Ziua Naţională a Republicii Austria, marcată la Sibiu

  Ziua Naţională a Republicii Austria a reunit o numeroasă asistenţă, la Hotelul Hilton, invitaţia fiind lansată de Consulul Onorific, An­dreas Huber – gazda recepţiei oficiale oferite îm­preună cu...
Viena

 

Ziua Naţională a Republicii Austria a reunit o numeroasă asistenţă, la Hotelul Hilton, invitaţia fiind lansată de Consulul Onorific, An­dreas Huber – gazda recepţiei oficiale oferite îm­preună cu Ambasada Austriei de la Bucureşti. În preambulul festivităţii, prim-violonistul Gabriel Tudorache, din cadrul Orchestrei Operei Naţionale Bucureşti, a interpretat Imnurile Austriei şi României şi Imnul Uniunii Euro­pene. Evenimentul a fost onorat, din partea Ambasadei Austriei, de Consilierul Benedikt Saupe (adjunct şef de misiune). Acesta a transmis celor peste 300 de invitaţi prezenţi mesajul Exce­lenţei Sale, Isabel Rauscher -ambasadorul Republicii Austria în România.

Reprezentantul Ambasadei Austriei a mai făcut scurte referiri la contextul internaţional focu­sând atenţia asistenţei asupra a două evenimente majore pentru cele două ţări, şi anume: la preşedinţiile consecutive ale Austriei şi României la condu­cerea Consi­liului Uniunii Euro­pene, precum şi la festivităţile dedicate marcării aniversării a 100 de ani de la întemeierea celor două state moderne (n.n. anume sărbătorirea celor 100 de ani de existenţă a Republicii Austria, respectiv săr­bătorirea Cen­tenarului România – prin înfăp­tuirea Marii Uniri). Printre perso­nalităţile de marcă pre­zente la festivitate s-au numărat primarul Sibiului, Astrid Cora Fodor, vice­preşedinţii Consiliului Judeţean Sibiu, Christine Manta-Klemens şi Luca Marcel-Con­stantin, preşe­dintele Forumului Democrat al Germanilor din România dr. Paul-Jürgen Porr. Au mai fost prezenţi: Erwin Josef Tigla- preşedintele Forumului Democrat al Germa­nilor din Ca­raş-Severin, senatori şi deputaţi, primari şi reprezen­tanţi ai institu­ţiilor de stat, precum şi Exce­lenţele lor monseniori şi înalţi prelaţi – reprezentanţi ai cul­telor. Nu au lipsit nici reprezen­tanţii institu­ţiilor de învăţământ, de cultură, precum şi ai unor instituţii decon­centrate.

De asemenea, au fost prezenţi şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din Sibiu şi din ţară, precum şi invitaţi de onoare din Austria.

Printre cei prezenţi s-au nu­mărat şi ex-ambasadorul Austriei la Bucu­reşti, Excelenţa Sa, dr. jur. Christian Zeileissen, precum şi Thomas Gerlach – fost Consul General al Germaniei la Sibiu, împreună cu soţia, Manuela Gerlach.

Au mai participat landler-ii aus­trieci dornici să celebreze sărbă­toarea Austriei dar şi a strămoşilor lor.

În această ambianţă, consul ono­rific Andreas Huber a mai fost onorat şi de prezenţa consulului Martin Thelen, aflat în vizită de „rămas bun”, (având în vedere în­cheierea mandatului domniei sale, în calitate de consul al Republicii Austria în România).

de Adrian POPESCU

Sursa: https://www.tribuna.ro

Viena
Categorii
Austria
Niciun comentariu

Răspunde

*

*

Alte Articole