea, ediţia nr. 3648, de sâmbătă, 26 decembrie, 2020 ‒ cf. https://confluente.org/ion_pachia_tatomirescu_1608971423.html ‒ şi Aşii Români (Nürnberg / Germania, ISSN 2191-7272, director-fondator: Ionela van Rees Zota), numărul de sâmbătă, 26 decembrie 2020 − cf. https://www.asiiromani.com/trei-cRai-frati-de-la-carpati-colinde-culese-de-ion-pachia-tatomirescu/ .

Viena
Categorii
România
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole